Paramahamsa Vishwananda plaatst sinds kort dagelijks berichten met allerlei onderwerpen rechtstreeks op Facebook.  Een aantal van Zijn Facebook-berichten gaan over het belang van de Satguru in je leven:

20 november

‘Weet dat je op je eigen houtje nooit zover zult komen dat je de Genade van de Heer bereikt. Alleen als je je verbindt met de Guru en de heiligen zul je Hem bereiken. Omdat alles alleen voor mijn Giridhari Gopal is, zal alleen wat Hij wil en geeft van jou zijn, als je tot Realisatie komt en beseft dat Hij alleen de werkelijkheid is.

Als je iemand ontmoet, weet dan dat het Giridhari is die je ontmoet, dus behandel elkaar met respect en liefde. Help elkaar om vooruit te komen op het spirituele pad door elkaar aan te moedigen om te lezen en te praten over de Gita en te mediteren op het woord van de Heer.

Zoals Hij zei: “Wanneer je gedachten vastbesloten en rustig zijn, ben Ik bij je.” Dus wanneer de Heer dichtbij is, probeer dan van Zijn aanwezigheid te genieten, want zo’n ontmoeting met de Heer is zeer zeldzaam. Omdat er meer Bhakti ontwaakt als je weet dat je bij de Heer hoort, is het jouw plicht om de vlam van toewijding en liefde in je hart brandende te houden. Doe niets om Haar (Bhakti Devi) te misleiden, want als je Haar eenmaal verliest, is het erg moeilijk om Haar terug te krijgen.

Je moet een expert worden in de leringen van de Guru. Laat alle andere leringen, die van buitenkomen of van andere paden los. Probeer eerst te weten bij wie je hoort, want het gevoel ergens thuis te horen is heel belangrijk. Wees duidelijk over je pad, want je moet jezelf op dat pad verankeren.

Laat de opties van je verstand los. Laat je verstand helemaal opgaan in het onderricht van de Gita en de Leelas van de bhakta’s van de Heer, hierdoor zal er voor iedereen een nieuw begrip ontstaan.

Deze wetenschap die ik je beschrijf is erg moeilijk en ze zal niet gemakkelijk tot je komen. Je moet dat huis binnengaan door jezelf te geven. Alleen dan zal Hij Zichzelf aan jou geven; er is geen andere manier, omdat alleen de Liefde van Giridhari die vervulling kan geven.

Leer en accepteer wat Hij je geeft, want dit leerproces is heel belangrijk voor je leven, omdat het de ervaring wekt en echt maakt. Mis nooit zo’n kans om bij Hem te zijn in dit leven, want die komt niet vaak langs. Luister en mediteer. Lees de heerlijkheid van Heer Krishna.

Er wordt gezegd, dat het beter is om te slapen dan om kostbare tijd te verspillen aan roddel en onzinnige gedachten, waardoor je depressief wordt. Zulke gesprekken zonder liefde en toewijding brengen niemand geluk. Daarom wordt er gezegd, dat wat je in het binnenste van je hart hebt ontvangen een geheim is, en dat geheim mag aan niemand worden verteld, maar moet diep in je hart gekoesterd worden.

De deur van onwetendheid is oneindig, want vaak komt die vermomd als kennis, die je naar de hel brengt.’

9 december

Zij, van wie het verstand vertroebeld is door de invloed van de wereld, zullen nooit begrijpen wat Ik zeg, want daarvoor heb je de Genade van Guru nodig. Die openbaring is de hoogste, waarbij alle zonden en karma verwijderd worden. Voor degenen, die daarop mediteren, klinkt het in het begin heel eenvoudig. Naarmate je dieper gaat, wordt de realiteit ontwaakt als je echt verlangt naar de Heer. In de eenvoud van het hart zul je Hem verkrijgen.’

‘Je denkt dat de materiële bezittingen die je hebt eeuwig zijn en eeuwig zullen duren. Wanneer het lichaam in de loop van de tijd achteruitgaat, zie je dat niet, omdat je jezelf probeert te bedekken met lagen van illusie, zoals make-up. Hoe lang zal dat duren? Vraagt überhaupt iemand zich af: “Ben ik echt blij met mezelf? Heb ik mijn leven geleefd, zoals ik wilde of doe ik gewoon alsof ik iemand ben die ik niet ben, alleen om het anderen naar de zin te maken?”

Laten we eens een keertje nadenken en oprecht zijn over ons leven, en ons afvragen: wat is Leven? Wat wil ik echt bijdragen aan dit leven en aan deze wereld? Wat kan ik doen voor iemand die echt hulp nodig heeft, niet alleen geld, maar echte hulp? Dat betekent dat je de tijd neemt om bij mensen te zijn die het echt nodig hebben. Alleen dan kan iemand dankbaar zijn voor het leven. Anders is het alleen maar loos gepraat en is het leven zinloos en verkwistend. Je hebt misschien veel in de uiterlijke wereld bereikt, maar niets van binnen. Je lijkt misschien gelukkig te zijn met wat je hebt, terwijl je in werkelijkheid geen jota van echt geluk in je hart hebt. Je kunt veel praten, maar het zijn slechts lege woorden, zonder kracht. Je hebt misschien veel kennis van de wereld, maar geen Realisatie van het Zelf. En als je door Alzheimer wordt aangevallen, is alle externe kennis voor altijd verdwenen, terwijl de ware kennis niet van het verstand is, maar in je ziel zit. Niets kan dat vernietigen.

God zorgt altijd voor je; je moet wijs zijn om die kans te grijpen, want die komt niet vaak. De keuze is volledig aan jou, omdat niemand je ergens toe kan dwingen. Schuil je aan de Voeten van de Guru. Zoals Kabirji zei: ‘Guru en God staan allebei voor je en aan wie toon je jouw respect? Het antwoord is aan de Guru, omdat Hij het is die God aan jou openbaart. En voor sommige zielen is de Guru hun God; er is geen ander nodig.

Waarom is dit zo? Het gaat er niet Zijn glorie te bezingen en met veel tamtam duidelijk te maken hoe geweldig de Guru is. Ja, het dankbare hart zal op die manier reageren, maar daar gaat het niet om. De grootheid van de Guru is dat God komt en een menselijke vorm aanneemt en zich als een normaal mens gedraagt, maar de mensen om Hem heen met Zijn Goddelijkheid in alle mogelijke vormen overspoelt: Liefde, mededogen, vreugde, inspiratie, de beste ambities, kalmte, bescherming, loyaliteit, vertrouwen, vervulling en 24 uur per dag onvoorwaardelijke, liefdevolle dienstbaarheid en toewijding.

Wat is de noodzaak van een andere God? Je kunt rustig alles vergeten wat je over God hebt gehoord of gelezen, want zelfs in het beste geval kun je met die kennis hooguit naar je eigen hart uitreiken. Maar als dat is gedaan, heb je pas de eerste stap gezet. En die reis van 40 cm van je hoofd naar je hart is helemaal niet zo lang, maar je kunt daar zonder Guru een laaaaaange tijd blijven staan. Met je eigen Satguru wordt de stap mogelijk en daarom is Guru groter en daarom is Guru God.

Jai Giridhari Gopal!’

Paramhamsa Sri Swami Vishwananda

https://www.facebook.com/bhaktimarganederland/posts/1575730729186573:0