Ook dit jaar wordt wereldwijd Navaratri gevierd. In Shree Peetha Nilaya zal dit in het bijzijn van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda gebeuren. De Goddelijke Moeder wordt 9 dagen lang vereerd en de 10e dag, Dussehra, vereren wij onze Satguru, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda.

De Goddelijke Moeder helpt ons bij twee belangrijke aspecten op het spirituele pad

1. Met Haar Genade zijn wij in staat om de banden met onze materiële gehechtheid en verlangens te verbreken. Door Haar te aanbidden, beginnen we langzaam onze verlangens zoals lust, kracht, roem, rijkdom, hebzucht, etc. te overstijgen.

2. De mens is in staat om de banden met haar materiële gehechtheid en verlangens te verbreken. Zodra we in staat zijn om onze materiële gehechtheid te overstijgen, helpt Zij ons om de Liefde in ons voor de Heer te doen ontwaken. Die Liefde is uiteindelijk wat de Genade van de Heer oproept en door die Genade begrijpen en verwerkelijken we onze relatie met Hem.

De Goddelijke Moeder helpt ons altijd als we haar roepen en ze neemt vele vormen aan, afhankelijk van de manier waarop we Haar en Haar geliefde Heer benaderen.

Als we Shriman Narayan benaderen, neemt de Goddelijke Moeder de vorm aan van Lakshmi. Als we Rama benaderen, neemt Ze de vorm aan van Sita, als we Shiva benaderen, neemt Ze de vorm aan van Parvati, Durga, Kali en verschillende andere Devi’s, en als we Krishna benaderen, neemt Ze de vorm aan van Radha en Durga (Durga is degene die ons helpt te breken met onze materiële verlangens en Radha is degene die de Liefde van de Heer in ons ontwaakt).

Ongeacht de manier waarop we de Heer naderen, zonder liefde voor de Goddelijke Moeder kunnen we Hem niet bereiken.

Het verbazingwekkende aan Paramahamsa Swami Vishwananda is dat we, ook al behoren we tot de Sri Vaishnava traditie, niet dogmatisch zijn in hoe we onze toewijding aan de Heer tonen. Guruji is een verlicht Meester, wiens missie ‘Just Love’ is en door Zijn Genade geeft Hij ons de mogelijkheid om de Goddelijke Moeder en de vele vormen van de Heer intiem te leren kennen en te aanbidden.

In welke vorm je Haar ook aanbidt, of Haar Durga, Kali, Radha, Sita, Lakshmi, Radha Durga, een zeer gelukkige Navaratri hebben die Haar Genade en Liefde viert.

Jai Ma!

Chida Ananda op Facebook, 2019

Navaratri en de verschillende vormen van Ma:

 • Shailaputri: ‘Shaila’ is een andere naam voor de Himalaya en ‘Putri’ betekent ‘de dochter.’ Zij is de krachtigste en meest vereerde vorm van de negen vormen van Durga.
 • Brahmacharini Devi: Haar Brahma betekent meditatie. Zij toont ons het belang van Sadhana en hoe inspanningen een uitdrukking is van toewijding aan het Goddelijke. Ze laat ook zien dat onze beoefening tijd kost, vandaar dat het aspect Brahmacharini de godin van het geduld is.
 • Chandraghanta: vernietigt trots, ego en arrogantie. Hoewel Zij in dit aspect angstaanjagend is met al Haar armen en wapens, is Zij eigenlijk de godin van de rust en de vrede. Chandraghanta geeft de zegen van vreugde aan onze spirituele beoefening en is daarom een krachtige bondgenote op ons spirituele pad.
 • Kushmanda wordt als de schepper van het universum gezien. Toen er overal duisternis heerste en er nog geen universum bestond, creëerde Zij met een glimlach het universum.
 • Skanda Mata: Zij is de moeder van Shivaanda MatSkanda en houdt Hem op Haar schoot. Zij houdt niet alleen Hem op haar schoot, maar houdt ons allemaal vast en zorgt voor ons.
 • Katyayani: wordt met de woeste vorm van Shakti geassocieerd. Zij is de godin van de oorlog en bestrijdt negativiteit. Zij is dan ook strikt en dwingt discipline af, maar Zij is ook vol compassie en zuiver van hart en geeft de kracht en het vermogen om angst, ziekte en moeilijkheden van het leven te boven te komen.
 • Kalaratri: deze uiterlijke vorm van Durga is donker als de nacht en symboliseert oneindigheid. De Godin Kalaratri is de Devi die alles van de devotee accepteerd, niet alleen het goede, maar ook alle negatieve kwaliteiten. Zij neemt ze simpelweg in zich op.
 • Maha Gauri: In de vorm van Parvati deed Zij boetedoening om Shiva als Haar echtgenote te verkrijgen. Tijdens dit proces werd Haar teint donkerder. Verheugd over Haar toewijding baadde Heer Shiva Haar in het heilige water van de Ganges en Haar huid werd zuiver wit.
  Zij is de moeder van mededogen en vrede en weerspiegelt het grote stralende licht in ons allen. Wanneer we afstand doen van onze dierlijke kwaliteiten en de beperkingen van ons verstand loslaten, zal de Moeder ons Haar genade schenken om ons te helpen het Goddelijke te bereiken.
 • Siddhidatri: is een aspect van Maha Lakshmi. Zij is de ultieme vorm van Nava Durga en in de Shastra’s wordt gezegd dat Zij enkel vereerd kan worden, nadat alle andere vormen van Durga vereerd zijn. Zij brengt succes. Zij, die Haar met volle overgave aanbidden, worden de achttien vormen van succes geschonken. Volgens de Purana’s bereikte zelfs Heer Shiva bevrijding door Haar genade. Ze verleent volmaaktheid en de kracht om met dankbaarheid en nederigheid te handelen, en onthult zo zich de Liefde van God.
 • Dussehra: de tiende dag wordt de overwinning van Durga op de tirannie van alle asura’s (demonen) gevierd.  Het herinnert ons allen aan de Liefde van de Moeder en Haar kracht om alles wat er tussen ons en ons uiteindelijke doel in staat te overwinnen: verlost te worden en het Goddelijke te bereiken.

Dussehra