Maandag 30 november eren we Mahavatar Babaji.

“Heb je gehoord van Mahavatar Babaji? Hij is een Meester in India. Hij is 5000 jaar oud en nog steeds in leven. Hij is mijn satguru. Je kunt soms bepaalde foto’s en afbeeldingen van Hem tegenkomen, waarop Hij heel streng kijkt. Maar ik zeg je: Hij is een zodanige, enorme expressie van Liefde dat het moeilijk is dit in woorden uit te drukken. Zelfs het woord Liefde is te beperkt om uitdrukking te geven aan deze Liefde. En zoals Hij mij eens gezegd heeft: “Als ik dit kan bereiken, kan iedereen het bereiken.”

Paramahamsa Vishwananda, Just Love 1

OM Chanting is samen met Atma Kriya Yoga (AKY) in 2007 in de wereld geherintroduceerd. Het is één van de twee technieken die niet direct door Mahavatar Babaji zijn gegeven, maar door Paramahamsa Vishwananda zijn teruggebracht.

Paramahamsa Vishwananda herinnerde Zich de tijden vóór de Ayurveda en Hij herinnerde Zich wat de oude yogi’s en rishi’s gewend waren te beoefenen – dat was OM Chanting, omdat de wereld het nodig heeft, vroeg Hij Mahavatar, of Hij het binnen Atma Kriya Yoga kon onderbrengen en Mahavatar zei: “Ja.”

Op deze dag is er een speciale Chanting Om Online. Vanwege de Covid-19 is het daadwerkelijk bijeenkomen voor OM Chanting beperkt mogelijk. OM chanten online heeft niet hetzelfde effect, maar velen hebben ervaren hoe krachtig ook deze vorm van gezamenlijk chanten kan zijn.

Je kunt online meedoen. We stemmen op elkaar af via Zoom. Heb je geen zoom, installeer deze app eerst op je telefoon of tablet.

Zoom meeting ID: 972 334 7787
Passcode: 274748