Paramahamsa Vishwananda herkende de heilige, Prakash Swami Malai, tijdens Zijn pelgrimsreis door India. Guruji is daar met bewoners van Zijn Ashram ‘Shree Peetha Nilaya’.

Het verslag van Swami Madavananda van deze ontmoeting:

‘In de bus op weg naar Sri Ranganath:

Guruji was nog aan het grappen met de prabhu‘s, als Hij midden in een zin roept: “Kijk, een Siddhi.“ We zijn in het midden van ‘Sri Prakasham Swamigal’, waar Hij de heilige ontdekt.

We stoppen de bussen om een relikwie  voor ons museum van hem te krijgen, maar hij toont helemaal geen interesse; hij heeft 40 jaar lang niet gesproken en kijkt ook niemand aan. Na enige tijd vinden we iemand die hem kent en krijgen we Prasad en informatie over hem.

Dan zegt Guruji op een gegeven moment, dat er zoveel mensen naar hem toe gaan en dan ga ik ook maar eens kijken. Dus volg ik hem op de weg terug waar de siddhi zich probeert te verstoppen. Hij kijkt Guruji aan en ook ik krijg ook een blik die me deed huiveren. Er ligt oneindige vriendschap in, maar ook een kennis waarvoor niets verborgen kan worden gehouden. Er komen steeds meer mensen en hij is niet erg enthousiast over al die publiciteit. Uiteindelijk krijgen we wat relikwieën en de mensen waar hij “woont” beloven ons nog een dhoti van hem te sturen.

Dit is slechts één voorbeeld, de hele reis is een aaneenschakeling van dergelijke ervaringen.

Toevoegsel: De heilige uit het bovenstaande verhaal is inderdaad heel bekend. Volgens Guruji is hij een incarnatie van Hanuman (niet van Prahlad). Zijn naam is Prakash Swami Malai.’

Jai Gurudev!

https://www.facebook.com/723670304381474/posts/1997144687034023/