Yagna tijdens opening Bhakti Marga Ashram UK

Yagna tijdens opening Bhakti Marga Ashram UK

Zondag 4 juli zegende Paramahamsa Sri Swami Vishwananda de eerste Engelse, Bhakti Marga ashram.  De zegening kwam in de vorm van een Guru Puja, een Abishekam en een Yagna, speciaal opgedragen aan Lakshmi-Narasimha, waar Paramahamsa Vishwananda bij aanwezig was.

Tevens kondigde Paramahamsa Vishwananda aan dat de zittende godheid van de ashram ‘Mohini Devi’, de vrouwelijke verschijningsvorm van Narayana, is. Narayana heeft deze vorm tijdens het karnen van de melkoceaan aangenomen. Hij deed dit zodat de deva’s de Amrit, de nectar van onsterfelijkheid, konden ontvangen en zorgde er tevens voor dat de demonen er niets van konden krijgen.

Tijdens ‘de Shreemad Bhagavatam cursus’ in 2015 vertelde Paramahamsa Vishwananda het verhaal  over Mohini Devi op een prachtige manier. Het volgende fragment komt uit het boek: ‘The Essence of Shreemad Bhagavatam door Paramahamsa Vishwananda:

Het verhaal over Mohini Devi

‘….op dat moment zagen zij een prachtige vrouw voor zich staan, Zij was zelfs mooier dan Maha Lakshmi. Zij was Mohini Devi. De demonen werden bevangen door Haar schoonheid. Zodra zij Haar zagen, stopten zij met vechten en vergaten zij de Amrit. Dit is de kracht van verleiding. Het is zoals men zegt:”Kom, zing de Naam van de Heer! Kom, bid tot God om Hem te bereiken! Kom, ik wil jou de Liefde van God geven!”  Dan presenteer je een schoonheid. De mensen zouden zeggen: “Die neem ik.” Als je een miljoen neerlegt, zeggen de meeste mensen: God kan wachten tot ik dood ben. Nadat ik gestorven ben, zal ik Hem zien. Laten we nu genieten van wat er is. Maar hoe wil je Hem zien wanneer jij dood bent? Jij zult Hem niet zien. Je moet ermee beginnen Hem nu al te zien! Als jij de huidige realiteit niet ziet, zul je het nooit zien. 

Mohini stond daar elegant met Haar onvergelijkbare schoonheid, maar de deva’s wisten dat Zij de Maya van de Heer is. Toen zei Mohini,: “Luister lievelingen, geef Mij deze pot met Amrit. Ik zal jullie beide, de demonen en de halfgoden, de nectar geven.” De demonen konden Haar niet weigeren. De betoverde demonen zeiden tegen Haar: “Neem het, mijn Lieve.”Vervolgens instrueerde Mohini hen: “Stellen jullie je in twee rijen op, hier de halfgoden en daar de demonen. Ik kom bij iedereen en zal ieder van jullie zijn of haar deel geven.  Mohini begon te dansen, omdat Zij het verstand van de demonen kende, hoe stom ze waren. Ze zouden zich aangetrokken voelen tot deze schoonheid, die niet lang stand houdt. Daarom nam de Heer deze vorm aan. Wanneer Hij in de vorm van Narayana voor hen was verschenen, zouden zij niet veel aandacht aan Hem hebben geschonken. 

De Heer zei tot Zichzelf: “Deze dwazen.”Hij kent hun zwakheid. Iedereen heeft zijn eigen zwakheid en de Heer kent ze allemaal.  Mohini nam dus de pot met Amrit en begon hen te bedienen. Eerst ging ze naar de deva’s. Ze schonk de Amrit over hun handen en de deva’s dronken Het op. Toen ging Zij naar de demonen. Door Haar kracht veranderde Zij de Amrit en gaf Zij de demonen normaal water te drinken. Op deze manier kregen de deva’s de Amrit en de demonen kregen het niet.  Op dat moment hadden de demonen niets in de gaten, omdat ze afgeleid waren door Haar schoonheid. Ze staarden naar Haar op zo’n manier, dat ze niet konden zien dat Zij de Amrit voor hen in water veranderde.

Tussen de demonen was een demon die Rahu heet. Hij zag dat de deva’s door het drinken van de Amrit vol energie waren, maar een dergelijke verandering was niet zichtbaar bij de demonen. Dus stelde Rahu zich stilletjes op in de lijn van de halfgoden. Hij kreeg de Amrit en terwijl hij deze doorslikte zagen Surya (de Zon) en Chandra (de Maan) dat hij niet één van de halfgoden was.  Op dat moment hieven ze hun stem en riepen: “Mohini, hij is geen halfgod, hij is een demon!” Mohini draaide Zich onmiddelijk om en Zij werd weer Maha Vishnu. Toen gooide Hij Zijn Sudarshana Chakra en onthoofdde Rahu. 

Het hoofd raakte onsterfelijk door de nectar die Rahu had gedronken. Bhagavan stuurde zijn hoofd de lucht in en sindsdien staat Rahu bekend als achtste planeet, een van de planeten die duisternis in jouw leven brengen.  Er wordt gezegd dat Rahu de zon en de maan bedekt tijdens de eclipse, om hen te wreken. De halfgoden waren zeer gelukkig en prezen de Heer, terwijl de demonen alle geloof in God verloren. Vanwege hun egoisme ging hun kans om Amrit te verkrijgen, voorbij. Wat de halfgoden ook doen, ze prijsen God altijd en offeren altijd alles aan de Heer……” – Paramahamsa Vishwananda, Essence of Shreemad Bhagavatam

Omdat de verblijvende godheid in de Ashram is geïnstalleerd en gehuldigd, kan men ervan verzekerd zijn dat er op de goddelijke kwaliteiten van iedere spreker zorgvuldig wordt toegezien, net zoals Mohini Devi voor het welzijn van haar deva’s zorg heeft gedragen. Kijk voor meer foto’s van dit evenement op Bhkati Marga Flickr  [soliloquy id=”3069″]