Afgelopen weekend is in Nederland de eerste devotee-cursus gegeven. Drie mensen werden  door Swami Aniruddha geïnitieerd. Alle devotees kregen veel informatie over de traditie waaraan Paramahamsa Vishwananda verbonden is, belangrijke Hindu Geschriften, meer uitleg over de identiteit van een devotee, de tempelgebeden van Bhakti Marga en meer.

Het was een mooie samenkomst van Belgische en Nederlandse devotees met een puja en zegening middels de murti van Swami Aniruddha.

Voor de initiatie van Ravi, Desiré en Denis belde Guruji via een skypeverbinding en gaf hen persoonlijk hun nieuwe, spirituele namen. Wat een blessing!

Onze dank gaat uit naar Swami, die ons bleef boeien, zijn humor en scherpzinnigheid en de manier waarop hij ons de essentiële informatie gaf en deed onthouden.

Hari Bol!

https://www.facebook.com/bhaktimarganederland/posts/1638664666226512

https://www.facebook.com/bhaktimarganederland/posts/1637448116348167