“Zie mij als de draad van de parelketting. Als de ware kennis ontwaakt, zal het je tot Zelfverwerkelijking brengen. Het zorgt ervoor dat je Hem in alles ziet.” Paramahamsa Vishwananda’s toelichting op het heilige geschrift de Bhagavad Gita.

Swami Aniruddha kwam naar Nederland om onze kennis van de Bhagavad Gita te verdiepen. Hij heeft de essentie uit de hoofdstukken 6 t/12 gehaald, die de ontwikkeling van de relatie tussen de Ultieme en Zijn discipel toelichten. ‘Prapanam’, wat betekent: tot U neem ik mijn toevlucht.

Ook vroeg Swami Aniruddha ons: “Wat is spiritualiteit?” Ieder van ons had daar een eigen beeld bij, zoals Liefde, onbaatzuchtig handelen, bewustzijn in ontwikkeling, groei. Zijn antwoord was: “De bereidwilligheid om te veranderen.”

Een vers uit de Bhagavad Gita, dat is toegelicht:

mattaḥ parataraṁ nānyat
kiñcid-asti dhanañjayaḥ
mayi sarvam idaṁ protaṁ
sūtre maṇi-gaṇā iva

“Hoger dan mij is er niets, Oh, Dhananjaya. Alles berust op mij, als parels die aan een draad geregen zijn.”

Paramahamsa Vishwananda zegt: “Hij is het, de almachtige God Zelf, Die de ware kennis geeft, zodat wij ons kunnen vervolmaken; om Hem overal en in alles wat we doen te herkennen, ook als we onze dagelijkse plicht doen. Door deze waarheid te beseffen, dat wat je ook doet, waar je ook bent, hoe je ook bent, het allemaal de Heer Zelf is, stijg je boven Maya uit. Wanneer de ware Kennis ontwaakt, zal het je Zelfverwerkelijking geven. Het zal je Hem te allen tijde doen zien.

Wie Hem overal heeft waargenomen; Hij is degene die de volledige controle over de bhakta neemt en door verschillende leela’s, door verschillende bezigheden die Hij voor elk individueel persoon bepaalt, heeft ieder zijn eigen persoonlijke relatie met Hem. Hij manifesteert zich in bepaalde aspecten voor die persoon en dat is hoe Hij de Liefde doet groeien. Liefde voor God en Liefde voor allen. Wanneer je God werkelijk liefhebt, zie je Hem overal.”

Dankjewel Swami Aniruddha voor de kracht achter de woorden en de verdieping die je ons hebt gegeven.