De Hanuman Chalisa is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar!

De Sri Hanuman Chalisa wordt binnen het Hinduïsme als één van de populairste, devotionele hymnes beschouwd, die dagelijks door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gechant. Vele lofzangen worden aan Hanuman – de aap-god – opgedragen om Zijn bescherming, kracht, hulp en bijstand in moeilijke tijden te vragen.

De diepere betekenis – en de waarde van het kennen – van Hanuman is dat Hij het ultieme voorbeeld van bhakti, van nederigheid en van overgave is. Deze bhakti komt zelfs tot op de dag van vandaag tot uitdrukking in Zijn onbaatzuchtige dienstbaarheid aan Lord Rama.

We zijn gezegend met de toelichting van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda die de diepere betekenis achter elk van de veertig verzen van deze prachtige hymne onthult.

Over Hanuman:

Hanuman belichaamt sterkte en kracht en Hij is de oceaan van kennis, maar bovenal staat Hij voor nederigheid. Hij is Lord Shiva Zelf, Die geïncarneerd is om de Heer te dienen.

Kripa is heel belangrijk! Als je indrinkt wat de Meester zegt, zal elk deel van je met de Genade van de Meester vibreren! Dan worden alle moeilijkheden van de wereld enkel door Genade eenvoudig!

Paramahamsa Vishwananda