In Letland sprak Paramahamsa Vishwananda over geluk. Wat is geluk? Ben je gelukkig in de hemel? “Nee” zegt Guruji,  “niet in de hemel en ook niet in de hel. Bliss is oneindige gelukzaligheid. Dit kun je niet buiten jezelf vinden. Ja, je kunt gedachten hebben die je gelukkig maken. Begrijp dat er twee werelden zijn: de Goddelijke wereld en Maya, de gecreëerde wereld. Gedachten behoren bij Maya, de gecreëerde wereld. Je denken kan je grootste vriend, maar ook je grootste vijand zijn. Ken de kracht van jouw gedachten. Overgave is nodig om het ware geluk te kennen.”

Een andere vraag van een devotee: “Wat betekent het wanneer de Guru tegen jou scheldt?” Guruji vertelt over Shirdi Sai die een devotee uitschold. Hij verdreef hiermee een ziekte uit deze devotee. “Dit kan met het menselijke verstand niet begrepen worden. Probeer de Meester niet te begrijpen, je kunt dit namelijk niet met jouw beperkte verstand. Vertrouw jouw Meester. Neem wat Hij jou geeft. Op de eerste plaats moet dit vertrouwen er zijn. Dan zul je zien dat alles wat de Meester doet, jou goed doet.”

“Wanneer ik vertrouwen in God heb, dan zal ik stellig zien dat Hij ongevraagd alles, wat ik in mijn leven nodig heb, geregeld heeft. Word niet egoïstisch door voortdurend aan jezelf te denken, terwijl je niet eens weet wie je bent. Het denken, het intellect, de emoties creëren een scheiding tussen jou en God.”

Paramahamsa Vishwananda

Het volgende fragment  komt uit het boek ‘Just Love 1’

We willen allemaal gelukzaligheid, of niet? We willen allen Het Goddelijke realiseren, maar toch zijn we nog gehecht aan allerlei zaken. We zeggen dat we lief willen hebben en dat we Gods Wil willen doen, maar met ons verstand denken we altijd: ‘Ja, ik wil Gods Wil wel doen, maar ik wil ook altijd gelukkig zijn.’ Want de mens beschouwt geluk als gelukzaligheid. Zo denkt de mens! Maar het transcendente geluk, dat als werkelijke gelukzaligheid wordt omschreven, overstijgt het geluk, dat je voelt wanneer je met een grote glimlach op jouw gezicht zegt: “Ik ben gelukkig.” Wanneer je in gelukzaligheid bent ondergedompeld, ken je geen blijheid of droefheid meer. Het is moeilijk dit met het verstand te bevatten, omdat de hersenen weliswaar geluk van droefheid kunnen onderscheiden en een combinatie van beide kennen, maar Ananda, ware gelukzaligheid, overstijgt deze twee. Daar verlangt onze ziel naar.

Er is een bhajan, die Ik graag zing, die zegt: “Voor Liefde kan men alles doen.” Zo is het toch? Maar Liefde houdt opoffering in, weet je dat? Ben je bereid alles volledig op te offeren om dát te verkrijgen? Hoeveel van jullie zijn werkelijk bereid alles voor de Liefde op te offeren, werkelijk alles!? Dit is wat geloof inhoudt: volledige overgave, waarbij je zelfs in de kleinste dingen in volledige overgave leeft aan de Wil van God. Wat je ook doet: je zult je Het Goddelijke herinneren. Waar je ook bent: je zult je Het Goddelijke herinneren. Op deze manier zul je alles overstijgen.

Paramahamsa Vishwananda