De Shreemad Bhagavad Gita (ook wel de Bhagavad Gita of alleen maar de Gita genoemd), is het populairste, meest gelezen en meest vereerde Hindu-geschrift in de wereld geworden. De titel betekent letterlijk ‘Lied van God’ en de 700 verzen maken deel uit van de epische Mahabharata van de heilige Veda Vyasa, dat 100.000 verzen telt.

DIT WEEKEND KOMT SWAMI ANIRUDDHA NAAR LUTTELGEEST OM HOOFDSTUK 6 t/m 12 TOE TE LICHTEN. WELKOM!

Meer informatie kun je vinden op de kalender van deze website.

In achttien veelzeggende hoofdstukken presenteert de Bhagavad Gita een tijdloos gesprek tussen Heer Krishna en de terneergeslagen en verwarde strijder Arjuna, net voor het begin van de grote Kurukshetra oorlog – de strijd tussen de rechtschapen Pandavas en hun hebzuchtige neven, de Kauravas. De vragen van Arjuna en de antwoorden van Krishna onthullen de diepste kennis over het bewustzijn van de Ziel, waarbij we meeluisteren naar de verteller, Sanjaya, als hij de hele gebeurtenis aan de blinde koning, Dhritarashtra, beschrijft.

In Zijn uitgebreide toelichting, zoals beschreven in het boek ‘Shreemad Bhagavad Gita – Het Lied van Liefde’, legt Paramahamsa Sri Swami Vishwananda elk vers van de Gita en haar betekenis voor onze spirituele groei uit. Tenslotte zegt Hij:

“Wanneer je aan het begin van jouw spirituele pad staat, heb je een strijd te voeren: je neemt alle negatieve kwaliteiten in jezelf sterker waar. Soms wek je een kwaliteit in jezelf op, die er nooit eerder was. Maar dit is de zuivering, de Kurukshetra, waar je doorheen gaat. Je legt al deze kwaliteiten één voor één bloot en transformeert ze, totdat je uiteindelijk Gods Liefde hebt, die blijft. Dit is Realisatie: Zijn Genade ontvangen, Zijn Liefde manifesteren en Zijn Liefde uitstralen.”

Het zesde hoofdstuk heet Dhyaana Yoga en gaat over de kracht van meditatie. Voordat Krishna over meditatie spreekt, herhaalt Hij het belang van het opgeven van de gedachten aan de wereld en het transformeren van het denken van een lager naar een hogere bewustzijnstoestand. Wanneer je door Karma Yoga dit bewustzijnsniveau hebt bereikt, moet je jouw aandacht van de uiterlijke realiteit op de innerlijke realiteit richten.

Het zevende hoofdstuk heet Jyaana Vijyaana Yoga, het pad van kennis. In dit hoofdstuk geeft Krishna aan Arjuna de kennis van geloof, de kennis over hoe je jezelf kunt toewijden en hoe je kunt dienen om Hem te bereiken. In de volgende hoofdstukken vindt er een radicale wijziging plaats, omdat we getuige zijn van de gedetailleerde beschrijving van Krishna als de Ultieme, persoonlijke Deity (Godheid). Nu beginnen we in Krishna’s eigen woorden te zien, hoe je door bhakti (devotie) een relatie met Hem kunt krijgen en hoe wij Hem door Zijn Goddelijke Genade kunnen bereiken en van de oneindige cyclus van geboorte en dood kunnen worden gered.

Het achtste hoofdstuk, Akshara Brahma Yoga, handelt over de manier waarop de Ultieme Realiteit, de Super Geest, kan worden waargenomen en bereikt.

Het negende hoofdstuk heet Raajavidyaa Raajaguhya Yoga. Deze geheime kennis van het ware karakter, de liefde en de toewijding; de kennis van overgave; de kennis van het schitterende van de meest wonderschone Ene, boven alle godheden verheven Hoogste.

Paramahamsa Vishwananda over het tiende hoofdstuk, Vibhuti Yoga: “Heer Krishna onthult dat Hij in alles aanwezig is en dat Hij het alleen is die Zich in verschillende aspecten manifesteert en die verscheidene rollen speelt.” Krishna zegt dat het luisteren naar de Bhagavad Gita je zuivert.

Het elfde hoofdstuk, Vishwarupa Darshana Yoga, handelt over het hoogste visioen van de universele, kosmische Vorm van de Heer.

Het twaalfde hoofdstuk heet Bhakti Yoga, waarin Bhagavan uitlegt wat Bhakti inhoudt, hoe je overgave – niet een visie van Hem –  kunt bereiken. Vraag niet om een visioen. Bereik overgave.