Wanneer Bhakti voedsel bezielt, wordt voedsel PRASAD (gezegend voedsel).

Wanneer Bhakti honger bezielt, verandert honger in VASTEN.

Wanneer Bhakti water bezielt, wordt water CHARANAMRIT (heilig water).

Wanneer Bhakti de reis bezielt, wordt de reis een PELGRIMAGE.

Wanneer Bhakti muziek bezielt, wordt muziek KIRTAN (bezingen van de Goddelijke Naam).

Wanneer Bhakti een huis bezielt, wordt het huis een TEMPEL.

Wanneer Bhakti de handeling bezielt, wordt de handeling SEVA (onbaatzuchtige dienstbaarheid).

Wanneer Bhakti werk bezielt, wordt het een GEBED.

Wanneer Bhakti een mens bezielt, wordt de mens MENSELIJK.

Bhakti of onbaatzuchtige liefde en devotie (toewijding).