Paramahamsa Vishwananda over het gebed of de mantra: ‘Bhaja Nitai Gauranga Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram’

In de tempel van Shree Peetha Nilaya, het spirituele centrum in Springen wordt deze mantra door devotees voortdurend herhaald. De Mantra is afkomstig van de grote Indiase Heilige, Radharaman Charan Das. Het werd door Hem gegeven met de bedoeling Liefde voor het Goddelijke te doen ontwaken. Paramahamsa Vishwananda heeft tijdens een satsang het volgende over de betekenis van deze Mahamantra verteld:

Waarom ‘Bhaja Nitai Gauranga Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram’?

Weet je “Bhaja Nitai Gaur” – hier staat “Bhaja” voor seva. Het staat voor de dienst die iemand verleent. Het is geen fysieke dienst, maar een energetische dienst aan de wereld. Het doel van de mensheid is om de zuivere Liefde te bereiken. Jullie kunnen dan werkelijk zeggen dat jullie van God hebben gehouden. Ik legde eerder tijdens de satsang uit dat er fases doorlopen worden om deze heilige Liefde – Prem- te bereiken. In deze tijd zegt men altijd: ‘door het zingen van de Goddelijke Naam kan men deze toestand bereiken.’ Dus waarom Gauranga? Gauranga is samengesteld uit Radha en Krishna. Daarom zingen wij ‘Bhaja Nitai Gaur’: dienstbaar zijn aan Nitai en Gauranga, wat betekent dienstbaar zijn aan RadhaKrishna. Op hetzelfde moment chant je de Mahamantra: ‘Japa Hare Krishna Hare Ram’ ook. De Liefde zullen jullie bereiken door het chanten en door de Genade van Prabhu Nityananda, dan kan Mahaprabhu Zichzelf geven. Wanneer Nityananda Prabhu iets vraagt, kan Mahaprabhu dit niet weigeren. Zo gaat het ook als Radha iets aan Krishna vraagt. Krishna kan haar niets weigeren. Daarom wordt er gezegd dat Radharani nog mooier is dan Krishna Zelf. Er zijn drie soorten Liefde. Wanneer jullie met elkaar spreken, zeggen jullie altijd: “Ik houd van jou”. Hebben jullie ooit een sms naar Krishna, naar God, gestuurd om te zeggen: ‘God, ik houd van U en ik mis U zo’? Nee, nooit! Het publiek zegt lachend: “Ja!”. Tot anderen zeggen jullie: ‘Ik houd van jou, ik houd van jou, ik houd van jou’, weet je. Stel je voor hoeveel Liefde Hij heeft voor jullie en toch vergeten jullie dit. Jullie maken je drukker over menselijke liefdes, relaties en dat alles; zal deze liefde slechts kort duren of ophouden en dan springen jullie weer naar iets of iemand anders. Ellende, ellende, ellende, ellende, ellende, altijd ellende. Dit terwijl het doel van jullie ziel is om ‘Just Love’ te bereiken door Hem te dienen. Door 15 minuten ‘Bhaja Nitai Gauranga Radha Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram’ te zingen, leveren jullie een belangrijke bijdrage, omdat alles energie is, alles vibreert. Wanneer jullie je concentreren en wanneer jullie chanten – Hij is hier- en de mantra ontwaakt dat. Het besef dat Hij, de Heer, alles bestuurt. Hij is de Heer die jullie hart bestuurt en Hij is de Heer van jullie hart en niemand anders. In de Gita staat: ‘Alle namen die jullie chanten zijn de Mijne. Alle vormen bevinden zich in Mij, niet buiten Mij. Niets kan buiten Mij om bestaan.’ Wat jullie ook zeggen… Jullie kunnen zeggen: ‘Ja, God is daar, buiten’, maar het hele universum bevindt zich in Hem. Hoe kunnen jullie je dan buiten Hem bevinden? Zonder Hem zouden jullie hier niet zijn. Jullie kunnen niet zonder Hem bestaan. Dus, dat is wat jullie te realiseren hebben; zelfs in Zijn kosmische vorm is Hij die in iedereen aanwezig. Hij is in alles, maar wij maken allen deel uit van Zijn kosmische lichaam. Wat jullie in de buitenwereld zien is yog-maya. Zij pakt iedereen. Zij pakt iedereen door middel van onwetendheid in. Maar het is ook Zijn maya. Zijn maya pakt Hem ook en Zijn maya is Radharani. Hij kan haar niet ontvluchten. Hij kan niet ontsnappen, omdat Radharani Hem volledig liefheeft. ‘Bhaja Nitai Gaur’, Oh Heer Nitai! Overgave tot Gauranga, hoe doe je dat? Hoe kun je je overgeven aan iemand die Zelf de Liefde in incarnatie is? Dit kan alleen door onze dienstbaarheid. Maak deze Liefde binnen in ons wakker en laat ons deel uitmaken van dit drama. Laat ons deel uitmaken van het aandeel dat wij aan deze wereld kunnen leveren. Daar staat ‘Bhaja Nitau Gaur’ voor, begrijpen jullie? In de Narada Puran zei Krishna Zelf tegen Narad Muni: “Iemand kan grote lezingen geven, iemand kan veel praten. Iemand kan veel lezen, maar wanneer diegene geen liefde in haar of zijn hart heeft, is het niets waard.” Dit is belangrijk! God lief te leren hebben. Niet oppervlakkig, maar waarachtig. Dus, dit is in het kort de betekenis van deze mantra.

Jai Gurudev!

Deze mantra is in de tempel van Shree Peetha Nilaya gezongen, het spirituele centrum ‘Bhakti Marga’ in Springen, Duitsland.

Is het niet prachtig om de Naam van God te zingen? Sta jezelf toe erin opgenomen te worden. De Naam van God is zo groot, dat een ieder die met een open hart zingt, met geloof zingt, dieper naar binnen wordt getrokken. Hoe meer je erin op gaat, hoe meer je jezelf in de Goddelijke Naam verliest en hoe meer jouw menselijke identiteit verdwijnt. Wat overblijft, is enkel Goddelijk; dit is wat jullie allen zijn.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda