Een devotee vroeg deze week aan Paramahamsa Vishwananda of Genade stap voor stap komt of in één keer neerdaalt.

Guruji antwoordde hierop: “Dichtbij de Meester zijn is Genade. De mensen realiseren zich dit vaak niet. Ze denken dat Genade als een bliksemschicht is, dat Zij plotseling aanwezig is en hen verlicht. Dit is een gedachte. Met jouw gedachten creëer je je eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid is een combinatie van wat er met de zintuigen wordt waargenomen en het verstand. Als een pot door een doek verborgen wordt, wat zie je dan? Een doek in een bepaalde vorm. Bij overgave vergeet je het verstand, deze werkelijkheid. Als jullie zouden weten wie jullie in werkelijkheid zijn, zouden jullie hier niet meer zijn. Het antwoord ligt binnen in jullie. Mensen gaan de wereld rond en ervaren alles met hun zintuigen en hun verstand. Ze denken dat dit het is. Als dit de werkelijkheid is, dan zouden ze ook Genade kunnen waarnemen. Je kunt Genade niet met het verstand begrijpen en niet met het verstand waarnemen.

Dichtbij de Meester zijn is Genade, maar je kunt Haar nog niet realiseren. Genade kan niet door de intelligente schepping, het verstand of door de zintuigen waargenomen worden. Het wordt door ‘iets fijners’ waargenomen, een deel van het Absolute. Alleen dat deel van het Absolute kan het Absolute waarnemen. Het bevindt zich in jou. Het is overal aanwezig. Zonder dat deel van het Absolute zou jij hier niet zijn. Alleen door volledig op te gaan in devotie en liefde kan het begrepen worden. Wie gaat er door het leven en denkt alleen aan zijn of haar Guru? Wie? Niemand! Iedereen denkt aan zichzelf: mijn comfort, mijn geluk, mijn glorie; Ik, ik, ik, mij, mijn, de mijne’. Volledige overgave is nodig om de Genade waar te kunnen nemen. Je weet niet wie je bent. Wie is die ik. Ken het geheim van het ik. Wat is je doel in dit leven? Richt je je in het leven op jezelf of op het Ultieme, de Ultieme Realiteit? En als een Guru die Ultieme Realiteit niet kan geven, is het geen Guru.

Genade komt niet stap voor stap of ineens. Het is er altijd en je kunt Haar enkel waarnemen met je hart. Het vraagt volledige Overgave aan de Guru.”