Paramahamsa Vishwananda raadde ons aan om ons te verdiepen in de Divya Prabandham. Dit is een geschrift dat is opgesteld door de twaalf Alvars en bevat 4000 verzen of Paasurams, waarin de Alvars de lof van Narayana (of Maha Vishnu ) en Zijn vele vormen bezingen. Alvar betekent letterlijk: zij die opgingen in God.

De Alvars zongen deze liederen in verschillende heilige heiligdommen of tempels die bekend staan ​​als de Divya Desams. Een Divya Desam of Vaishnava Divya Desam is een van de 108 Vishnu- tempels die worden genoemd in de werken van de Alvars (heiligen). “Divya” betekent “goddelijk” en “Desam” betekent “plaats van verblijf” (tempel). Van de 108 tempels zijn er 105 in India , één in Nepal , en de laatste twee zouden buiten deze aardse rijken liggen.

Elke avond wordt tijdens een satsang in de Bhutabhrteshwarnath-mandir, de Bhakti Marga tempel in Springen, een vers uit de Divya Prabandham toegelicht.

Vers 445:

My lord who brought me from my mother’s womb helped me control the desires of my five senses, removed the craving of this body of nerves and flesh, and kept the messengers of Yama from binding me with ropes and taking me away. He taught me to become his devotee night and day and serve him. My body is not the same as it was. God is in the now and He protects me.

Mijn Heer die me uit de baarmoeder van mijn moeder haalde, hielp me de verlangens van mijn vijf zintuigen te beheersen, verwijderde het verlangen van dit lichaam van zenuwen en vlees, en hield de boodschappers van Yama ervan weerhouden me met touwen vast te binden en me mee te nemen. Hij leerde me om dag en nacht Zijn toegewijde te worden en Hem te dienen. Mijn lichaam is niet meer hetzelfde als het was. God is in het nu en Hij beschermt me.

Via deze url kun je de verzen en Engelse vertaling van de verzen vinden.

https://www.facebook.com/102542334473735/videos/2624497134528614/UzpfSTExMjU1NTc0NzE3Mzg5MjoxNTkyMzIzMDkxNzI5MDI/

Swami Vishwaranga Ramanuja uit India, beschrijft een vers uit de Divya Prabandam.

De Alvars zijn geboren in verschillende delen van India, maar kenden 1 gemeenschappelijk doel: ze droegen hun leven op aan de Heer en prezen Hem. Vierduizend gedichten (pasurams) werden gecomponeerd door de twaalf Alvars die hun god Maal noemden, Neḍumaal, Thirumaal, Kanṇṇan en Nambi.

De traditionele datum die wordt toegeschreven aan de vroegste Āḻvār is 4203 v.Chr. en die van de laatste Āḻvār is 2706 v.Chr. De Vaishnavisten nemen ook aan dat de Alvars incarnaties van de verschillende attributen van Maha Vishnu zijn:

 1. Poigai Alwar – Vishnu’s Panchajanya schelp
 2. Bhoothath Alwar – Vishnu’s Kaumodaki knots
 3. Pey Alwar – Vishnu’s Nandaka zwaard
 4. Thirumazhisai Alwar – Vishnu’s Sudarshana Chakra
 5. Nammalwar – Vishnu’s general Vishwaksena
 6. Madhurakavi Alwar – Vishnu’s varana, de vogel Garuda
 7. Kulasekhara Alwar – Vishnu’s Kaustubha edelsteen
 8. Periyalwar – Vishnu’s vogel Garuda
 9. Andal – Vishnu’s echtgenote Bhumidevi Godin van de Aarde
 10. Thondaradippodi Alwar – Vishnu’s Vanamala bloemenslinger
 11. Thiruppan Alwar – Vishnu’s Srivatsa teken
 12. Thirumangai Alwar – Vishnu’s Sharanga boog