Vitthala Vitthala Vitthala Vitthala Panduranga Vitthala Vitthala
Panduranga

Zing de naam Vitthala , Panduranga en Vitthala-Krishna. Dit zijn namen van Heer Krishna. Oh, U die verdriet verwijdert. Ik weet alleen hoe ik Uw naam moet zingen.

Ervaringen van een deelnemer aan deze pelgrimstocht met Paramahamsa Vishwananda:

‘We bezochten Pandarpur, waar de tempel met de murti van ‘Vitthala Panduranga’ staat. Dit is het verhaal over het ontstaan van deze murti:

Pundalik verwaarloosde lange tijd zijn ouders. Plotseling realiseerde hij zich dat hij moest veranderen en voor zijn bejaarde ouders moest gaan zorgen. Hij deed dit op zo’n intensieve manier, dat Heer Krishna hier van onder de indruk was en besloot hem te bezoeken. Toen Heer Krishna aankwam, gooide Pundalik een steen in Zijn richting en vroeg Hem te wachten totdat hij klaar was. Hij wilde zijn ouders eerst verzorgen, voordat hij Krishna kon ontvangen. Krishna ging daarom geduldig op de steen staan wachten. Toen Pundalik zijn ouders had verzorgd en klaar was, zegende Krishna hem en verleende hem een boon (gunst). Deze gunst bestond uit een murti van Krishna, waarin Hij Zichzelf manifesteerde. Door middel van de murti zegent Krishna Zijn bezoekers. Tot op de dag van vandaag kan deze murti bezocht worden.

Zijn naam ‘Vitthala’ betekent Vit = Brick, Thala = staande. De andere naam ‘Panduranga’ betekent ‘witte God’ en toont de eenheid tussen Vishnu en Shiva.

De volgende dag hebben we Vishnu Padam bezocht. De plek waar Krishna met de Gopies en de koeien aankwam. Hij liet er Zijn voetafdrukken achter.’

Fragmenten uit het verslag van deze deelnemer.

Vitthala Panduranga Bhajan, gezongen tijdens een Darshan in Mauritius

https://www.facebook.com/bhaktimargamauritius/videos/1436497959707886/