Afgelopen dagen heeft Paramahamsa Vishwananda in Keulen, Hamm en Stemwede Darshan gegeven. Hij zal dit ook in Hamburg, Berlijn en Leipzig gaan doen. Er verscheen een artikel in een Duits tijdschrift voor Gezondheid (KGS) met een interview met Paramahamsa Vishwananda en de aankondiging van de Darshan tour.

In Hamm vond de Darshan op het terrein van de Hindu tempel plaats. Deze tempel is de verblijfplaats van de Godin Kamadchi Ampal (Parvati of Universele Moeder). Guruji bezocht de tempel in 2014. Het hoofd van de tempel verwelkomde Guruji met onder meer fruit en een guirlande.

Guruji legde in Stemwede uit dat men niet kan doodgaan. Je ziel is eeuwig en dit is het geheim binnen de spiritualiteit. De Atma (ziel) eeuwig is. Het lichaam, het denken en het intellect zal sterven. Het doel van het leven is niet om de hemel te bereiken, maar God Zelf en eeuwig met Hem te zijn. De Atma verlangt er enkel naar om met Hem te zijn en Hem eeuwig te dienen.

Het gaat er bij de Goddelijke Namen niet alleen om ze te herinneren, maar ook om ze te beluisteren. Na enkele tijd blijft de ‘chanting’ in het hart aanwezig. Wanneer het denken naar het hart afdaalt, worden ze voortdurend in het hart gechant. Dit is ajapa.

Paramahamsa Vishwananda