Sri Yukteshwar (1855 tot 1936) was een discipel van Lahiri Mahasaya en tevens de Guru van Yogananda, die Hem Jnanavatar of ‘Incarnatie van Wijsheid’ noemde. Hij was een groot yogi, leraar, sterrenkundige en Vedisch astroloog. Hij was de schrijver van het boek De Heilige Wetenschap, dat ontstond door Zijn contact met Mahavatar Babaji. Het doel van dit boek is te laten zien dat er in essentie een eenheid tussen de godsdiensten bestaat. Hij vormde een schakel in de Kriya Yoga-lijn van Mahavatar Babaji tot de huidige tijd. Mahavatar Babaji heeft in deze tijd samen met Paramahamsa Vishwananda ons Atma Kriya Yoga gebracht.

“De yogi gaat leven en dood beheersen, wanneer hij in zijn beoefening van Pranayama volhardt. Op die manier redt hij zijn lichaam van voortijdig verval, wat de meeste mensen overkomt. Hij kan zolang als hij wenst in zijn huidige fysieke vorm op de aarde blijven, zodat hij tijd krijgt om zijn karma in één leven of lichaam uit te werken. Op deze manier vervult hij alle verscheidene wensen van het hart en raakt ze ook kwijt. Uiteindelijk gereinigd, hoeft hij niet meer terug naar de wereld te komen, die onder invloed van Maya staat en hoeft hij geen duisternis of ‘de tweede dood’ te ondergaan.”

Sri Yukteswar Giri: De Heilige Wetenschap

“Na de dood, moet je opnieuw door het leven, maar er is altijd een kans. Er zijn kansen, waar je ook bent. Wanneer Hij jou hier neerzet, heeft Hij altijd een plan. Maar je hebt ook jouw eigen plan en daarin ligt het verschil. Waarom zou je wachten tot je doodgaat? Je kunt de kans nú zoeken. Op dit moment kun je uitkijken naar kansen en ze nemen en groeien en deze Liefde jou laten leiden. Laat jouw hart jou leiden. Sta niet toe dat het verstand jou leidt, omdat het verstand altijd corrumpeert.”

Paramahamsa Vishwananda

In 1894 ontmoette Sri Yukteshwar Mahavatar Babaji. Tijdens deze ontmoeting vertelde Mahavatar Babaji dat Hij Hem een discipel zou sturen, die de Yoga-leringen naar het westen zou brengen. Later bleek dit Yogananda te zijn. In het huis dat Sri Yukteshwar van zijn vader had geërfd, begon Hij een ashram (spiritueel centrum), genaamd ‘Priyadham’. Later begon Hij een tweede ashram (‘Kararashram’) in Puri, aan de oostkust van India. Sri Yukteshwar wordt op 9 maart herdacht, de dag waarop Hij dit leven verliet.  Sri Yukteswar is in het Westen natuurlijk het meest bekend door verhalen over Hem in het boek, ‘Autobiografie van een yogi‘ van zijn bekendste discipel, Yogananda. Voor velen is dit boek  het eerste spirituele boek geweest, waarvan de inhoud hen heeft geïnspireerd. In dit boek beschrijft Paramahamsa Yogananda hoe Hij tot Zijn Satguru werd geleid en hoe door Hem alles mogelijk is.