Paramahamsa Vishwananda sprak na de abishekam over Ganesha: Ganesha staat bekend als degene die hindernissen verwijdert. Je creëert je eigen hindernissen en dan kun je niet vooruit komen. Ganesha staat symbool voor het feit dat je je hindernissen moet opruimen. Je zult daar zelf inspanningen voor moeten doen, je zult de eerste stap moeten nemen en niet gaan zitten wachten tot het gebeurt. Er liggen altijd kansen die je zullen helpen ze op te ruimen. Lord Ganesha staat voor de kracht die je nodig hebt om die hindernissen op te ruimen. Die innerlijke kracht heb je altijd vanbinnen en God zal je bijstaan. Neem de kans in je leven die je vooruit helpt. De kracht die je in het leven en op het spirituele pad nodig hebt om overeind te blijven en vooruit te gaan. Zie het leven op een positieve manier.

Guruji wees op een kleine, speciale en zeer oude Ganesha op het altaar, die van rode koraal is gemaakt. Hij zei: “Die is door Lord Dattatreya aan een heilige gegeven en die hem weer aan een man heeft doorgegeven, die hem moest bewaren totdat de juiste persoon zou komen om aan te geven. Hij gaf hem aan mij.”

VERWIJDERAAR VAN HINDERNISSEN

Paramahamsa Vishwananda wenste iedereen een gelukkig Ganesha Chaturthi en deelde nog meer mooie inzichten.

Ten eerste wil ik jullie allemaal een gelukkig Ganesha Chaturthi toewensen. Het is een festival voor Lord Ganesha, de verwijderaar van hindernissen of obstakels. Ik bid dat Hij alle obstakels van je spirituele pad, je wereldse pad verwijdert en alle obstakels uit je leven verwijdert. De meeste obstakels worden door onszelf in ons hoofd gecreëerd en we leggen die obstakels graag aan iemand anders op. Ten eerste moeten we onze mind reinigen van alle hindernissen. Als we onze mind laten ronddwalen, zullen we nooit in staat zijn om hem te kalmeren. Moge de mind door de Genade van Giridhariji, Sriman Narayana Zelf, worden overgegeven aan de Lotusvoeten van de Heer.

Ganapati betekent de Heer die over de mind zegeviert. Moge Hij je mind zuiveren, want als je mind gezuiverd is, heb je meer zelfvertrouwen. Wanneer je meer zelfvertrouwen hebt, kun je grote dingen bereiken op het spirituele en op het wereldse pad. Zoals Krishna in de Gita zei, moeten we een doel in het leven hebben en het doel is Hij. Wanneer je duidelijk bent over het doel, zal Hij je alle kracht en sterkte geven die je nodig hebt en je bijstaan, zodat je kunt zijn wie je werkelijk bent. Moge Lord Ganesha jullie allemaal zegenen.

Geef je mind over aan de Voeten van Sriman Narayana. Moge Zijn Liefde door jullie allen schijnen, omdat jullie allemaal deel uitmaken van Hem. Laat Hem door je schijnen, en door jou naar alle anderen. We willen vrede in deze wereld, maar we moeten zelf vrede worden. We willen veranderingen in deze wereld, maar we moeten eerst onszelf veranderen. Waar begint dat? Het begint met de mind. Wanneer de mind is overgeleverd aan de Voeten van Sriman Narayana, de Voeten van God, dan zal de Liefde in je hart ontwaken. Anders, wanneer de mind opgewonden is, proberen we die liefde elders te vinden. We vinden haar voor een korte tijd, maar dan verdwijnt ze. Vind de schat die Hij in je heeft geplaatst en laat Hem door je heen schijnen.

Geef je mind over aan de Voeten van Sriman Narayana.

Paramahamsa Vishwananda

In deze wereld zijn we één familie. Als we niet achter elkaar staan, worden we zwak. Op het spirituele pad beseffen we, zoals Lord Krishna zei, dat Hij het is in ieder van ons. Als we Hem in ieder van ons zien, kunnen we alleen maar liefhebben.

Eerder luisterde ik naar een mooi verhaal over Rama die in Lanka tegen Ravana ging vechten. Natuurlijk werd Ravana verslagen. Terwijl Ravana lag te sterven, keek hij naar Rama en zei tegen Hem: “Ik applaudisseer voor Uw overwinning. Ik wist dat ik zou verliezen, maar U heeft Uw overwinning behaald, omdat U Uw broer naast U heeft. Kijk naar mij, mijn broer is tegen me.”

God is God en God is die Liefde die ons met elkaar verenigt. Het is die Liefde die eenheid zal creëren. Die band is sterker als we ons er op richten. Ik bid tot Lord Ganesha dat Hij alle obstakels voor je wegneemt, in je mind, in je leven en in deze wereld, en dat iedereen in vrede kan leven.

Paramahamsa Vishwananda, satsang tijdens de Online Darshan, 20 augustus 2020

HAPPY GANESHA CHATURTHI

De rode, zeer oude Ganesha, gemaakt van rode koraal, die Guruji heeft gekregen