De Opperste Liefde is de Genade van Giridhari. Om Die te bereiken moet het hart vol mededogen ontwaken en dat is de Genade van de ziel zelf.

Enkel wanneer iemand zich voorbereidt door de vier stadia van aanbidding te doorlopen, kan de opperste gelukzaligheid ontwaken
1.Dagelijks tempeldienst verrichten

2. Zijn of haar Ishtadev dienen en een persoonlijke relatie met deze godheid opbouwen
3. Volledig, met heel het hart, toevlucht zoeken bij de Voeten van de Guru

Paramahamsa zei over de betekenis van een Ishtadev:

Ishta betekent persoonlijk en dev betekent godheid. Op een gegeven moment, in een bepaald leven, besluit jouw ziel om zich toe te wijden aan een specifieke godheid. Vanaf dat moment is die godheid in jouw verdere levens jouw Ishtadev. Door de verbinding met jouw Ishtadev op te bouwen, bouw je ook een verbinding met de Almachtige. Hem kun je niet kennen, maar jouw Ishtadev ken je wel. De Ishtadev zal jou helpen bij het bereiken van het doel van jouw leven. Alleen jouw Satguru kan jouw Ishtadev bekend maken. Dit is de genade van de Satguru. De Ishtadev en de Satguru werken nauw samen.” Meer antwoorden van Paramahamsa Vishwananda  op vragen over de Ishtadev beluisteren.

4. De opperste Liefde ervaren, die Giridhari is en zich door de Zegen van de Guru in jouw hart zal openbaren.

Men moet met een diep verlangen op Giridhari wachten, zoals iemand die met spanning op zijn of haar geliefde wacht om die in alle liefde te kunnen omhelzen.

Alles wat Guruji beschrijft, gaat over de onveranderlijke band van Liefde tussen de Schepper en Zijn creatie. Hij zegt op eenvoudige wijze:  “Ik kan alleen maar over de Liefde spreken. Iets anders ken Ik eigenlijk niet.”

Wil je Paramahamsa Vishwananda dagelijks volgen op Twitter, klik dan hier.