Door de jaren heen heeft Paramahamsa Vishwananda naar Srimati Radharani verwezen als de “Koningin Gopi”; als de “Shakti van Krishna”; de “manifestatie van Lord Krishna zelf als bhakti, wat pure toewijding is, om ons te laten zien hoe we onvoorwaardelijk lief kunnen hebben.” Guruji zei ook: “Radha vertegenwoordigt ons allemaal, de schepping, de manifestatie. Zij symboliseert de Liefde, het Voorbeeld. Zij symboliseert de bhav, de volledige overgave aan de Wil van God.”

Verder vertelde Guruji tijdens een informele satsang over een diepe openbaring: “Srimat Radharani … gaf me een uitleg over hoe de ziel door Maya wordt versluierd en hoe de Goddelijkheid, het Goddelijke, ook door Maya verhuld wordt.

“Dus, zie je, als we het over spiritualiteit hebben, zeggen we altijd dat er slechts één sluier van illusie is die de ogen van de mens bedekt. Het is waar! De ziel van de mens wordt bedekt door Maha Maya, de grote illusie. Maar, de Heer die diep, diep, diep en diep van binnen zit, wordt ook bedekt door een sluier van Maya, die Yogmaya heet. Dus, tussen de ziel en het Goddelijke zijn er twee sluiers van Maya. Er is niet slechts één sluier van Maya, er zijn twee sluiers die Het bedekken: één is Zijn Maha Maya en de andere is Yogmaya.

Maha Maya is de illusie, de schepping die je daarbuiten ziet, de dingen die je waarneemt met de mind. Als je op een bepaald niveau komt, kun je jezelf realiseren, maar toch moet je Yogmaya nog doorbreken: “Yogmaya is de Maya, de illusie, die de Heer over Zichzelf heen werpt, wat betekent dat, zolang de sluier van Yogmaya niet doorbroken wordt, de Heer zich niet laat zien. Daarom springen veel mensen in het spel van Maha Maya, ze komen tot een bepaald niveau van Realisatie en denken dat ze de Ultieme al bereikt hebben. Maar in werkelijkheid, nee! De sluier van Yogmaya moet nog overwonnen worden. En die sluier van Yogmaya, dat is wat jou zal veranderen, zodat je de Heer van aangezicht tot aangezicht kunt zien en ontmoeten.

Maar die sluier van Yogmaya wordt alleen door Zijn Genade verwijderd! Jij kunt die zelf niet verwijderen. Hij kan dit naar believen, vrijwillig, over Zichzelf werpen en zeggen: “Hier bedek ik mezelf met een sjaal, maar niemand kan die sjaal wegnemen. Ik ben de enige die dat kan.’ Dit is het spel, de Leela van de Heer Zelf, dat Hij met iedereen speelt, met iedere ziel en op die manier maakt Hij iedereen gereed.”

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, Satsang, 2 september 2014