OM Chanting en Atma Kriya Yoga zijn 10 jaar geleden door Paramahamsa Vishwananda en Mahavatar Babaji naar de wereld teruggebracht.

Paramahamsa Vishwananda over OM Chanting:

“OM Chanting is namelijk een oude methode. Het werd duizenden duizenden jaren geleden al millennia lang door de yogi’s beoefend. Het is nu de juiste tijd om het OM Chanten terug te brengen, omdat wat er komt trilling nodig heeft om te kunnen veranderen. Niets anders kan dit veranderen. Alleen positieve vibratie die een ieder van jullie uitstraalt, kan dit afstoten of transformeren. Om deze reden zei Ik een paar jaren geleden tegen Mahavatar Babaji, eigenlijk 10 jaar geleden: “Okay, Ik breng het terug.

Nu zie Ik dat er zoveel OM Chanting-groepen over de hele wereld zijn. Het vormt een schild. Ken je het aura-schild dat zich om jou heen vormt wanneer je chant? Het klinkt zo eenvoudig, nietwaar? Ga gewoon zitten en chant OM…, maar wat er in jouw omgeving gebeurt, het schild dat jij om je heen zet, heeft een omtrek van twee kilometer…..

Om deze reden dat zei Ik vorig jaar: “Ik vraag of Mijn devotees en belangstellenden alsjeblieft bijeen willen komen in Bhajan- en OM Chanting-groepen. Ik heb dat benadrukt.

Ik benadruk niet dat je enkel Atma Kriya Yoga voor jezelf beoefent. Ik zei: “Nee, beoefen dit in groepsverband, zing en chant OM in groepen. Vorm grote OM Chanting-groepen. Dit zal verandering en vrede in deze wereld zal brengen.

God weet dus welke kant het met de wereld op gaat en Hij begeleidt iedereen naar waar hij of zij hoort te zijn; Hij begeleidt een ieder naar wat zij zich moeten herinneren. Daarom vraag Ik jullie alsjeblieft mee te doen aan een OM Chanting-groep; waar jullie ook zijn, waar je ook naar toe gaat, verspreidt het. Iedereen die de Zegen heeft om OM Chanting te organiseren, verspreidt het!”

OM Chanting wereldwijd en in Nederland:

Er zijn inmiddels 1500 groepen wereldwijd. Organisatoren, die de Zegen van Paramahamsa Vishwananda hebben ontvangen, begeleiden de groepen. OM Chanting wordt ook in Nederland beoefend. In Almere, Lelystad, Amsterdam, Leiden, Apeldoorn, Delft, Den Haag, Utrecht en Tilburg kun je OM Chanten. Meld je aan via netherlands@omchanting.org

https://m.youtube.com/watch?v=VITBsWKdFVo&feature=youtu.be