Drie dagen geleden kwam de tante en devotee van Paramahamsa Vishwananda naar Guruji. Zij zei tegen Hem dat zij een sannyasin (het materiële leven wordt volledig losgelaten en men richt zich alleen nog op God) wilde worden, omdat ze volgens de Hindu-traditie door alle stadia van het leven was gegaan. Paramahamsa Vishwananda nam eerst een loopje met haar door te zeggen dat Hij ‘geschokt’ was, maar de volgende dag werd ze brahmacharini. Een brahmacharini is iemand die haar leven leidt als een non en het pad van devotie (Bhakti Marga) volgt.

Echter vandaag initieerde Paramahamsa Vishwananda haar, waardoor zij nu Swamini is voor Mauritius. Samen met Swamini Nimeshika zal ze de belangen van Bhakti Marga in Mauritius gaan behartigen. Haar nieuwe naam is Swamini Vishwaparagatishwara.

Afgelopen zaterdag heeft Guruji na de Darshan het volgende verhaal verteld. Een verhaal dat ook in de Guru Gita staat. “Abhimanyu was erg dom. Hij was de ergste van allemaal. Wanneer zijn Guru een lezing gaf, viel hij in slaap. De mensen staken de gek met hem en zeiden: “Hij is dom, zo stom” weet je? Maar hij had een groot hart. Zijn dienstbaarheid aan zijn Guru was geweldig. De Guru wilde de anderen een lesje leren. Hij stuurde twee van hen naar een akker. Abimanyu en iemand anders en Hij zei: “Jullie moeten de watertoevoer regelen, zodat het water niet bij dat veld kan komen.” Wat deed Abimanyu? Hij ging liggen, zodat het water niet kon doorstromen. Toen de Guru naar hem kwam kijken, zag Hij hem onder de modder liggen, waardoor het water het veld niet kon bereiken. De Guru was diep geraakt. Hij maakte hem wakker en omarmde hem! (Guruji wijst naar zijn arm en zegt: “Ik krijg kippenvel.”) Op het moment dat de Guru hem omarmde, gaf Hij hem alle punya (verdiensten) en alle wijsheid. Hij gaf hem alles. Dus, dat zei Krishna, toch? Zij die zich aan Mij overgeven, tot hen zal kennis terugstromen. De Guru gaf het hem zonder meer (Guruji knipt met Zijn vingers). Iedereen was geschokt. Hij benoemde hem tot hoofd van de ashram. Door de Genade van de Meester zou hij alles, zelfs zonder studie, kunnen bereiken.

https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/posts/1124751584317651

Paramahamsa Vishwananda in Mauritius: een impressie van Zijn bezoek.

https://www.youtube.com/watch?v=LWlTX6KdPZw&feature=youtu.be