Icoon van Jezus uit de ashram 'Shree Peetha Nilaya' in Springen

Icoon van Jezus uit de ashram ‘Shree Peetha Nilaya’ in Springen

Dit avondgebed heeft Paramahamsa Vishwananda ons 10 jaar geleden heeft gegeven.

Avondgebed:

Goddelijke Moeder en Vader,

Wij danken U voor deze prachtige dag, voor de positieve en negatieve ervaringen die U ons heeft gegeven.

Leer ons Uw wil te aanvaarden.

Leer ons U te zien en te ervaren in alles wat wij doen. We bieden U al onze gedachten, woorden en daden aan.

Wij bidden voor alle personen die deze wereld vandaag hebben verlaten en voor hen die ziek zijn en lijden.

Wij bidden voor alle mensen die zeer hard werken; geef ze kracht en sterk hen.

Wij bidden voor alle personen die U nog niet kennen en voor allen die hun weg naar het hart nog niet gevonden hebben.

Leid en bescherm al Uw kinderen.

Moge onze liefde voor U meer en meer groeien, zodat wij Uw nabijheid mogen ervaren.

Mogen al onze gedachten aan het einde van deze dag in vrede in Uw Goddelijke handen rusten.

OM SHANTI, SHANTI, SHANTI

Liefde is het hoogste gebed
26 apr. 2015, Shree Peetha Nilaya, Springen, Duitsland
Op 5 april 2015 gaf Paramahamsa Sri Swami Vishwananda Darshan in Shree Peetha Nilaya. Bij aanvang zong Hij bhajans met Zijn devotees, waaronder een beroemde bhajan van de heilige Surdas over de Liefde voor God ‘Sabse Unchi Prema Sagai’. Hij vertelde hoe zoet de Liefde van God is en dat Hij, met deze Liefde, zelfs vergeet dat Hij God is, enkel om dichtbij zijn devotee te kunnen zijn.

Gebed kan de weg zijn waarmee we in contact komen met Het Goddelijke door de uitstorting van Liefde vanuit het hart. Op ons Bhakti (devotionele) pad bestaan gebeden vaak uit rituele ceremonies. Omdat we de spirituele tradities van Oost en West met elkaar verbinden, worden ook christelijke en hindoestaanse ceremonies verricht. Het gebed is over het algemeen een erg open en vrije weg om Het Goddelijke te aanbidden, bijvoorbeeld door het zingen en chanten van de Goddelijke Namen, of eenvoudigweg door aan God te denken, waar  ceremoniële vormen van aanbidding, zoals een puja, meer rituelen zijn. Beide leiden ons naar hetzelfde doel; het verschil tussen degene die bidt en Degene die aanbeden wordt, verdwijnt. We realiseren dat wat ‘Is’: Het Goddelijke. Meer over gebeden en puja is te vinden op deze website.

pilgrimage17Premavatar Vishwananda gebed