Lezing gegeven door Paramahamsa Vishwananda aan de Nationale Universiteit Minas Gerais, Belo Horizonte. 
– Satsang 28.5.2019 –

In deze universiteit heeft Guruji de volgende dag Darshan gegeven. Lees hier deel 1, eerder in het blog van Vaadini Dasi gepubliceerd.

Paramahamsa Vishwananda:

“Waar staat ‘Hinduisme’ voor?

Hinduisme… het juiste woord ervoor is: Sanatana Dharma, dharma zonder begin of einde…

Veelvoud aan teksten, i.e. ervaringen
We kunnen niet zeggen dat er iemand is die het ‘hinduïsme’ gecreëerd heeft, er is geen grondlegger, geen ‘founder’ van het hinduïsme, en het is ook niet voortgekomen uit de teaching, het onderricht van iemand, we kunnen niet zeggen dat Krishna het hinduïsme creëerde, we kunnen niet zeggen dat Veda Vyasa het hinduísme creëerde, want er is een enorme massa aan teksten, heilige geschriften, die allemaal samen het hinduïsme uitmaken.

En met zulke diversiteit… staat hinduïsme je toe om zélf na te denken, staat het je toe om vragen te stellen, staat het je toe om je zijn wie jij bent. Het legt je geen beperkingen op, zelfs als je niet gelooft, is dat OK. Geloven in God of niet, dat maakt niet uit. Je kunt de teaching, dat wat geleerd wordt, als een voorbeeld nemen, en het uitproberen in je eigen leven.

Het is dus belangrijk te kunnen zijn wie jij bent. Maar de kwestie is, wat je je vaak afvraagt: wie bén je dan?… En zo wordt het spirituele pad iets om te herontdekken wat diep binnenin jezelf verborgen ligt, de uniciteit ervan…

Wie ben ik?
De altijd terugkerende vragen – het zijn er vier – luiden:
1. waar kom je vandaan? – je moet ergens vandaan komen, want leven gebeurt niet zomaar willekeurig, het kan niet zo zijn dat je zomaar geboren wordt, zonder enige reden, dat slaat nergens op, als je geboren bent, dan moét je ergens vandaan komen, maar wáár kom je dan vandaan?…
2. wie ben je?
3. met welk doel ben je hier?
4. waar ga je heen?

Vier vragen, die je je telkens weer stelt. En dit is waar het hinduïsme mee te maken heeft, waar spiritualiteit mee vandoen heeft, met te willen wéten wie je bent. Niet enkel wat je mind je leert m.b.t. wie je bent, of wat je via je lichaam weet, maar voorbij de mind en het lichaam.

Als ik hier de vraag stel: wie ben je?… dan zal ik een massa verschillende antwoorden krijgen. Laten we ‘t eens proberen: wie ben je?… Stel jezelf eens even voor!… Maar dan niet zoals je jezelf kent vanuit de mind. Neem bijvoorbeeld Antonio… wíe is Antonio?

Dat is de naam die hem gegeven is door zijn moeder en vader. Maar is Antonio wérkelijk Antonio? Of niet? Stel jezelf die vraag eens! Dus… wie bén je? De naam die je ouders je gegeven hebben? Wat zij je daarover vertellen? Of ben je iemand anders? Zeg ‘ns, heb je ooit al daarover nagedacht? Hoevelen hier hebben dat gedaan? En hoevelen hebben daarop ook het antwoord gevonden?… Drie?… Dat is goed. Vier misschien… Wel, spiritualiteit staat je toe op zoek te gaan naar zulke antwoorden…

Doel van het bestaan
Ooit was Thomas Edison op reis, aan het lezen in de Bijbel, en tegenover hem zat een man die hem vroeg wat hij deed in het leven, en Edison antwoordde: “Ik ben wetenschapper”, en de man tegenover zei dat hij dat eveneens was, en hij merkte op: “U bent wetenschapper en u leest de Bijbel? Leest u dat werkelijk, gelooft u zulke verhaaltjes, van de slang enzo…” Hij vertelde niet wie hij was, maar voor hij uitstapte, gaf hij zijn kaartje, en zei: “We will meet again!”

Bij thuiskomst zag de man: “Oeps, dat was de beroemde wetenschapper Edison, die zovele zaken uitgevonden heeft!” En hij besloot hem een keer op te zoeken. Bij aankomst zag hij het laboratorium van Edison, en was erg onder de indruk. Edison vertelde: “Als dit laboratorium er is, dan moet iemand dat toch hebben gemaakt, niet? Het moet ergens vandaan zijn gekomen. Er is zoiets als oorzaak en effect, niet?…”

Een laboratorium ontstaat niet zomaar uit het niets. En als een laboratorium al niet uit het niets kan ontstaan, als het iemand nodig heeft om het voor mekaar te krijgen, om het in te richten, hoe denk je dan dat het hele universum, en de miljoenen mensen erin konden ontstaan?

Dus op die manier… De schepping ontstaat niet zomaar, menselijk leven ontstaat niet zomaar uit het niets, ieder van jullie is niet zomaar uit het niets voortgekomen, er is een bedoeling, een doel waaróm je hier bent…

Wijzen
Wat zou er gebeuren als je diep in de jungle op avontuur zou gaan zonder een gids?… Wat zou er gebeuren als je midden op zee was zonder kompas, wanneer je niet de sterren kunt lezen?… Dan zou je in cirkeltjes blijven varen!

Eén doel is erg belangrijk!… Deze vier vragen… alle wijzen hadden daarop al in de Oudheid het antwoord… dat is waarom ze al die heilige geschriften geschreven hebben… Maar ze schreven ieder hun eigen ervaring op van het goddelijke, dat is waarom je een veelvoud aan teksten hebt, geschikt voor tal van verschillende mensen, voor elk wat wils, voor ieder wat op zijn eigen niveau, en dat is voor iedereen anders…

Jnana Yoga
Krishna spreekt in de Gita over jnana yoga… kennis… wat erg belangrijk is… zonder kennis kun je niet vooruitkomen… maar wát voor kennis?… vandaag de dag zijn we zo bezig met achter de materiële wereld aan te hollen… wanneer stoppen we daarmee?… wanneer je bepaalde… uiteindelijk is de kennis die ertoe doet, die die je doet inzien wie je bent… en dit is waarom spiritualiteit belangrijk is… want je kunt achter alles aanhollen in de wereld, je kunt alles hebben, maar je zult merken dat niets je rust geeft… dat is waarom deze geschriften geschreven zijn, en waarom ze overgeleverd worden, van generatie op generatie… en dan zul je horen: diep binnenin jezelf is er iets diepers, is er een eeuwig “Zelf”…

Maar dan rijst meteen de vraag: hoe dat eeuwige Zelf te bereiken? Hoe kunnen we onszelf eraan herinneren dat we het “Atma” zijn, dat er iets eeuwigs is? Weten jullie dat je eeuwig bent? Heb je al eens een glimp gehad van die eeuwigheid? Door meditatie begin je iets te begrijpen van wie je bent. Maar het is verborgen binnenin jezelf. Dat wat slapend is, maar toch…

Wanneer tijden aanbreken van zorgen, van zware beproeving… dán herinner je je dat… dus helaas moet je wachten tot dat gebeurt vooraleer je je begint te herinneren… dat is de spijtige kant van het verhaal… want leven is zo makkelijk… alleen wanneer de Dood aan je deur klopt, dan zie je plots je leven voorbijflitsen… dan komt plots die vraag bovendrijven: hoe realiséer je dat diepere binnenin jezelf?

Hoeveel kennis heb je je daarover eigen weten te maken? En ik heb het niet over boekenwijsheid. Want kennis uit boeken… echte spirituele kennis transformeert je, transformeert je mind set… dan heb je een glimp gekregen van wat voorbij je normale bevattingsvermogen ligt.

Karma Yoga
Krishna heeft ook gesproken over karma yoga. Wat is karma yoga? Om het simpel uit te leggen, dat is charity, naastenliefde, liefdadigheid, wat gééf je aan de samenleving? Maar om iets te geven, moet je iets hébben! Je kunt niet iets geven wat je niet hebt!

En het allerbelangrijkste wat je kunt geven is… je tijd! Dat is het allerkostbaarste. Want door je tijd te geven, geeft je iets van wie je bent. En DIT is karma yoga. Je brengt tijd door met mensen die je dierbaar zijn, die húlp nodig hebben.

Bhakti Yoga
En dan uiteindelijk is er het derde pad: bhakti yoga, het pad van de Devotie. En het gaat hier niet over oppervlakkige devotie, wat we zo vaak tegenkomen… Het is niet zomaar: “Ja, ik geloof in God” en dat is dan dat. “We weten dat Hij bestaat” en dat is het.

Nee, het is iets veel persoonlijkers, iets dieps, iets innerlijks, het eeuwige kan geen relatie hebben met iets wat temporeel is, wat niet-permanent is… Het gaat hier om een persoonlijk relatie die gegeven is aan ieder afzonderlijk individu, wat ieder individu apart roept, om een relatie aan te gaan, tussen jezelf en je Schepper.

En dit is zo mooi aan het hinduïsme: je kunt van Hem hoúden! Vaak wordt geleerd dat je je Schepper moet vrézen, want op ieder ogenblik zou hij je kunnen verdoemen. Nee, Hij is als een Vader, Hij is de Liefde zelf, en door die relatie zul je echt ontdekken dat je van Hem kunt houden, op welke manier jij ook wilt, als een Vader, als een Geliefde, als een Kind, om het even!… En Hij zal die liefde beantwoorden! DAT is Bhakti, zo’n persoonlijke band hebben met God.

Alles begint met te ontdekken wie jij bent, waarom je hier bent, je plichten, wat jij kunt géven aan deze samenleving, wat jij kunt geven aan deze wereld, waarvoor je naar hier gekomen bent… en uiteindelijk wat je doel is, en dat doel is iets supreme, is het allerhoogste, iets eeuwigs… dat doel is God zelf.

Verlichting
En in die hele weg daarheen, voor sommigen makkelijk, anderen nemen langere tijd, allemaal afhankelijk van hoeveel je geeft van jezelf… is er een Licht… Maar als jij in het donker blijft, dan zul je het Licht maar van zeer ver waarnemen. Hoe meer je het Licht nadert, hoe meer je te weten zult komen, en uiteindelijk ben je, dicht bij het Licht, volledig ‘verlicht’!

Dus bereik alsjeblieft, geráák tot bij die Verlichting, en die Verlichting is er om te ontdekken wat binnenin jou leeft, om die L-i-e-f-d-e- te ontdekken. Niet zomaar een oppervlakkige liefde, die komt en gaat, zoals bij mensen… vandaag ben je met die persoon, morgen ken je hem of haar niet meer… nee, er is een ándere Liefde, binnenin je!”

Jai Gurudev!

In dezelfde universiteit heeft Guruji na de Satsang Darshan gegeven