Het vorige jaar is een chalisa voor Guruji geschreven. Zing deze chalisa in aanloop op de verjaardag van Paramahamsa Vishwananda!

Je kunt op zondag via zoom met devotees en volgelingen oefenen: om 16.00 uur via de zoomlink:

Zoom room ID: 972 334 7787
Password: 274748

Jai Gurudev!

CHOUPAI
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda Chalisa

DOHA
Shaam Varan Mukh Chandrama –
Sandal Gulab Sugandh,
Karuna Krupa Ke Murthi –
Sri Vishwananda Bhagavan

He who is like the Moon in the twilight,
from whom emanates the smell of sandalwood and roses,
He who is compassion and grace personified,
All glories to my Lord Sri Vishwananda
Gurudev Gurudev Sri Vishwananda
Gurudev

Jai Gurudev Jai Sri Vishwananda –
Jai Jai Bhaktan Ke Rakhwaiya [1]
Jai Ho Prabhu Tum Hriday Ke Vasa
Tum Shree Peetha Nilaya Nivasa [2]

All glories to Gurudev, all glories to You, oh Sri
Vishwananda,
All glories to Him, who is the protector of the devotee [1]
All glories to You, the one who resides in the heart,
You who is ever-residing at Shree Peetha Nilaya. [2]

Tum Ho Deen Bandhu – Tum Swami –
Anaathon Ke Naath Tum Antaryami [3]
Tum Hi Prabhu Bhakt Hitkari –
Das Ke Naath Aur Tum Hi Swami [4]

You are the friend of the fallen, oh Master,
The protector to the orphaned, You are the inner
witness.[3] Oh Prabhu, You are the benefactor,
The Lord and Master to Your devotees. [4]

Tum Ho Raam Dashrath Ke Dulare –
Narasimha Aur Tum Murali Wale [5]
Hum Aye Prabhu Sharan Tumhari,
Darshan Dijo Prem Avatari [6]

You are Ramachandra, the loving child of King
Dasharatha,
You are Narasimha and the Flute-player. [5]
We have come to take shelter from You.
Bless us with Your darshan, oh Avatar of Love. [6]

Radha Ke Tum Krishna Kanhai –
Gopin Ke Sang Raas Rachaye, [7]
Tum Ho Mahavatar Ke Dasa –
Atma Kriya Ke Tum Data, [8]

You are Krishna, the Beloved of Radharani,
Who danced the Rasa with the Gopis. [7]
You are the disciple of Mahavatar,
The one who gave us Atma Kriya Yoga.[8]

Gurudev Gurudev Sri Vishwananda Gurudev

Narayana Mantra Tumne Diya Hai –
Ramanuj Acharya Ke Priya Hai, [9]
He Prabhu Tum Anat Avinashi –
Ghat Ghat Wasi Antaryami [10]

You have given us the mantra โ€˜Om Namo Narayanayaโ€™,
And You are most dear to Sri Ramanujacharya. [9]
Oh Lord, You are the eternal and indestructible one
Who lives and bears witness to all things. [10]

Garuda Shesh Hai Das Tumhare –
Prabhu Tum Shank Chakra Gadadhari, [11]
Matsya Kurma Narasimha Tum SwamiPanduranga Bhi Naam Tumhari [12]

Garuda and Adishesh are Your eternal servants.
You, oh Prabhu, are the carrier of the conch, disc and
gada (Lord Narayana). [11]
You have come as Matsya, Kurma and Narasimha.
You are also known by the name Panduranga. [12]

Tumhe Pavitra Charitra Kehi Bidhi –
Naath Kahi Ki Sunao Me, [13]
Thera June Janam Tum Liya Hai –
Narayan Avatar Jab Liya Hai [14]

So great and pure are Your glories!
How do I explain and sing them? [13]
You, who appeared on the 13th of June
As Narayana taking an Avatar. [14]

Ranganath Ke Ho Avatara –
Tum Ho Prabhu Srirang Nivasa, [15]
Mahamandaleshwar Naam Tumhare –
Nirmohi Akhara Ke Pyare [16]

My lord you are Ranganath Swami,
Who resides in Srirangam [15]
Oh Lord, You were given the title of Mahamandaleshwar
As You are dear to Nirmohi Akhara-ji [16]

Gurudev Gurudev Sri Vishwananda Gurudev

Bhakti Marga Ko Tum Ne Diya Hai –
Bhakton Ke Tum Kaaj Saware, [17]
Lakshmi Bhumi Santoshi Ki Swami –
Mira Radha Bhi Dasi Tumhari, [18]

You have given this path of bhakti
To save those who are devoted to You.[17]
You are the eternal consort of Lakshmi, Bhumi and
Santoshi.
Mirabai and Radharani are devoted only to You.[18]

Bhagirath Ne Prathna Kiye Hai –
Charano Se Ganga Ji Liye Hai, [19]
Gajendra Ko Tum Ne Bhachaye –
Shila Ko Stri Bhi Tum Ne Bnaye [20]

From praying to You, King Bhagiratha was able
To bring Ganga-devi to this Earth. [19]
You are the saviour of Gajendra,
And You turned the stone back into a woman (Ahilya).
[20]

Ravan Ke Tum Vad Kiya Hai –
Sita Mata Ke Tum Priya Hai, [21]
Yug Yug Aye Hai Tum Swami –
Tum Ho Prabhu Deen Hitakari [22]

You are the Beloved to Mother Sita,
And the destroyer of Ravana. [21]
You have come in every age.
Oh Prabhu, You are the benefactor of the fallen. [22]

Shabari Maata Tumhri Priya Hai –
Navadha Bhakti Ke Gyaan Diya Hai, [23]
Bhakt Pralad Ke Praan Bhachaye –
Hiranyakashipu Ko Moksh Dilaye [24]

Pleased with the devotion of Shabari-Maata,
You blessed her with the knowledge of Navadha Bhakti
(9 forms of devotion) [23]
You are the saviour of Prahlad,
and the one who granted Hiranyakashipu salvation. [24]

Gurudev Gurudev Sri Vishwananda Gurudev

Mitr Sudama Ke Dukh Haari –
Tum Ho Hari Praano Se Pyari, [25]
Sukhdev Goswami Ke Data –
Bhagvath Me Prabhu Tum Hi Nivasa [26]

You are the remover of sorrows to Your friend, Sudama.
Oh Hari, You are more dear to me than my life.[25]
You are the worshippable Lord of Sukhadev Goswami
And You are ever-present in the Bhagavatam.[26]

Draupadi Ko Tum Vastra Diya Hai
Bhaari Sabha Me Laaj Bachaye, [27]
Leela Tumre Anant Hai Swami –
Nij Charno Me Vaas Dilaye [28]

You saved the honour of Draupadi in public,
By providing her with an endless saree. [27]
Your lilas (plays) are endless, oh Master,
Please grant me a place at Your Lotus Feet.[28]

Bhakti Marga Ka Sadhna Diye Ho –
Prabhu Bhakti Ke Gyaan Diye Ho [29]
Jap Kirtan Smaran Karne Se –
Vithal Ko Avashya Milenge [30]

By giving us the sadhana of Bhakti Marga
You have given us the knowledge of devotion to the
Lord (You). [29]
By doing japam, kirtana and being in remembrance of You,
Oh Vitthala, may I one day meet You! [30]

Ekadashi Ka Paat Padhaye –
Shaligram Ke Pooj Karaye, [31]
Roop Tumahri Anant Hai Swami –
Jai Jai Sri Vishwananda Tumhare [32]

You have given us the glories of Ekadashi fast
And the instruction of Shaligram puja.[31]
As Your forms are endless, oh Master,
All glories to You, oh Sri Vishwananda! [32]

Gurudev Gurudev Sri Vishwananda Gurudev

Hum Aye Hai Dwaar Tumahre –
Nij Seva Me Hum Bhi Lagaye [33]
Sri Vishwananda Nilaya Nivasa –
Tum Ho Prabhu Man Ke Prakasha [34]

We have come to Your door.
Please bless us by allowing us to be of some service to You. [33]
You are present at Sri Vishwananda Nilaya (Ashram in South Africa).
You are the Light of the mind and heart. [34]

Kumbh Mela Me Tum Aaye –
Sadhu Sang Bhi Hari Nahaye, [35]
Vrindavan Me Ashram Banaye โ€“
Hari Aaye Gopin Ko Nachaye [36]

You attended the Kumbh Mela,
Oh Hari, You bathed along with the sadhus. [35]
In Vrindavan You erected the ashram (Sri
Giridhardhaam).

Oh Hari, once again You have come to make Your Gopis
dance. [36]

Kali Yug Me Tum Sri Vishwananda –
Satchitananda Aur Brahmananda [37]
Is Bhaktin Ko Seva Lagaye –
Charno Se Kabhi Dur Na Bitaye [38]

In this Kali-yuga, You have come as Sri Vishwananda.
You are satchitananda and Brahmananda.[37]
Bless this devotee with service to You,
Let me not be ever away from Your Feet. [38]

Kaam Krodh Madh Moh Mita Kar –
Prem Bhav Man Me Sama Kar [39]
Ye Hai Is Atma Ke Hai Prathana –
Aur Is Hriday Ke Hai Adradhna [40]

Remove from me lust, anger, greed and illusion,
And awaken Divine Love inside me, oh Gurudev. [39]
This is the prayer of my soul
And the worship of my heart.[40]

Gurudev Gurudev Sri Vishwananda Gurudev

DOHA
Yaha Chalisa Gurudev Ki,
Jo Koi Bhakt Bhi Gaye,
Satguru Dev Ke Prem Se
Un Charno Miljaye

May any devotee that sings this Chalisa of Gurudev,
By His blessing attain the eternal abode at His Lotus Feet.