Identificatie van de wettelijke aanbieder:

Stichting Bhakti Marga Nederland

Vertegenwoordigt door: Sabita Gopi (voorzitter), Jacob van Setten (secretaris), Gerard Varwijk (penningmeester)

Postadres: Amer 31, 8226 LR Lelystad

Tel.: 06-12649591

E-mail: info@bhaktimarga.nl

RSIN: 853219205

KvK nummer: 58876065

Land: Nederland

 

Vrijwaring

Stichting Bhakti Marga Nederland spant zich in om op haar website altijd de juiste en actuele informatie te verstrekken en deze doorlopend – indien nodig – te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Links: Het delen van links naar websites van derden wordt toegestaan door de mediawet. Op de inhoud van deze websites heeft Stichting Bhakti Marga Nederland geen enkele invloed. Bhakti Marga staat niet in ​​voor de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt Bhakti Marga géén aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe websites. Voordat een link naar een externe website wordt gedeeld, heeft Stichting Bhakti Marga Nederland de inhoud ervan gecontroleerd. Mocht de inhoud aanleiding geven tot een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, dan wordt deze link niet gedeeld. Blijkt de inhoud van een gelinkte website in een later stadium aangepast te zijn, ontdekt Stichting Bhakti Marga Nederland dit en kan de inhoud ervan alsnog aanleiding geven tot een civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, dan wordt de verwijzing naar dit aanbod onmiddellijk verwijderd, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. Blijft staan dat voor de inhoud van gelinkte sites enkel de exploitanten ervan verantwoordelijk zijn.

Auteursrechten:

Het ontwerp van de internetpagina’s, evenals de inhoudsbijdragen, inclusief al hun onderdelen, zoals teksten en afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor tekst-, afbeeldingen-, grafische-, geluids-, video- of animatiebestanden, inclusief hun plaatsing op de website. Wijzigingen kunnen hierin niet worden aangebracht. Elke reproductie of gebruik buiten de nauwe grenzen van het auteursrecht om, is zonder schriftelijke toestemming van Stichting Bhakti Marga Nederland niet toegestaan. Het tegen vergoeding doorgeven van de inhoud van de website van Stichting Bhakti Marga Nederland aan derden is niet toegestaan.

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

Stichting Bhakti Marga Nederland is niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.