Een ervaring van Paartha, deelnemer pelgrimsreis, met Paramahamsa Vishwananda reizende door het zuiden van India:

‘We verlieten vanochtend Kanchipuram en gingen richting Thiruvannamalai. In Kanchipuram hadden we het geluk aanwezig te zijn bij de Abishekam van Kamakshi Amman, de Goddelijke Moeder Kameshwari of Lalita Tripurasundari die de Universele Moeder is. In Haar handen houdt Ze bloempijlen en een suikerriet vast, waaruit blijkt dat Zij de Godin van Liefde en Verlangen en de Zoetste van allemaal is. Kamakshi Devi is de enige regerende Godin over de honderden Shiva Tempels in en rond Kanchipuram. Er is geen apart heiligdom voor Parvathi in een van de Shiva-tempels, omdat Zij ze allemaal in Zichzelf heeft opgenomen. Ze deed dit ter ere van Manmatha, de God van Liefde en Verlangen, die eerder door Shiva tot as werd verbrand.

Voor Kamakshi Devi zitten, Haar schoonheid indrinken en Haar genade ontvangen was de mooiste ervaring…..’

Bericht van Dakshini, deelneemster pelgrimsreis:

“Jai Gurudev iedereen. Gisteren hebben we tijdens onze pelgrimsreis met Guruji een bezoek gebracht aan Kanchi Kamakshi in Kanchipuram. Op deze plek heeft de Goddelijke Moeder de Sri Yantra met Haar ogen in de aarde gebrand en die bevindt zich voor Haar onder de grond, maar binnen (bhutala yantra). We vroegen aan Guruji of er een foto van bestaat. “Nee” zei Guruji, maar Hij heeft die Yantra gezien.”

EEUWENOUDE VERHALEN OVER DE EERSTE SRI YANTRA

De oudste en meest nauwkeurige Yantra die bekend is, is de Sri Yantra van Shringeri in Zuid-India, in de staat Karnataka. Het oudste verhaal heeft betrekking op Sri Adi Shankaracharya in de 8e eeuw.

Devi verscheen aan Sri Shankaracharya en vroeg hem om voor Haar te lopen, terwijl Zij hem volgde. Devi vertelde hem ook dat hij niet achterom mocht kijken. Terwijl hij liep, hoorde hij haar enkelbelletjes achter zich. Hij luisterde naar het geluid van haar enkelbelletjes, terwijl ze achter hem aan liep. Plotseling was het stil. Hij bleef lopen, maar werd nieuwsgierig: waarom hield Ze zich niet aan Haar woord? Hij draaide zich om en zag Devi naar hem kijken en glimlachen. Ze vertelde hem dat hij had moeten luisteren naar wat Ze had gezegd en hij begon te huilen.

Maar als barmhartige Moeder, die zachter is dan boter, gaf Ze hem een nieuwe kans. Devi vertelde hem dat ze voortaan op die plaats zou blijven en een standbeeld zou worden. Verder instrueerde Devi hem in de geheimen van het tekenen van een Yantra.

Adi Shankara bracht het beeld voor Sharada Devi in Shingeri. In die tijd was het nog steeds gebruikelijk voor mensen om dieren- en zelfs mensenoffers te brengen. Het gezicht van Sri Lalita was verschrikkelijk, omdat ze Haar een meisje wilden offeren. De mensen waren erg begerig, ze wilden steeds meer hebben en nog machtiger worden door siddhi’s (bijzondere gaven) te verkrijgen. Sri Shankara voelde zich hier slecht over en legde aan de lokale bevolking uit waarom ze dit niet zouden moeten doen. Uiteindelijk luisterden ze.

Er was een droogteperiode in het gebied en het had twee jaar lang niet geregend.Traditioneel, bracht de lokale bevolking offers aan Devi om Haar te behagen en Haar te vragen regen te brengen, maar dat was zonder succes geweest. Ze zeiden dat ze Sri Shankara drie dagen zouden geven, en als het dan nog niet zou regenen, zouden ze doorgaan met het brengen van offers.

Adi Shankara zette zijn danda (droge bamboestok) in de aarde en zei: “Het zal regenen!” Na één dag regende het nog niet en na twee ook nog niet. Op de derde dag, net toen de zon onderging, met nog maar een paar minuten te gaan, verscheen Devi aan hem en zegende hem. Toen Ze haar ogen opende, brandde Haar blik eerst een Sri Yantra in de aarde en daarna begon het te regenen.