In een nieuw aangelegde tuin in de ashram ‘Shree Peetha Nilaya’ heeft Guruji de afgelopen weken meerdere malen devotees gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen.

Een greep uit de antwoorden van Guruji:
  • Ik geloof niet in een vrije wil, maar in de mogelijkheid tot het maken van keuzes. De situaties, die zich voordoen, zijn aan je karma gebonden en worden door de drie guna’s gedicteerd. In alles liggen de drie keuzemogelijkheden verborgen. De vraag is: “Welke kies jij?”Er waren 3 dieven en een rijke man passeerde hen. De eerste dief zei: “Laten we die rijke doden.” De tweede zei: “Laten we hem vastbinden.” De derde zei: “Nee” en hij gaf een mes aan de rijke man en zei: “Hiermee kun je het touw doorsnijden en jezelf bevrijden, zodat je naar huis kunt gaan.” De drie dieven staan symbool voor de drie guna’s. Degene die de rijke wilde doden, staat symbool voor de tamas-guna. De tweede voor rajas en de derde voor satva. De satva-guna zal je de mogelijkheid geven om jezelf te bevrijden. Verbind je met deze guna, deze kwaliteit. Mediteer niet op de slechte kwaliteiten. Vaak zit je ‘vast’ tussen jouw intellect en je intuïtie. Je geeft de voorkeur aan je intellectuele vermogens en daar ga je de verkeerde kant mee op.
  • Als je iemand helpt en je hebt over die ander geen negatieve gedachten en zelf geen egoïstische intenties, kan het geen negativiteit veroorzaken.
  • Garuda en Hanuman bevinden zich altijd nabij Maha-Vishnu. Zij zijn vogel, half mens (Garuda) of dier, half mens (Hanuman). Hanuman is Shiva Zelf en Hij is machtig. Hij verbergt Zijn grootsheid en laat daarmee zien dat Maha-Vishnu de grootste is. In de Hindu-mythologie zijn de deva’s niet enkel menselijk. Velen zijn half menselijk en half dierlijk. Ze zijn hierdoor niet ‘minder’. Ze laten zien dat het Goddelijke niet alleen voor de mensen is, maar voor de hele schepping. God is overal, er is geen plek waar Hij niet (in) is. God kan bestaan zonder de schepping, maar de schepping kan niet zonder God bestaan. De muzikant is er zonder de muziek ook, maar de muziek zonder de muzikant niet. Dieren hebben een ziel. Vissen hebben een ziel. Mensen vergissen zich, als ze dit ontkennen. Hoe zou een dier of een vis anders kunnen leven? In oude geschriften staat geschreven: ‘als een engel zich op aarde wil manifesteren, dan manifesteert die zich als een arend.’

[soliloquy id=”9904″]