“Wanneer je bidt door een murti te aanbidden, betekent dit niet dat God enkel tot deze vorm beperkt is. Nee, Hij staat hier boven. Uit nederigheid echter, beperkt Hij Zichzelf. Hij geeft ons zo veel vormen, zodat Hij een relatie met ons kan opbouwen en wij met Hem.”

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Volg Paramahamsa Sri Swami Vishwananda op instagram door hier te klikken.

Er is één belangrijk ingrediënt voor succes op het spirituele pad. Dit is Nityasmaranam, wat het voortdurend herinneren van Het Goddelijke betekent. Gebed kan de weg zijn waarmee we in contact komen met Het Goddelijke door de uitstorting van Liefde vanuit het hart. Op ons Bhakti (devotionele) pad bestaan gebeden vaak uit rituele ceremonies. Omdat we de spirituele tradities van Oost en West met elkaar verbinden, worden ook christelijke en hindoestaanse ceremonies verricht. Het gebed is over het algemeen een erg open en vrije weg om Het Goddelijke te aanbidden, bijvoorbeeld door het zingen en chanten van de Goddelijke Namen, of eenvoudigweg door aan God te denken, waar  ceremoniële vormen van aanbidding, zoals een puja, meer rituelen zijn. Beide leiden ons naar hetzelfde doel; het verschil tussen degene die bidt en Degene die aanbeden wordt, verdwijnt. We realiseren dat wat ‘Is’: Het Goddelijke.