In Mauritius gaf Paramahamsa Vishwananda onlangs een toelichting op de Bhagavad Gita hoofdstuk 11, vers 54:

Wat heeft Krishna gezegd in hoofdstuk 11, vers 54? “Zij die éénpuntig toegewijd zijn aan mij, alleen zij leren mij kennen, weten wie ik in werkelijkheid ben. Niet iedereen leert mij kennen. Alleen zij die zo’n intens verlangen naar mij hebben leren mij kennen. Leer mij niet alleen kennen (in waarheid, nietwaar? Want alleen in waarachtigheid leer je Hem kennen), maar zie mij in werkelijkheid”, wat betekent, ‘neem mij in alles waar’. Toen zei Hij: “treed mij binnen.” Deze drie stappen die Hij noemt, moet je begrijpen: weten, zien en binnentreden. Wat betekent dat?

We worden allemaal devotees genoemd, nietwaar? We zijn allemaal ergens op ons spirituele pad begonnen. Nou, dat geldt niet voor mij, maar voor jullie allemaal wel. Jullie zijn je spirituele pad ergens begonnen. Dat ‘weten’ is belangrijk, nietwaar? Hoe meer je Hem leert kennen, hoe groter dat verlangen… om bij Hem te zijn. Nogmaals, het is een verlangen. Begrijp je dat? Het is geen verlangen dat ego kent, want als je het “weten” hebt, verdwijnt dat egoïstische verlangen.

De egoïstische identiteit verdwijnt, want alleen door kennis kan die worden verwijderd.

Zonder kennis zul je altijd vasthouden aan dat ‘ik’. De heiligen praten er ook over. ‘Ik’, maar die ‘ik’ gaat niet over jezelf.

Dus weten is ‘zoeken’, als je begint te zoeken naar spiritualiteit, omdat spiritualiteit je niet alleen vertelt: ‘Ik geloof’ en dan is het gedaan! Nee. Maar jij…je houdt je ermee bezig. Je duikt in die oceaan. Want als je alleen het water aanraakt en je wilt er niet in springen, dan zul je het nooit ervaren.

Je hebt dus een zeker begrip van de wereld, nietwaar? Maar als je goddelijke kennis hebt, heb je een ander soort begrip dat alle onwetendheid wegneemt, waardoor je anders kijkt. Daarom zei Hij in het tweede deel: “Zie mij in de werkelijkheid.” ‘Zien in de werkelijkheid’, wat betekent dat? ‘Zien in werkelijkheid’ betekent niet alleen dat je ziet met je fysieke ogen, nietwaar? Het betekent het waarnemen van de essentie die boven alles uitstijgt. Je ziet de realiteit die achter alles ligt. Die essentie, die energie, die alles doordringt, zonder die energie zal niets werken. Dan is er dat andere wat Hij zei: “Treed mij binnen”. Het gaat niet over het idee in Hem op te gaan. Nee. Het is alsof zodra er ‘weten’ is, er ook ‘zien’ is, oké?

‘In mij binnentreden’ betekent ‘de diepte kennen van wie je in werkelijkheid bent’. Zonder jezelf te kennen, zul je Hem nooit leren kennen.

Hij geeft je een glimp van je bewustzijn, Hij geeft je een glimp van je atma, maar dat is niet wat je zoekt. Dus het betreden van dat hoogste bewustzijn – hier heb je ‘bewustzijn’ en je hebt een ‘hoogste Bewustzijn’ dat alles omvat. Dat is wat Swami Paranthapa eerder uitlegde, weet je, uit de Bhagavatam. Je treedt dat hoogste Bewustzijn binnen dat alles omvat. Dan ben je nooit gescheiden van Hem. Je bent altijd bij Hem en Hij was altijd al bij jou. Maar door onwetendheid heb je Hem niet waargenomen. Als die onwetendheid is verdwenen, dan heeft dat een bepaalde realiteit onthuld. Dan zie je alles helder. Dus: ‘weten’, ‘zien’ en ‘binnentreden’. De intimiteit met Hem binnengaan. Niet alleen de ‘kennis’ geeft een bepaalde relatie met Hem, maar Hem binnengaan, dat betekent dat je de intimiteit met Hem aangaat. Je bent volledig naakt voor Hem. Er is niets dat je tegenhoudt… er is geen barrière, niets. Dan verdwijnt dat ‘ik’. Datzelfde ‘ik’ waar je daarna over spreekt, verwijst alleen nog maar naar Hij die alles doordrenkt, ook je ziel. Kijk, daarom, zelfs het hebben van dat soort verlangen om Hem te dienen – het is goed om een doel te hebben, maar dat doel moet niet een verlangen zijn. Dien Hem gewoon, weet dat je Hem dient.’ Tim: Dus de juiste houding is om dat ‘ik’ erbuiten te laten, en ‘gewoon lief te hebben’. Dat is het. Dat is transformeren – je kunt die relatie alleen met Liefde aangaan. Maar niet een liefde die iets terugverwacht. Het is die Liefde die eeuwig stroomt en eeuwig geeft. Want heel vaak, als mensen over liefde praten, ligt er een verwachting aan ten grondslag, zelfs naar God ligt er een verwachting. Maar dat is het niet, want de Liefde is zo’n fontein die blijft stromen. Hoe meer je geeft, hoe meer die zal stromen. Het gaat niet om het nemen, want hoe meer je neemt, des te meer bouw je er een muur omheen.

Paramahamsa Vishwananda, Mauritius, 09-01-2021