Door Mahavatar Babaji

Tijdens Kriya vindt een grote heling van de mensheid en de Kriya beoefenaar zelf plaats en de volledigheid, de Eenheid, wordt hersteld. Je kunt zich Kriya beeldend voorstellen als een oneindige cirkel die de schepping omarmt. Het is een door de mens bedachte illusie dat zij van de Eenheid zouden zijn afgescheiden. Het is eenvoudigweg verduisterd door eeuwen van incarnaties in de duisternis, waar mensen het Licht niet hebben toegestaan door te dringen tot het niveau van Eenheid. Licht en duisternis bestaan tegelijkertijd en of iemand licht of duisternis ervaart, hangt af van zijn gerichtheid, zijn focus, zijn Liefdeslicht, zijn ware natuur van het hart. Licht en duisternis zijn beiden God. Voor het Goddelijke is Alles aanwezig en in werkelijkheid is er geen scheiding. Scheiding is een illusie. In de Eenheid bestaat alles en waar je je op focust, dat ervaar je. De mens heeft de vrije wil om voor de duisternis of het licht te kiezen of ieder ander paar van tegenstelling die op de aarde en in het menselijke-denk-lichaam bestaat.

Door de beoefening van Kriya wordt iemand een Lichtstation, zoals een licht in de vuurtoren, dat zeelieden kunnen waarnemen in de donkerste nacht. Tegenwoordig zijn er instrumenten ontwikkeld die de kapitein van het schip kunnen vertellen waar hij is gelokaliseerd en hem de hindernissen, die op zijn vaarweg zouden kunnen liggen, laat zien. Atma Kriya Yoga gaat zelfs verder dan het licht dat door het venster van de vuurtoren schijnt en de mogelijkheden van de scheepsinstrumenten. Je verbindt zich door de beoefening van Kriya met de grootsheid van de Eenheid, het Goddelijke Zelf. Tijdens een satsang vraagt Paramahamsa Vishwananda vaak aan Zijn studenten: “Wat heb je als je God hebt?” Het antwoord is altijd: ‘Alles’. Dat is ook zo! Kriya ondersteunt het realiseren van deze grote Waarheid!

Atma Kriya Yoga helpt haar beoefenaar en de aarde te helen. Dit gebeurt door je opnieuw met het Liefdeslicht, het Goddelijke Zelf, te verbinden. Van daaruit wordt je steeds meer jouw Licht-lichaam-Zelf. De duisternis of boosheid, haat, hebzucht, afgunst, machtswellust en aards succes en zulke karakteristieken meer, verdwijnen op die manier in het Licht. Zodoende wordt  jij zelf en moeder Aarde geheeld van de pijn en het lijden die de mens heeft gecreëerd in de Kali Yuga. Hoe meer mensen zich met de beoefening van Atma Kriya Yoga verbinden, hoe meer ieder persoon en de aarde geheeld worden. De beoefening van Atma Kriya Yoga heeft invloed op de schepping, omdat alle schepping in essentie Eén is.

Ik zegen jullie allen in de naam van Kriya en haar mogelijkheid om te helen en de Eenheid te creëren in een ononderbroken straal van Licht van de ene mens naar de andere en weer een andere, totdat iedereen de Eenheid, het Goddelijke, heeft gerealiseerd.

Amen en OM.

Ik ben Babaji, de voorvechter van de gehele mensheid.

https://www.facebook.com/bhaktimargasadhana/posts/793707880835717:0