Paramahamsa Vishwananda heeft tijdens de Satsang in Buenos Aires verschillende vragen uit het publiek beantwoord.

Vraag: Als iemand al de Genade van God en Guru heeft, hoe lang kun je dan in die toestand blijven zonder tussenkomst van de mind?

A: Ten eerste, je spreekt in deze vraag over de Genade van God en Guru…. Op het moment dat je de Genade van God en de Guru hebt, kun je niet terugvallen. Want de Genade van God is niet iets wat afneemt, zoals al het andere. Het is iets wat continu is, wat altijd groeit. Dus het kan niet afnemen. Maar zolang de mind nog steeds tussenbeide komt, betekent het dat je nog steeds moet werken aan het veranderen van die mind.

Ten eerste, je bent als mens geboren. Dit is de eerste Genade. Na 8,5 miljoen levens incarneer je als mens – dit betekent niet per se in dit leven. Misschien heb je, om hier te kunnen zitten, al miljoenen levens als mens achter de rug. Denk niet dat je in je vorige leven nog een dier was en in dit leven al een mens bent. Sommige mensen, ja. Maar dan bevind je je niet op een spirituele plek, je gaat nog steeds door zeer lage sferen… je moet de ladder opklimmen…

Spiritueel zijn is de tweede Genade die God je heeft gegeven en daarin ligt de Genade om een zekere notie van verlangen naar Hem te hebben. Omdat je kennis hebt om naar de wereld te verlangen. Van jongs af heb je de wereldlijke genade om naar de wereld te verlangen, en terwijl je zo verlangt naar de wereld, ben je in de greep van Maya, dus ben je niet vrij. Wat kan je dan bevrijden? Dit is dus een ander soort Genade en hier speelt jouw spirituele leven zich af en waar je staat. En dit is de derde Genade in je leven. Om spiritueel te zijn (en de Guru mag verwelkomen)….

Zie je, heel vaak wordt er gewoon gezegd, je ontvangt de Genade van God, maar dat je die niet kunt vasthouden. Ja of nee?…… Denk je dat God je iets zal geven wat je niet aankunt? Nee, Hij zal je iets geven wat je aankunt. En als God je iets geeft, dan is het blijvend. Niet zoals iemand je vandaag iets geeft en de dag erop niet meer weet wat hij je gegeven heeft, of je vraagt het weer terug te geven. Dat is menselijk.

Als God het zaad in je plant, moet je natuurlijk leren hoe je het water moet geven. En je geeft het water door…. kennis! Kennis van het Zelf. Als je die kennis van het Zelf hebt, zul je zien dat er nog meer aan de hand is. Want jezelf verwerkelijken is niet genoeg. Je realiseert je: daar is veel meer aan de hand! Dit is het moment, waarop je naar God verlangt.

Kijk, Godsverwerkelijking is één ding, zelfverwerkelijking is iets anders. Er is een groot verschil tussen die twee. Ten eerste realiseer je je wie je werkelijk bent. Dan verlang je naar iets om het verlangen van de ziel te vervullen. Je hebt één verlangen in je menselijke verstand, dat de dingen op een bepaalde manier begrijpt. Weet je, mensen in deze wereld, die geen enkel idee hebben van het spirituele veld, verlangen naar de wereld. En natuurlijk, zoals in de Bhagavad Gita wordt gezegd: zelfs als de hele rijkdom van het universum aan iemand wordt gegeven, zal de ziekte ‘begeerte’ nooit ophouden te bestaan, omdat die materieel is. De mind kan alleen maar verlangen naar iets wat materieel is. Dus hoe meer je je daaraan overgeeft en je geluk of vreugde daarin probeert te vinden…., je zult het daar nooit vinden. Want in deze wereld is er geen enkele glimp van innerlijke vrede. Die innerlijke vrede, waar je naar op zoek bent, is niet in deze wereld, het is niet iets tastbaars. Het is iets subtiels dat in je zit. Daarom, als je naar binnen keert om je sadhana te doen, voel je de aanwezigheid van het Goddelijke naast je. Omdat het in je zit. Er is iets diepers van binnen.

En dit is waar je je met het Goddelijke kunt verbinden. Je voelt de Genade van God, en de Genade van de Guru zal je helpen om dat niveau te bereiken. Boven alles staat het doel Hem te bereiken. Waarom ben je als mens geboren, leven na leven na leven na leven, in die cyclus, duizenden en miljoenen levens, waarvoor? Je hebt ervaring met de wereld, je hebt twee realiteiten die je kent: de Maya-realiteit en de Godsrealiteit. De Maya-realiteit, die heb je leven na leven ervaren, waarom ben je toch nog steeds ongelukkig?

Dus toen de Meester in je leven verscheen, werd je je bewust van een andere realiteit. Hij zegt: “Oké, je hebt genoten van de realiteit van Maya, wanneer zul je zeggen: ‘genoeg is genoeg?’“ Alleen als je ontwaakt, dan kun je…. Dat is wat een Meester doet, je herinneren aan een realiteit die blijvend is, niet oppervlakkig, niet beperkt, en dat is wat de Meester wil dat je doet; iets bereiken wat het Allerhoogste is, iets wat hoger is dan alles.

Dit is de Genade die een Meester je geeft.

Dus, wat betreft het laatste deel van de vraag…

“Hoe lang kan je dan in die toestand blijven zonder tussenkomst van de mind?”…

Om die Genade voor je te laten stromen, moet je de mind met het juiste voeden. Als je de mind met het verkeerde voedt, zal hij natuurlijk tussenbeide komen. Maar wiens schuld is het dan? Leer dus je mind te voeden met de juiste dingen. Weet je, er zijn zoveel positieve dingen in deze wereld. Focus daarop. Er is zoveel in deze wereld, positief en negatief. Tegenwoordig zie je meer negativiteit. Waarom? Dat komt door de mind. Overal neem je de media mee, overal… ze leren je hoe je negatief kunt worden, ze leren je niet hoe je positief kunt worden. Het zit overal vol met negatieve invloeden, je vult jezelf met haat, je vult jezelf met boosheid….

Hoe wil je dan vrede vinden?

Hoe wil je vrede verkrijgen?

Hoe wil je vreedzaam worden?

Daarom moet je je losmaken van je mind. Voed hem met positieve dingen. Zo zal je houding veranderen. Hij zal positief worden.  Anders draag je bij aan de negativiteit van de wereld. Daar is al genoeg van, je hoeft er niets meer aan toe te voegen!

Dus, met betrekking tot het laatste deel van de vraag…