Vandaag is de eerste Sri Yantra schilder- en meditatie-workshop in Nederland gegeven. Elf deelnemers werden in de diepe betekenis van de Sri Yantra ondergedompeld, mediteerden op elke Aavarana en via de meditaties ontvingen ze de kleuren voor hun eigen, persoonlijke yantra. De verschillende Sri Yantra’s werden aan het einde van de dag geactiveerd.

De Sri Yantra vertegenwoordigt het universum, maar ook het menselijk lichaam en de ruimte waarbinnen de reis van de mens plaatsvindt.  Het is een innerlijke reis naar het Goddelijke, naar het punt dat voorbij de horizon van ons begrensde bestaan ligt. Elke stap, iedere vorm van aandacht, wordt als een verering beschouwd, wanneer we ons in de richting van het doel van ons leven bewegen. Iemand die naar God verlangt, onderneemt de reis van buiten naar binnen. Het uiteindelijke doel van ons leven is het bewustzijn van ons Goddelijke Zelf, van onze Ziel zelf. De reis verloopt van buiten naar binnen, naar de Bindu, naar het centrale punt.