Vandaag is het begin van de Ramayana Masam (16 juli – 16 augustus).

De tijd van Ramayana Masam wordt geheiligd door hindu’s, vooral in de zuidelijke delen van India. Normaal gesproken is in deze periode de moesson op zijn hoogtepunt. Omdat de velden overstroomd zijn, hebben de mensen niet veel werk te doen en zijn ze helemaal afhankelijk van de graanopslag van het vorige seizoen. Door de zware regenval kunnen ze hun huizen niet verlaten om in hun levensonderhoud te voorzien. Om de woede van de natuur af te weren, begonnen de mensen de Ramayana te lezen.

Verschillende religieuze en spirituele organisaties voeren tijdens deze maand toneelstukken, openbare discoursen, voordrachten en quizcompetities uit op basis van de Ramayana. Hinduïstische devotees nemen met veel enthousiasme actief deel aan deze evenementen .

In het licht van deze bijzondere tijd delen we een vers uit de Srimad Bhagavatam, met de toelichting door Paramahamsa Vishwananda.

Doe met ons mee in herinnering aan Lord Rama

Srimad Bhagavatam, Canto 9, hoofdstuk 10, vers 6-7
yo loka-vīra-samitau dhanur aiśam ugraṁ
sītā-svayaṁvara-gṛhe triśatopanītam
ādāya bāla-gaja-līla ivekṣu-yaṣṭiṁ
sajjyī-kṛtaṁ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye

jitvānurūpa-guṇa-śīla-vayo ’ṅga-rūpāṁ
sītābhidhāṁ śriyam urasy abhilabdhamānām
mārge vrajan bhṛgupater vyanayat prarūḍhaṁ
darpaṁ mahīm akṛta yas trir arāja-bījām

O Koning, het leven van Lord Rāma was vervuld van wonderbaarlijkheden, zoals een babyolifant zich vermaakt. Tijdens de bijeenkomst waar Sītā uit alle helden van deze wereld Haar man zou kiezen, brak Rāma de boog van Lord Śiva. Deze boog was zo zwaar dat hij alleen door driehonderd mannen kon worden opgetild, maar Lord Rāma boog hem en bespande hem en brak hem in het midden, net zoals een babyolifant een suikerrietstengel breekt. Zo won de Heer de hand van Sītā, die evenzeer begiftigd was met dezelfde hogere kwaliteiten van vorm, schoonheid, gedrag, leeftijd en karakter. Zij was inderdaad de Geluksgodin, Die altijd op de borst van de Heer rust. Na terugkomst van Sītā’s huis, nadat Hij Haar tijdens deze bijeenkomst had gewonnen, ontmoette Lord Rāma Paraśurāma. Paraśurāma was erg trots, omdat hij de Aarde eenentwintig keer van de koninklijke orde had bevrijd, maar hij werd verslagen door de Heer die verscheen in de vorm van een kṣatriya van de koninklijke orde.

De Srimad Bhagavatam met de toelichting op de verzen door Paramahamsa Vishwananda, is onlangs in het Nederlands verschenen. Dit boek is te bestellen via: info@bhaktimarga.nl