STICHTING BHAKTI MARGA NEDERLAND

Missie: onze missie is het mensen te voorzien in kennis, middelen en ondersteuning en deel te hebben aan de Genade van Paramahamsa Vishwananda.

Visie: we hebben een globale gemeenschap van mensen voor ogen die, dankzij de Genade van Paramahamsa Vishwananda, Godsverwerkelijking nastreven.

Bhakti Marga Nederland heeft een formeel stichtingsbestuur dat erop toeziet dat de organisatie voldoet aan de richtlijnen van de overheid. De stichting heeft een voorzitter (Sukhari Dasi), een secretaris (Sarasvati Dasi) en een penningmeester (Ramabhadra Das). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bhakti Marga Nederland heeft de ANBI-status, waardoor giften van de belasting kunnen worden afgetrokken. Jaarlijks presenteert de stichting een financieel verslag (meer details onderaan de pagina).

KERNGROEP BHAKTI MARGA

Eén van de taken van BMNL is om anderen in contact te brengen met Paramahamsa Sri Swami Vishwananda (Guruji), zodat zij Hem leren kennen en via Hem een liefdevolle relatie met God kunnen opbouwen. Dat doen we o.a. door OM Chantings te organiseren in het hele land en door regelmatig als Bhakti Marga-familie samen te komen, waarbij we muziek maken, kirtan en bhajans zingen, yagna’s (vuuroffers) houden en kennis en ervaringen uitwisselen.

Verschillende werkgroepen houden zich hiermee bezig. Daarnaast is er ook een kernteam wat alle  overige zaken afhandelt. Alles wat binnen BMNL gebeurt, staat onder leiding van Sukhari Dasi, de Country Coördinator. Zij staat direct in verbinding met Bhakti Marga Internationaal en onze Landenswami Swami Vishwakurunandhanananda (Swami Kurunandha).

BMNL is een levendige en groeiende organisatie. We zijn dankbaar dat vele vrijwilligers hun steentje bijdragen (seva) aan alle activiteiten binnen onze stichting. Vele handen maken immers licht werk. Wil je ook meehelpen en seva uitvoeren? Laat ons weten welke talenten en interesses je hebt en bij welke werkgroep je je zou willen aansluiten. We heten je van harte welkom!

 

STICHTING BHAKTI MARGA NL

De missie van Stichting Bhakti Marga Nederland is om mensen in contact te brengen met Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, of Guruji, zoals wij hem liefdevol noemen. Daarnaast is het onze taak om hen van kennis en middelen te voorzien en te ondersteunen op dit pad van Liefde. Onze visie is een globale gemeenschap van mensen te bouwen, die allen, dankzij de Genade van Guruji, Godsverwerkelijking nastreven.

Het bestuur van BMNL ziet erop toe dat de organisatie voldoet aan de richtlijnen van de overheid. Het bestuur bestaat uit: Sukhari dasi (voorzitter), Sarasvati Dasi (secretaris), Ramabhadra Das (penningmeester). De stichting is ingeschreven bij de KvK en heeft de ANBI-status, waardoor giften in mindering kunnen worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

DONATIES: € 10.608,50
VERKOOP SHOP: € 936,89
CURSUS: € 103
BORG RETOUR: € 500

TOTAAL: € 12.148,39

KOSTEN 2020
ING: € 176,92
SHOP: € 2207,04
ZOOM ABONNEMENT: € 322,20
TOTAAL:  € 247,37

BANKSALDO: € 20.868,43
BEGINSALDO 01-01-2021: € 11.426,20

EINDSALDO 31-12-2021: €  20.868,43

 

 

Bhakti Marga Nederland is een stichting met ANBI-status

KvK nummer: 58876065

Bank: NL76 INGB 0007159289

coördinator van Bhakti Marga Nederland: SUKHARI DASI

Meer informatie over Bhakti Marga of Paramahamsa Vishwananda? Contact via: Girinandini 06-46018020 of Ishwari Dasi 06-12076307 of Harischand (English/jeugd) 0611287936

swami van Bhakti Marga Nederland: Swami Vishwakurunandhanananda

X