Paramahamsa Sri Swami Vishwananda gaf een inspirerende toespraak tijdens Radhashtami, Shree Peetha Nilaya, 6 september 2019

Jai Gurudev en Happy Radhashtami!

Moge de Genade van Srimati Radharani in jullie hart ontwaken!

Radha, zoals we al zo vaak gehoord hebben, is niet zomaar een gewone naam, weet je, omdat Radharani Zelf Krishna onder controle heeft. Het hele universum staat onder controle van Krishna. En Radha heeft Hem onder controle! Hoe zeg je het: de man kan het hoofd zijn, maar de vrouw is de nek. Radharani is dus die nek. Zij heeft de Heer van het universum onder controle. Wie van jullie kan dat doen? Niemand! Omdat die bhakti er nog niet is.

Als bhakti volmaakt is, dan is Radha er, want in Srimati Radharani is geen onvolkomenheid in de richting van Krishna. Het maakt niet uit hoe Krishna is, maar Haar verlangen naar Krishna, Haar toewijding aan Krishna, Haar Liefde voor Krishna, die is het hoogste.

Paramahamsa Vishwananda

Iedereen wil graag iemand onder controle hebben. Dat is de aard van de mens. Je houdt ervan om alles onder controle te hebben, maar wie kan de Heer zelf controleren? Niet alleen Srimati Radharani, maar ook alle heiligen hebben dat gehad, omdat Radha in hen ontwaakt is. Hun bhakti is niet wisselvallig; hun bhakti heeft geen onvolkomenheid. Als bhakti volmaakt is, dan is Radha er, want in Srimati Radharani is geen onvolkomenheid in de richting van Krishna. Het maakt niet uit hoe Krishna is, maar Haar verlangen naar Krishna, Haar toewijding aan Krishna, Haar Liefde voor Krishna, die is het hoogste. En toch proberen de mensen lief te hebben. Ze zouden graag op deze manier liefhebben, maar dat is niet mogelijk. Waarom niet? Omdat je nog steeds vasthoudt aan je eigen ideeën over liefde. Je wilt nog steeds liefhebben op jouw manier: ‘Ik, ik, ik, mij, mij, mijn’, weet je. Je wilt nog steeds alles onder controle hebben…

Als de mind eenpuntig wordt, is er geen afleiding meer, geen wisselvalligheid. Die mind verlangt naar het doel. En wat is dat doel? Dat doel is Bhagavan Zelf, Narayana Krishna.

Paramahamsa Vishwananda

We prijzen de gopi’s bijvoorbeeld. Zelfs als zij van alles aan het doen waren, hun gedachten waren bij Krishna. Voor hen was het duidelijk. Bhagavan heeft immers niet gezegd dat je geen gezinsleven kan hebben of geen werk. Heel vaak denken spirituele mensen zo. Nee, je moet al je plichten doen, maar Hem deel laten uitmaken van alles wat je doet. En dat is Radha. Als de mind eenpuntig wordt, is er geen afleiding meer, geen wisselvalligheid. Die mind verlangt naar het doel. En wat is dat doel? Dat doel is Bhagavan Zelf, Narayana Krishna (je kunt Hem met vele namen noemen, ze zijn allemaal van Hem). Als dat doel duidelijk wordt, dan zegt Radha: „Oké, die persoon verdient meer.“ Als Zij in jou het verlangen naar de Heer laat ontwaken, maar je gedachten springen nog steeds heen en weer, hoe zou je daar dan mee omgaan? Vertel het me! Moeilijk, of niet? Dus als die mind gefixeerd raakt op de Allerhoogste Heer zelf, Giridhariji, dan zal die bhav, dat verlangen, ontwaken. En als dat verlangen ontwaakt, denk dan niet het zal ophouden. Heel vaak, als de mensen beginnen op hun spirituele pad, zijn ze erg opgewonden. Ze zoeken enthousiasme en opwinding.

Eerder luisterde ik naar Kailashananda die sprak tijdens de Darshan. Hij vertelde hoe zijn mind werd afgeleid en hoe hij dat hersteld had. Maar hoe denk je dat dat gebeurde? Automatisch, zomaar vanzelf? Nee! Hij koos er vrijwillig voor. Als hij het niet had gewild, dan was het natuurlijk nooit gebeurd. En dit is de Genade van Srimati Radharani als die ontwaakt.

Aradhana betekent niet alleen sadhana, niet alleen gebed, maar het gaat erom in welke stemming je het doet; dat verlangen.

Paramahamsa Vishwananda

Daarom wordt Ze in de Shreemad Bhagavatam Aradhana genoemd. Aradhana betekent niet alleen sadhana, niet alleen gebed, maar het gaat erom in welke stemming je het doet; dat verlangen. Het is niet alleen het mechanisch doen en dan klaar. Er is ook dat diepe verlangen naar Hem. Dat is Radharani’s Genade.

HET VERHAAL VAN SRIDHAMA

We zongen ‘Radhe Radhe’. Er is een prachtig verhaal over de tijd voordat Ze op Aarde incarneerde, voordat Srimati Radharani Zich hier manifesteerde. Radha en Krishna zijn natuurlijk eeuwig, zoals alle avatars; er is geen moment dat ze niet bestonden. Er was één devotee van Krishna, Sridhama (niet Sudhama, Sridhama.) Sridhama had zo’n grote toewijding voor Krishna dat hij een fanatiekeling werd. Voor hem bestond alleen Krishna, niemand anders, zelfs Radha niet, zonder te weten wie Srimati Radharani was. Op alle mogelijke manieren probeerde hij dat uit te dagen en te bewijzen: „Waarom zing je Radha’s Naam?“ In zijn toewijding aan Krishna werd hij zo hoog, zo verheven, dat hij op een gegeven moment niet meer wist wie Radha was.

Ooit ging hij naar Goloka en daar zag hij Radha en Krishna. Iedereen deed arati voor Radha en Krishna en natuurlijk waren alle devotees van Srimati Radharani „Radhe, Radhe, Radhe, Radhe“ aan het zingen.

Sridhama werd erg boos en zei: „Waarom zingen jullie ‚Radhe, Radhe‘? Jullie zouden ‘Krishna, Krishna’ moeten zingen!“ Dat deden ze niet; ze negeerden hem.

Na de arati daagde hij Radha uit en hij zei het volgende. Vanwege zijn toewijding aan Krishna kon Krishna hem natuurlijk niets aandoen en niets zeggen, dus hield Krishna Zijn mond en Hij wist natuurlijk heel goed waarom Hij zich stil hield.

Sridhama daagde Radharani uit en zei: „Oké, we zullen eens zien of Jouw kracht echt zo groot is.“ Er vloog een vlinder rond en hij zei tegen alle devotees van Srimati Radharani dat ze ‘Radhe, Radhe’ moesten zeggen. Natuurlijk zeiden ze toen ‘Radhe, Radhe’ en op dat moment ging de arme vlinder in vlammen op. Toen zei hij: “Zie je wat er gebeurd is? Omdat Zij Maya is, vanwege Haar Maya is die vlinder verbrand!“

Toen vloog er een vogel rond. Nog eens zei hij: „Kijk naar die vogel en zeg ‚Radhe, Radhe‘. Dat deden ze en ook de vogel verbrandde. Hij was geschokt. Ze werden allemaal bang. Twijfel begon in hun gedachten op te komen: ‘En als hij nou echt de waarheid vertelt?’ Je weet hoe snel gedachten vergiftigd kunnen worden. Toen kwam er een klein meisje en dat zei: „Zeg alsjeblieft ‚Radhe, Radhe‘. Niemand durfde het. Wat zou er met dat meisje gebeuren, het arme kind?!

Radharani is Prem, die hoogste gelukzaligheid.

Paramahamsa Vishwananda

Ondertussen vertrok Krishna, want het werd Hem te heet onder de Voeten! Krishna zei: „Oké, ik kan geen kant kiezen voor mijn bhakta, want mijn bhakta heeft bhakti vanbinnen, of voor Radharani, want die heeft Prem vanbinnen.“ Radharani is Prem, die hoogste gelukzaligheid. En bhakti is er ook. De bhakta heeft bhakti in zich, weet je. Dus die twee waren aan het vechten. (Radharani vocht niet, maar die bhakta vocht). Uiteindelijk zei de Heer: „Ik heb wat tijd nodig om na te denken over wie van jullie echt de belangrijkste is. Geef me wat tijd.“ Toen ging Hij naar Zijn plaats en zei tegen Sridhama: „Wacht hier voor de deur. Laat niemand binnen.“ Want zie je, Sridhama bezat grote kracht door zijn bhakti.

Toen Lord Krishna binnen was, riep Hij Radha. Natuurlijk kon niemand dat horen. Hij riep niet: „Radhaaaaaaa!“, zodat iedereen het kon horen. Nee, Hij riep Radharani in Zijn hart. Ondertussen zat Radharani daar voor dat kleine meisje. Het kleine meisje zei: „Waarom is iedereen weggegaan? Waarom zit Je daar alleen? Waarom zijn ze gestopt met ‚Radhe, Radhe‘ zingen?“ Radha dacht aan Krishna. Op hetzelfde moment riep Krishna Radha vanuit Haar binnenste. Die aantrekkingskracht naar Krishna was zo sterk dat Radha naar Krishna begon te rennen.

Toen Ze bij de deur aankwam stond Sridhama natuurlijk daarvoor en liet Radharani niet binnen.

Radha zei: „Maar mijn Heer roept mij!“

Sridhama zei: „Ik hoor niets. Hoe kun Je zeggen dat Hij Je roept? Normaal gesproken, als iemand roept, dan hoor je het of er komt een brief of zo. Laat me die zien.“

Zij zei: „Hij heeft mij niet mondeling vanbuiten geroepen, maar Hij roept mij vanbinnen.“

Toen zei Sridhama: „Ik laat Je niet binnen, want dit is Jouw Maya. Jij beheerst de Heer Zelf met Je Maya! Ik laat Je dus niet binnen.“

Radha zei: „Nee, houd mij niet tegen, want dat kan ik niet. Het is te sterk. Het is alsof een magneet me aantrekt. Ik kan het niet weerstaan.“

Maar Sridhama werd weer erg boos en vervloekte Radha. Hij zei: „Je zult op Aarde geboren worden, maar Je zult 100 jaar lang vergeten zijn wie Je bent.“

Vanwege zijn bhakti, door die kracht die hij in zich had, accepteerde Radharani het natuurlijk, want hij was een bhakta en de Heer zal altijd een bhakta accepteren. Srimati Radharani ook. Zelfs als het moeilijk is. Zelfs toen Sridhama die vloek uitsprak en Radharani zei: „Wat heb je gedaan?“, was hij nog steeds trots.

Toen beseften de devotees van Srimati Radharani hun vergissing door naar Sridhama te luisteren. Ze realiseerden het zich door na te gaan wat er gebeurd was door ‘Radhe, Radhe’ te zingen. Die vlinder was hetzelfde als de vogel. Door Radha’s Naam te zingen werd die vlinder bevrijd, zie je. De vlinder werd de vogel…. En toen was er zo’n grote sprong naar een meisje. Dat kleine meisje was er ook en zei: „Sridhama, je gaf Radharani de schuld, en je hebt Radharani net vervloekt, maar je weet niet eens wat je hebt gedaan. Ik zeg je dat ik die vlinder was, ik was die vogel, en nu ben ik in deze vorm als dit kleine meisje.”

Toen hij zich zijn fout realiseerde, begon hij na te denken: „Het is waar.“ Toen hij naar dat kleine meisje luisterde, kwam hij tot bezinning, zijn woede kalmeerde en hij besefte wat hij had gedaan: hij had Radha vervloekt om weg te zijn van Krishna, om op Aarde te incarneren, en ook om te vergeten wie Zij was. Dus smeekte hij om de Genade van Srimati Radharani. Op dat moment kwam Lord Krishna naar buiten. Natuurlijk was dit allemaal Zijn plan, weet je. Hij moest een excuus vinden om naar beneden te komen, dus daarom had Hij eerst Srimati Radharani gestuurd. En dat is ook waarom die vloek Haar liet vergeten wie Ze was, want als Ze Zich had herinnerd wie Ze was, had Hij Zijn Leela niet kunnen doen! Hij had niet al Zijn streken kunnen uithalen, Hij had niet alles kunnen doen waarvoor Hij gekomen was. Dus Srimati Radharani accepteerde het. En ondertussen chantten ze allemaal ‘Radhe, Radhe, Radhe, Radhe’, zodat het kleine meisje werd bevrijd. Het meisje zei: „Alleen maar door Srimati Radharani’s Naam te horen, ben ik zo snel door 8,4 miljoen levens gegaan. Ik ben bevrijd.”

Het meisje zei: „Alleen maar door Srimati Radharani’s Naam te horen, ben ik zo snel door 8,4 miljoen levens gegaan. Ik ben bevrijd.”

Paramahamsa Vishwananda

Toen incarneerde Radharani in Barsana en wachtte op Bhagavan om Zich te manifesteren. Je kent het verhaal.

Zie je, de Naam van Sri Radha is het verlangen naar Giridhariji. Daarom zeg ik altijd dat wanneer je Radha’s Naam zingt, dat reflecteert op je Anahata Chakra, op je hartchakra. Alleen wanneer het hart naar de Heer verlangt kan Hij Zich openbaren. Als een devotee niet dat verlangen heeft en gewoon met zijn mind meegaat…. Daarom zei Kailashananda dat kennis zo belangrijk is: begrijpen. Natuurlijk begrijp je het met je verstand, maar je moet weten wat er gebeurt, anders word je gek.

Er zijn zoveel mensen die niet begrijpen wat er gebeurt. Ze denken gewoon: ‘Oké, ooo, ik hou van God.“ Maar het is leeg. Dan worden ze paranoïde, ze worden gek. Je ziet het als ze rondlopen; ze lopen alsof ze niet meer in hun lichaam aanwezig zijn. De heiligen lopen soms ook zo, maar die zijn vol, die zijn vol van gelukzaligheid. Als je in de buurt van een heilige komt, dringt die gelukzaligheid ook tot jou door; je wordt doordrenkt van die gelukzaligheid.

De paranoïde mensen trekken elkaar aan, ze zitten altijd dicht bij elkaar en vermaken zich samen met hun paranoia. Dat klinkt grappig, maar weet je wat ik moet doorstaan?!  Ze vinden zichzelf altijd erg high en ze willen altijd vooraan zitten. Soms moet ik ze naar achteren jagen!

Je moet echt begrijpen wat dit verlangen is en wat het betekent wanneer een heilige zegt dat je God moet liefhebben. Niet alleen oppervlakkig van God houden: „O, ja, ik hou van God.” De hele wereld zegt dat ze van God houden (als ze al in God geloven). Maar oprecht van Hem houden is Hem kennen; dan is je mind verzadigd met Zijn zoetheid. En hoe doe jij dat? Dat lukt alleen met de juiste kennis hebt, als je jezelf onderwijst. Daarom is onderwijs heel belangrijk, zodat die mind, waarvan Lord Krishna zegt dat die je vijand is, je beste vriend kan worden. Die beperkte mind kan Goddelijk worden met de zoetheid van Bhagavan Zelf. En het is door de Genade van Srimati Radharani dat dit verlangen vanbinnen ontwaakt.

Die beperkte mind kan Goddelijk worden met de zoetheid van Bhagavan Zelf. En het is door de Genade van Srimati Radharani dat dit verlangen vanbinnen ontwaakt.

Paramahamsa Vishwananda

Het is dus niet alleen de dag waarop we Radhashtami vieren of wanneer Zij verscheen of afdaalde, maar we moeten Haar echt om die Genade vragen, zodat Zij in ons ontwaakt en Zij ieder van ons genadig is om naar Hem te verlangen.

Daarom is er in Vrindavan geen Vrindavaneswar. Heb je ooit gehoord van Vrindavaneshwar? Nee, die bestaat niet. Maar Vrindavani bestaat, Vrindeshwari bestaat. Daarom hoor je waar je ook gaat in Vrindavan ‘Radhe, Radhe’, zodat je er voortdurend aan herinnerd wordt dat iedereen op dezelfde manier naar Bhagavan moet verlangen, net zoals Srimati Radharani. Dit is de ware dharma, weet je. Iedereen vraagt: „Guruji, vertel me mijn dharma.“ Je schrijft op een papiertje: ‚Wat is het doel van mijn leven hier?‘ Wil je dat echt weten? Nee, je wilt niet weten wat het werkelijke doel van je leven is. Je wilt graag mooie dingen horen. Als ik je een mooi verhaal vertel, ben je gelukkig. Maar echt, je ware dharma is Bhagavan te bereiken; Hem bereiken, niets anders. Je zou in het leven je best moeten doen om Hem te bereiken, omdat dit leven maar een deel is. Hoe lang zul je leven? Mensen sterven tegenwoordig als vliegen. Je hoort dat iemand in orde is en het volgende moment hoor je dat hij of zij door kanker aangevallen is. Of je hoort dat iemand in orde was en dat die persoon plotseling een hartaanval kreeg en stierf, voorbij! Het leven: wat is dat? Wat is het doel van het leven? Wat heb je verwerkelijkt? Alleen een half uurtje gelukkig zijn? En daarna, wat dan?

Dus als je ‘Radhe, Radhe’ chant, dan zeg je ‘Radhe, Radhe’, maar ‘Shyam Milade’ er is ook. ‚Radhe, Radhe, Shyam Milade’, dus als je ‘Radhe, Radhe’ chant, ontmoet je Krishna. Dit is heel belangrijk, weet je: het doel is Bhagavan Zelf. Maak dus duidelijk wat je werkelijk wilt als bhakta, als devotee. Als dat duidelijk is in je mind, vertrouw dan; vertrouw erop dat Hij voor je zal zorgen, Hij zal je dragen. Vertrouwen betekent niet dat je stopt met wat je doet. Nee, daar ga je gewoon mee door, maar weet dat Hij bij je is.

Jai Gurudev, iedereen! Jai Sri Radhe