De kracht van OM Chanting is wetenschappelijk onderzocht en er kwamen opvallende positieve resultaten uit! Een OM Chanting deelnemer van één van de Sloveense OM Chanting-cirkels deed een wetenschappelijke test voor en na de OM Chanting sessie en stuurde mij de resultaten.

Hier is zijn verslag:
Op maandag 12 november 2018 namen zeven vrijwilligers deel aan een test, die de impact van OM Chanting op hun energieveld aantoonde. We gebruikten GDV-technologie, die werkt volgens het Kirlian fotografieprincipe.

VERGELIJKING VAN DE ENERGIEVERDELING BIJ DE DEELNEMERS VOOR EN NA HET CHANTEN

Het oranje gebied tussen de twee zwarte cirkels vertegenwoordigt een lagere energiewaarde in ons lichaam. Bij alle zeven deelnemers (elke gekleurde curve vertegenwoordigt een andere persoon) bevond zich een deel van de curve vóór de toepassing van de technieken in dit gebied, dat het energietekort in een bepaald deel van het lichaam laat zien (afbeelding links). Na een sessie van 45 minuten hebben we nieuwe beelden van hun toestand opgenomen, de afbeelding rechts. Het is meer dan duidelijk dat de curves bijna volledig verdwenen zijn uit dat het gebied met de lage waardes. Met andere woorden: na OM Chanting was het energieniveau van de deelnemers hoger dan voor de sessie. De gemiddelde waarde van de energie vóór OM Chanting was 34,8 eenheden en 42,1 eenheden na de sessie. Gemiddeld is dat een energiestijging van 21%. Ter vergelijking: na een uur yoga oefeningen steeg het energieniveau met 16%.