Tijdens het Karthik Festival wordt de Heer Krishna, een manifestatie van God, vereerd. De verering van Narayana of God gaat met zuiverheid, opoffering en soberheid gepaard. Vele devotees of toegewijden vasten hierdoor gedurende deze maand.

Vandaag, de laatste zaterdag van dit festival wordt in Shree Peetha Nilaya, het spirituele centrum van Paramahamsa Vishwananda, een grote olielamp (kambam lamp) aangestoken. Dit licht brandt vanaf 18:00 tot 6 uur in de morgen, terwijl devotees hun devotie tot Heer Krishna uitdrukken. Tijdens dit evenement worden speciale hymnes gezongen en verschillende pujas aan de Heer Krishna opgedragen. Er wordt voortdurend gezongen en rond de lamp gedanst. Karthik is een tijd waarin de Heer Krishna Zich nog meer dan andere tijden van het jaar aan zijn devotees beschikbaar stelt. Maak van deze gelegenheid gebruik om gedurende deze Karthik maand de Heer Krishna te prijzen. Hij prijst iedereen mateloos tijdens de Karthik nacht, zelfs voor het kleinste offer.

Karthik nacht is rechtstreeks te volgen via www.bhaktimarga.org/livestream. Deze uitzending kan niet worden teruggekeken.

…wanneer je op het spirituele pad vast, ben je in een toestand waarbij je jezelf voortdurend aan God herinnert. Jouw gedachten zijn niet op voedsel gericht, maar met name op het spirituele pad. Dit helpt jou jezelf te verheffen. Weet je, wanneer je veel eet wordt jouw concentratie ook zwaar. Je kunt je niet goed concentreren. Tijdens het vasten ben je licht. Dan wordt het makkelijk om je op het Goddelijke te concentreren en jouw sadhana (spirituele oefeningen) te doen.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Deze foto is in 2015 tijdens de Karthik nacht in Zwitserland genomen, vlak voordat Guruji binnenkwam. Naar aanleiding van deze foto zijn vragen gesteld aan Guruji. Hij antwoordde dat voordat Hij plaats neemt, Babaji daar is.