Een geweldig feest met abishekam voor de murtis van onder meer baby Krishna, een groot aantal Krishna-bhajans en dans. Klik HIER voor meer foto’s van deze viering.

De bewoners van de ashram Shree Peetha Nilaya hebben een voorstelling uit het leven van Krishna opgevoerd. De voorstelling ging over Krishna en de Govardhan berg.

Krishna’s stiefvader Nanda en andere bewoners van Vrindavan waren een Puja (vereringsritueel) aan het voorbereiden. Krishna, die nog een jong kind was, vroeg nieuwsgierig wat zij aan het doen waren. Zij vertelden dat ze dit voor Indra, de God van de donder en bliksem, deden. Zij wilden hiermee hiermee de zegen van Indra voor hun oogst vragen.

Krishna zei hen dat zij beter de berg Govardhan konden bedanken en vereren, omdat die hen voedsel geeft en voor hen zorgt. Op het moment dat de mensen hun offers naar de berg brachten, zagen zij het gezicht van Krishna in de berg verschijnen. Zij zeiden tegen elkaar: ‘Dat gezicht komt ons zo bekend voor, op wie lijkt die toch?’ Toen de bewoners de berg in plaats van Indra gingen vereren en dankzeggen, werd Indra woest. Hij zorgde ervoor dat het ging regenen. Krishna tilde de Govardhan berg op om de inwoners en het vee van Vrindavan op die manier tegen aanhoudende regen en bliksem  te beschermen. Hij hield de berg zeven dagen met zijn pink omhoog, totdat Indra inzag dat Krishna God zelf is.

Bala Mukunda Krishna van het privé altaar van Guruji

abishekam van de murtis van baby Krishna

Het verhaal over Govardhan laat zien dat het Goddelijke zich in alles en iedereen manifesteert. Trots en ego weerhoudt je ervan dit te zien. Goddelijke Liefde is eeuwigdurend, blijft toenemen en er is niets hoger dan deze zuivere Liefde.

Paramahamsa Vishwananda afgelopen maandag tijdens Krishna Janmashtami

https://www.facebook.com/jaigurudev13.om/videos/724037021132319/