SUPPORT

Bhakti Marga heeft veel middelen om je hart te bereiken en je begrip te verdiepen, en dankzij onze donoren en vrijwilligers, zijn vele daarvan gratis. Als het je bevalt wat we doen en je wilt de missie van Paramahamsa Vishwananda ondersteunen, deel dan je sympathie en je enthousiasme. Help ons samen te groeien.

IN DE OUDHEID

In de oudheid probeerden ashrams zelfvoorzienend te zijn. De koning en de plaatselijke bevolking leverden een bijdrage, omdat ze wisten dat alle gebeden en rituelen die in de ashram werden gedaan hen ook ten goede zouden komen.

Positieve verdiensten worden gegenereerd wanneer de dagelijkse gebeden en het dagelijkse werk worden gedaan met God in gedachten, en belangeloos en in dankbaarheid worden opgedragen aan de Heer. De zegeningen die dit oproept, worden geschonken aan allen die hebben bijgedragen aan het welzijn van de ashram.

Lang geleden werden koeien beschouwd als het grootste geschenk, maar in de huidige moderne tijd is jouw financiële ondersteuning het hardst nodig. De ingezamelde middelen stellen de missie in staat om het welzijn van de mensheid te dienen. Je steun wordt zeer gewaardeerd.

Financiële steun

Bhakti Marga Nederland
Amer 31 8226 LR Lelystad
KVK Nummer: 58876065
IBAN: NL28 INGB 0008 2815 70
RSIN Nummer: 853219205

Bhakti Marga Nederland heeft de ANBI status

Seva (onbaatzuchtige dienstverlening)

Als je talenten, vaardigheden of ideeën hebt die ons zouden kunnen helpen en ook de manier waarop we de boodschap en de missie van Paramahamsa Vishwananda verspreiden te verbeteren en wil je graag meehelpen, schrijf ons dan: stuur ons een bericht.

GRATIS BRONNEN OM TE ONDERZOEKEN

ONLINE DARSHAN

MET PARAMAHAMSA VISHWANANDA

INSIGHTS FROM THE MASTER

WEKELIJKSE SERIE

KIRTAN WITH THE MASTER

MAANDELIJKSE SERIE

KENNISREEKS

VERDIEP JE IN DE GESCHRIFTEN

KIRTAN
SESSIES

MAANDELIJKSE SERIE

VRAAG&ANTWOORD
MET DE MEESTER

KIJK OP FACEBOOK

EXPERIENCES WITH
THE MASTER

MENSEN DELEN HUN ERVARINGEN

DAGELIJKSE
GEBEDEN

OCHTEND- EN AVOND-ARATI

ONLINE DARSHAN

MET PARAMAHAMSA VISHWANANDA

INSIGHTS FROM THE MASTER

WEKELIJKSE SERIE

VRAAG&ANTWOORD
MET DE MEESTER

KIJK OP FACEBOOK

KIRTAN MET DE MEESTER

MAANDELIJKSE SERIE

KENNISREEKS

VERDIEP JE IN DE GESCHRIFTEN

KIRTAN
SESSIES

MAANDELIJKSE SERIE

EXPERIENCES WITH
THE MASTER

MENSEN DELEN HUN ERVARINGEN

DAGELIJKSE
GEBEDEN

OCHTEND- EN AVOND-ARATI