Statuten Stichting Bhakti Marga Nederland – verkorte versie

 

 1. De stichting heeft als doel de missie van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda te ondersteunen en zijn leringen in praktijk te brengen.
 2. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 5. De stichting doet geen uitkeringen aan hen die verbonden zijn aan de organisatie.
 6. De stichting tracht haar doel te bereiken door ondermeer:
  1. het organiseren en/of geven van cursussen, waaronder Atma Kriya Yoga, OM-Chanting, Mudra’s, Rituelen (puja, abishekam, yagna)
  2. het organiseren van bijeenkomsten waaronder: Atma Kriya Yoga, Bhajans, Satsang (lezingen), Darshan (persoonlijke blessing van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, OM Chanting, rituelen en andere activiteiten op spiritueel en educatief gebied
  3. het in praktijk brengen van Seva (onbaatzuchtige dienstverlening)
  4. het publiceren van de leringen van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, onder meer door het vertalen, uitgeven en verspreiden van:
   1. Zijn boeken
   2. Handleidingen
  5. het beheren van een of meer websites.