Shirdi Sai Baba leefde aan het einde van de 19e eeuw in India en wordt tot op de dag van vandaag over de hele wereld vereerd. Hij onderwees de morele codes van Liefde: vergevingsgezindheid, hulpvaardigheid, liefdadigheid, tevredenheid, innerlijke vrede en devotie tot God en de Guru. Shirdi Sai Baba brak alle barrières, die religies in zich hebben en door mensen zijn bedacht, af. Hij is een groot voorbeeld en een groot Heilige. Hij gaf en geeft nog steeds zoveel aan mensen. In Zijn leringen zijn elementen van het hindoeïsme en de islam terug te vinden. Zijn Maha Samadhi (het bewust heengaan van een Heilige) vond op 15 oktober 1918 plaats.

Dit verhaal komt uit het boek:
Just Love 3 ‘De Essentie van alles’Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Geniet ervan!

“Shirdi Sai Baba had langer in Zijn lichaam kunnen blijven, maar Hij nam de ziekte van één van Zijn devotees over. Hij had deze devotee als Zijn zoon aangenomen en beloofd aan de moeder van de jongen, Tatya Patil, voor hem te zorgen en dat hem niets zou overkomen. Op een dag kreeg deze devotee tuberculose, hij hoestte bloed op.

Dagelijks gingen er mensen naar Sai en zeiden: “Hé, Uw neef is ziek. Doe er iets aan! U heeft zoveel mensen geholpen. U heeft zoveel mensen genezen. Waarom is hij nog steeds ziek? Waarom doet U er niets aan?” Tatya Patil aanvaardde het en sprak er met geen woord over. Hij zou nooit tegen Sai gezegd hebben: “Genees mij of doe iets.”Dus zei Sai: “Ik word oud. Ik ben een oude man. Het is dus tijd voor Mij om te gaan.”

Eén vrouw, Lakshmi Bai, zorgde voor Shirdi Sai Baba. Hij gaf haar vlak voor Zijn overlijden 9 munten. Hij zei tegen haar: “Deze munten staan voor de negen vormen van bhakti.” Op dat moment, wetende dat Hij de ziekte van Tatya Patil op Zich zou nemen, zei Hij tegen iedereen: “Wel, het is tijd om te gaan.” Toen bracht Hij de ziekte over naar Zijn eigen lichaam. Hij kon dit vanwege zijn siddhis (spirituele krachten) doen. Toen nam Hij vrijwillig Maha Samadhi.

“Eerder heb Ik uitgelegd dat er een verschil is tussen Samadhi en Maha Samadhi. Er bestaan vele soorten samadhis.  Wanneer Heiligen dood gaan zullen zij altijd Maha Samadhi nemen, omdat Zij uit vrije wil zeggen: “Ja, Ik zal gaan.”. Dat is voor Hen gemakkelijk. Natuurlijk kan iedereen zeggen: “Ja, ik dood mijzelf en ga.” Dan gaat men niet op dezelfde manier.

Er hebben zoveel gebeurtenissen in het leven van Shirdi Sai Baba plaatsgevonden waar we over kunnen spreken. Kleine dingen die van grote betekenis zijn. Maar Ik denk dat jullie allen het verhaal van Shirdi Sai erg goed kennen. Ik ga daar dan ook niet in detail op in. Zijn leven was een voorbeeld. Hij was eenvoudig en vrij. Wanneer mensen Hem beledigde, bleef Hij neutraal, omdat Hij zoveel Liefde voor mensen voelde. Iedereen was welkom.

Wanneer mensen naar Hem toekwamen, gedroeg Hij zich soms op een zeer vreemde manier. Er zijn situaties voorgevallen, waarbij mensen naar Hem toekwamen en Hij zich werkelijk vreemd gedroeg en hen wegduwde. Wanneer Hij hen had weggeduwd, riep Hij ze terug en behandelde hen als een tedere moeder met alle zorg en Liefde. Natuurlijk begrepen de mensen dit niet. “Waarom duwde Hij ons eerst weg en is Hij nu zo vriendelijk tegen ons?” In werkelijkheid duwde Hij de persoon zelf niet weg. Hij duwde negativiteit uit de persoon. Hij trok die uit de persoon. Zijn manieren om dit te doen, kwamen vreemd over. Hij vertelde namelijk nooit direct wat er gebeurde. Hij sprak altijd tegen Zichzelf. Hij behartigde de belangen van het Universum, als een gek. Wel, het is typisch voor Meesters om dit te doen, weet je? De mensen zouden de dingen anders gemakkelijk begrijpen. Alleen de slimmerik zal het begrijpen. Dan bedoel Ik niet iemand met een slim verstand, maar iemand die slim is in zijn hart, wijs.

Op een dag was er een man met zijn bende die Shirdi Sai wilde doden. Zij wisten dat Hij altijd over dezelfde weg liep. Zij verstopten zich achter een steen. Zij wilden Shirdi in elkaar slaan wanneer Hij langs hen wandelde. Op het moment dat zij Hem wilde slaan, draaide Hij zich om. Zij zagen Mekka, de maan en de sterren in Zijn ogen en werden getransformeerd. Een aantal liepen hard weg, omdat ze ontzettend bang van Hem waren geworden. De man, die Hem had willen vermoorden, veranderde. Hij viel voor de voeten van Shirdi Sai en vroeg om vergeving.

Shirdi Sai zei tegen hem: “Luister mijn lieve, vanuit onwetendheid ziet men verschillen. Men ziet de beperking, maar er is maar één God met duizenden Namen. Je kunt Hem Allah noemen. Je kunt Hem Bhagavan, of met welke Goddelijke Naam ook roepen, maar het is dezelfde God die je roept. Wanneer God beperkt zou zijn, kan het God niet zijn. We kunnen niet zeggen: ‘God is dit’ of ‘God is dat.’ Hoe zou Hij God dan kunnen zijn? God is de manifestatie van alles. God is dit én dat! Alleen Zijn manifestaties lijken verschillend van elkaar.” Toen de man zich dit realiseerde, veranderde hij.

Dit was slechts één voorbeeld van de manier waarop Shirdi Sai alle denkbare barrières van religies doorbrak. Er vond nog een vergelijkbare gebeurtenis plaats. Een vrouw kwam bij Shirdi Sai en vroeg Hem: “Bent U nu een Moslim of bent U een Hindu? Ik begrijp het niet.” Shirdi Sai werd woedend, scheurde Zijn kleren van Zijn lijf en stond volledig naakt voor haar en zei: “Wat zie je? Ben Ik een Moslim of ben Ik een Hindu?”

Weet je, wij kijken vooral naar de buitenkant. Wij geven daar grenzen aan. Natuurlijk moeten we eerst onze buitenwereld opbouwen, zodat we geleidelijk deze buitenwereld overstijgen en naar de Oneindigheid bewegen. Bewegen van het eindige naar het Oneindige. Bewegen van het beperkte naar het Onbegrensde. Jullie hebben een lichaam en een verstand en daarin ligt de begrenzing. Leer eerst jullie menselijkheid te beheersen, zodat jullie vervolgens het Goddelijke kunnen hanteren.

Shirdi Sai Baba is een groot voorbeeld, een groot Heilige, maar Hij was altijd bescheiden. Hij zou in een groot paleis hebben kunnen wonen, als Hij dit had gewild. Hij gaf en geeft nog steeds zoveel aan mensen. Ondanks dat Hij zolang geleden overleden is, zijn er nog steeds zoveel mensen die baat bij Hem hebben. Een van Zijn beloftes was: “Zelfs al Ik dood ben, zal Ik spreken vanuit mijn graf.” Hij zei ook: “Als je naar Mij kijkt, zal Ik naar jou kijken.” Hij heeft dit zo vaak aan vele devotees getoond. Zelfs Ik heb zoveel ervaringen met Hem. Roep Hem oprecht.”

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Shirdi Sai Tempel, Shree Peetha Nilaya, Duitsland

Shirdi Sai Tempel, Shree Peetha Nilaya, Duitsland