Voor een aantal mensen was dit hun eerste ontmoeting met Paramahamsa Vishwananda. Hij gaf ons twee Darshans. Drie Nederlandse devotees vertelden over hun ontmoeting, ervaringen met Guruji, waarin steeds naar voren kwam hoe Hij ons helpt Liefde te begrijpen en hoe belangrijk het is om de relatie met het Goddelijke te versterken. De Nederlanders hadden samen met de Zwitsers bhajans voorbereid en hebben die tijdens de Darshan gezongen. Een devotee had een garland voor Guruji gemaakt, die dagenlang op Zijn stoel in de tempel lag. Ook gaf Guruji ons drie Satsangs. Hij legde bijvoorbeeld uit wie Sri Jagannath (de murti van Krishna, Balaram en Subhadra (broer en zus van Krishna) in ‘half gesmolten’ vorm) is en benadrukte keer op keer hoe belangrijk Japa, het herhalen van de Goddelijke Naam, is. En dan de Guru Gita cursus, gegeven door Swami Revatikaananda. Geweldige voorbeelden uit zijn leven met Guruji, bijzonder leerzaam en Guruji die halverwege om de hoek van de deur kwam kijken. Swami Aniruddha, onze landen-Swami, hield voor ons een yagna. De gebeden in de tempel die ‘s avonds vaak in aanwezigheid van Guruji werden afgesloten.  Tijdens ons bezoek heeft Guruji met een aantal devotees en Swami’s een yagna voor Maha Lakshmi gehouden. Wat een blessing!

Wat was zoooo bijzonder en mooi?

  • ‘Toevallige ontmoetingen van kinderen en mensen met Guruji’ die hartverwarmend waren.
  • Guruji die onbeantwoorde vragen die we in gedachten hebben, weet te lezen en zonder 1 vraag te stellen, ook beantwoordt.
  • Kirtan in de tempel, waarbij Guruji danst. Wat een energie, wat een kracht en een feest om mee te mogen maken!
  • Elkaar ontmoeten: nieuwe devotees in de Nederlandse groep, nieuwe initiatieven ontplooien en delen met elkaar.
  • En vooral natuurlijk……………..Guruji’s LIEFDE


https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/videos/2044533488910891/