STICHTING BHAKTI MARGA NEDERLAND

Missie: onze missie is het mensen te voorzien in kennis, middelen en ondersteuning en deel te hebben aan de Genade van Paramahamsa Vishwananda.

Visie: we hebben een globale gemeenschap van mensen voor ogen die, dankzij de Genade van Paramahamsa Vishwananda, Godsverwerkelijking nastreven.

Bhakti Marga Nederland heeft een formeel stichtingsbestuur dat erop toeziet dat de organisatie voldoet aan de richtlijnen van de overheid. De stichting heeft een voorzitter (Girinandini), een secretaris (Govinda Das) en een penningmeester (Tarah Dasi) en als vierde bestuurslid Kanaka Das. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bhakti Marga Nederland heeft de ANBI-status, waardoor giften van de belasting kunnen worden afgetrokken. Jaarlijks presenteert de stichting een financieel verslag (meer details onderaan de pagina).

KERNGROEP BHAKTI MARGA

Bhakti Marga Nederland heeft verschillende werkgroepen, de coördinatoren of voorzitters daarvan zitten in de Kerngroep. Alles gebeurt op basis van seva, onbaatzuchtige dienstverlening:

De werkgroep social media (Facebook, Instagram, website), Yoga en Meditatie (Atma Kriya Yoga, OM Chanting, Project Mantra), Devotionele Kunst (muziek en (schilder)kunst, zoals de Sri Yantra), vertaalgroep, shop, sangha, financiën, secretariaat & legaliteit en de landencoördinator. Er is nog geen werkgroep Rituelen en Kennis en op dit moment hebben we geen Atma Kriya Yoga-leraar in Nederland. Voor deze terreinen staan echter onze landenswami Swami Aniruddha en Bhakti Marga Internationaal ter beschikking.

Taken van de Kerngroep zijn: leiding geven, inspireren, organiseren, informeren, t.a.v. alle BMN-activiteiten en erop toezien dat deze inhoudelijk en kwalitatief voldoen aan de visie en missie van de internationale Bhakti Marga-organisatie.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

DONATIES: € 2481,80
VERKOOP SHOP: € 47,50

TOTAAL: € 2529,30

KOSTEN 2020
ING: € 78,09
DIVERSEN: € 169,28
TOTAAL:  € 247,37

BANKSALDO: € 2281,93
BEGINSALDO 01-01-2020: € 584,70
BANKSALDO -: € 2281,93

EINDSALDO 31-12-2020: €  2866,63

 

 

Bhakti Marga Nederland is een stichting met ANBI-status

KvK nummer: 58876065

Bank: NL76 INGB 0007159289

coördinator van Bhakti Marga Nederland: GIRINANDINI

swami van Bhakti Marga Nederland: Swami Vishwaaniruddhananda

X