Bruiloft in Mauritius

Ravi Ramprogas en Tania hebben een tijd in Nederland gewoond. Ravi heeft in die tijd Bhakti Marga Nederland ondersteund, was bestuurslid, gaf lezingen over de Bhagavad Gita, de Guru Gita en was een tijd lang onze Atma Kriya Yoga leraar. Ravi en Tania zijn 14 februari getrouwd. Enkele devotees uit Nederland waren bij deze plechtigheid aanwezig en de bruiloft is live uitgezonden. Hieronder staat een transcriptie van Guruji’s toespraak na het sluiten van het huwelijk.

Jai Gurudev!

Een zegening voor deze twee nieuwe paren, en het is grappig, vandaag is het echt een gezegende dag. Het is ook de verschijningsdag van Madhvacharya, en zoals jullie weten is iedereen – het is een trend geworden dat we op deze dag de liefde vieren. En het is mooi, ook al weten de mensen het niet – we vieren de liefde elke dag in ons leven, dankzij Radha Krishna, die Hun Liefde dagelijks vieren, niet slechts één keer per jaar. Op deze bruiloftsdag moeten we in de eerste plaats je eerste guru en dat is je moeder, dankbaar zijn. Zie je, de eindeloze opoffering en de onvoorwaardelijke liefde die je moeder heeft gegeven, dat is – dat kun je niet terugbetalen. Dit is de eerste dankbaarheid die je zou moeten tonen.

Ten tweede je vader, die voor je gezorgd heeft en je beschermd heeft, die discipline in je leven heeft getoond. Dan zijn er je broers en zussen, die je geduld hebben geleerd, weet je, het is waar. Je vrienden, die er altijd waren wanneer je ze nodig had, zelfs als je ze niet zag, ze waren altijd in je buurt, net als de sterren overdag: je ziet ze niet, maar ze zijn er altijd. Die dankbaarheid moet er dus ook voor hen zijn.

Dan de persoonlijke relatie tussen elk van jullie, die je heeft getoond en geleerd heeft – en nog leren zal – nederig te zijn. Dit is wat de acharya zei: nederigheid is iets dat je niet mag vergeten en zal namelijk de basis worden van jullie relatie. Zodra je die vergeet, zal er een machtsspel ontstaan en zal het heel moeilijk worden. Dan zal het respect tussen jullie beiden verdwijnen. Onthoud dit dus altijd.

Dan zullen jullie kinderen krijgen die jullie zullen leren – wat zullen ze jullie leren? Het vermogen om voor anderen te zorgen.

De leraar op school heeft je, zoals ik al zei, respect en liefde bijgebracht. Dan zou je ook nog dankbaar moeten zijn voor de mensen die in je leven zijn gekomen, die… je over de liefde hebben geleerd. Ze hebben je gezegd: “Ja, we houden van je.” Maar om wat voor reden dan ook zijn ze uit je leven verdwenen. Dat laat zien dat ze nog niet weten wat Liefde is, daarom komen en gaan ze. Maar dat maakt ruimte voor nieuwe dingen in je leven, voor iets mooiers. Ze maken ook deel uit van je leven, vanwege karmische dingen die je hebt meegemaakt; ook dit maakt deel uit van je leven.

Uiteindelijk verschijnt dan de guru in je leven, die je onvoorwaardelijke Liefde leert, lief te hebben zonder enige verwachting, die eeuwige Goddelijke Liefde zelf, waarin niets anders er echt toe doet. Dat is feitelijk de reis van de Liefde.

Dus op deze prachtige dag, moge de zegen van Vitthala en Rukmayi altijd bij jullie allen zijn. Moge Giridhari jullie altijd beschermen.

Vandaag las ik…canto 10, hoofdstuk 52 van de Bhagavatam – we hadden het over Krishna en Rukmini, maar er is een prachtige brief – dit is waarschijnlijk een van de eerste liefdesbrieven die geschreven zijn en die nog steeds de kracht bezit om die Liefde, dat verlangen, dat Rukmini naar Krishna had, uit te drukken.

Ik heb hem gedownload en zal die prachtige liefdesbrief voorlezen, die Rukmini aan Krishna schreef. Ze sprak Krishna aan als: “O schoonheid der werelden, ik heb gehoord over Uw kwaliteiten, die de oren binnendringen van hen die horen en hun lichamelijke nood wegnemen”, dus bij het horen van de grootsheid van Krishna verdwijnt alle nood die je hebt.

“Ook gehoord hebbend van Uw schoonheid”, alleen al door het horen van de glorie van Krishna verdwijnen al je problemen.

“Te horen over Uw schoonheid die alle visuele verlangens vervult van hen die zien”. Hier drukt Rukmini Haar verlangen uit naar Haar Geliefde Heer. Ze zegt: “Ik heb mijn schaamteloze geest op U gericht, o Krishna.”

Eerder zei de acharya: “Waar is Maha-Lakshmi? Maha-Lakshmi is altijd aan de Voeten van Sriman Narayana.” Dus, de gedachten…, Rukmini zegt: “Mijn gedachten zijn altijd bij U.”

“Daarom, mijn geliefde Heer, heb ik U gekozen als mijn echtgenoot, en ik geef mijzelf aan U over. Komt U alstublieft snel, o Almachtige, en maak mij tot Uw vrouw. Mijn geliefde lotusogige Heer, laat Shishupala nooit dat wat de held toekomt aanraken, zoals een jakhals het bezit van een leeuw steelt.”

Dat is zo prachtig uitgedrukt. Wat de Heer toebehoort mag niemand aanraken. Dat is wat Rukmini zegt: “net als de jakhals.” Weet je, de jakhals grijpt altijd de restjes van de leeuw. Dus zegt ze: “Nee, U zou nooit – wat van U is moet U beschermen. Ik ben van U, U moet mij beschermen. Kom! Laat de jakhals, Shishupala, mij niet schaken, want ik ben hier niet voor hem, ik ben hier voor U. Ik heb mijn hart aan U gegeven.”

“O onoverwinnelijke, morgen, wanneer mijn huwelijksceremonie gaat beginnen, moet U komen” – hier beschrijft Ze de manier waarop: “U moet mij komen ontvoeren”. Want zoals je weet had haar broer Rukmini al aan Shishupala beloofd, maar Rukmini wil niet met Shishupala trouwen.

“U zou ongezien in Vidarbha moeten arriveren. Niemand mag U zien en Uzelf omringen met de leiders van Uw leger.” Hier moeten we bedenken wat voor iemand Rukmini was. Rukmini was niet zomaar een verlegen meisje in een hoekje. Nee. Ze was een krijger en Ze wist heel goed wat Haar toebehoorde. En Krishna is van Haar, en Zij wil Krishna. Dus moet Ze opkomen voor Haar recht. Ze praat hier dus ook tegen jullie.

“Verpletter dan de troepen van Chaidya en Magadhendra en trouw met mij op de Rakshasa-manier”. Dit is prachtig! Ik hou van dat gedeelte, wanneer Rukmini zegt: “Trouw niet met me”, zoals we net deden…”Trouw met me op een wilde manier! Ik wil trouwen, maar niet op een softe manier. Ontvoer mij! Neem Mij! Laat Mij zien dat U een ‘man’ bent!”. Eigenlijk zegt Ze: “Want als U geen ‘man’ bent, zult U Mij nooit kunnen beschermen. Bewijs dus Uw moed, bewijs dat U bent wat men over U beweert. U bent de ultieme Man, U bent de enige Man. Er is geen andere Man dan U. Dus “trouw met me in de stijl van een Rakshasa, overtuig me met Uw dapperheid”.

“Aangezien ik in de binnenkamers van het paleis zal verblijven, zult U zich misschien afvragen: “Hoe kan ik U wegvoeren zonder enkele van Uw verwanten te doden?” Maar ik zal U een manier vertellen”. Kijk hier eens hoe slim Rukmini is.

“Op de dag voor het huwelijk is er een grote processie om de deity van de koninklijke familie te eren.” De deity van de koninklijke familie was Girija, Gauri, daarom doen ze eerst – zoals de acharya zei – Devi-puja voor Durga, omdat Zij de beschermster is. Rukmini dus ook – de familie vereerde Girija.

“En in deze processie gaat de nieuwe bruid de stad uit om Godin Girija te bezoeken. O lotusogige, grote zielen, zoals Lord Shiva, verlangen ernaar Zich te baden in het stof van Uw Lotusvoeten en zo Hun onwetendheid te vernietigen. Als ik Uw genade niet kan verkrijgen, zal ik eenvoudigweg mijn levenskracht opgeven, die zwak zal zijn geworden door de zware boetedoeningen die ik zal verrichten.”

Kijk hoe zij nog iets toevoegt en zegt: “Als ik U niet voor mijzelf krijg, zal ik mijzelf uithongeren.” Dit is de…dat is Haar chantage.

“Dan, na honderden levens van inspanning, kan ik Uw genade verkrijgen.” Ze zegt: “Het maakt niet uit, als ik U nu niet krijg, ik zal U krijgen, wat er ook gebeurt.” Zo vastberaden was ze.

Net zoals Rukmini zeer vastberaden was in haar streven om de Heer te bereiken, hebben jullie ook zo’n streven. Niet alleen – jullie hebben Hem al bereikt. Nu symboliseert Rukmini voor jullie beiden het verlangen naar Bhagavan, zodat jullie beiden de Ultieme bereiken… in jullie huwelijksleven, maar ook in jullie leven, niet alleen in het huwelijksleven, maar in jullie hele leven. Jullie zijn vandaag getrouwd als steun voor elkaar: als de één zwak is… daarom hebben jullie dit pad van grihastha genomen. Wie is daarbij de sterkste…dat is Rukmini, zoals zij ook laat zien hoe sterk jullie moeten zijn. Mogen Rukmini en Vitthala jullie dus ook zegenen. Jai Gurudev!