Verslag van de ontmoeting met Swami Vishwaaniruddhaananda op 1 januari jl. in de ashram van Paramahamsa Vishwananda

Tijdens Oud & Nieuw heeft een groep Nederlandse toegewijden van Paramahamsa Vishwananda (Guruji) op de Ashram van Bhakti Marga, in het Duitse Springen, een geweldige jaarwisseling gehad. Guruji was volop aanwezig en nam actief deel aan verschillende activiteiten.

Op 1 januari hadden we ’s middags een bijeenkomst (Satsang) met Swami Vishwaaniruddhaananda. De laatste jaren werkt hij volop met Paramahamsa Vishwananda samen en leert hij veel van Zijn Leermeester, die hij als een onuitputtelijke Bron van Goddelijke Genade ervaart. Swami Vishwaaniruddhaananda is één van de 31 Swami’s, die Guruji in de loop van de tijd heeft aangesteld om Zijn missie – het verspreiden van Universele Liefde en het openen van de harten van de mensen – fulltime te promoten. Hij is door Guruji ook aangesteld om Bhakti Marga Nederland te ondersteunen. Deze Satsang op 1 januari was een eerste kennismaking, vooruitlopend op zijn bezoek aan Nederland op zaterdag 18 maart 2017, waarvoor iedereen is uitgenodigd.

Swami Vishwaaniruddhaananda legde uit dat onvoorwaardelijke Liefde de kern van ieder mens is en dat het samenkomen van gelijkgestemde zielen (Satsang) de groei van deze Liefde in onszelf enorm kan versnellen. Ook maakte hij duidelijk dat je in het leven verschillende leraren nodig hebt en dat de ontmoeting met een Guru (Leermeester), die jou op het pad naar Godrealisatie leidt, heel bijzonder is.

Het gesprek was levendig en oprecht. Zo vertelde Swami Vishwaaniruddhaananda dat Guruji in het begin weerstand bij hem opriep, omdat hij vanuit zijn opvoeding gewend was alles te beredeneren. Paramahamsa Vishwananda wees hem voortdurend  op de weg van het hart en zei hem van zijn hoofd naar zijn hart te gaan. “Paramahamsa Vishwananda is mijn Vriend én Guru, die op veel verschillende niveaus tegelijkertijd werkzaam is. Zijn diepgang is enorm en telkens verrast, verrijkt én confronteert Hij me weer”, zo vertrouwde hij ons toe.

Op de vraag waarom er in de ashram zoveel foto’s van Guruji hangen, antwoordde hij dat inmiddels duizenden mensen door de Liefde van Paramahamsa Vishwananda in hun hart zijn aangeraakt en dat dit een uitdrukking van hun liefde voor Hem is. Steeds opnieuw willen zij aan Hem herinnerd worden, omdat Hij zoveel voor hen betekent, wat niet in woorden uit te drukken valt. Hierbij maakte Swami Vishwaaniruddhaananda een vergelijking met Jezus, die ook zoveel mensen in hun hart heeft aangeraakt. Jezus zei dat Hij en de Vader één waren. “Voor Westerlingen is het moeilijk te begrijpen dat iedereen God kan realiseren, wat Guruji ons allen voorleeft”, zo zei hij. “Het gaat dan ook niet om mij, maar om Guruji, om Gods volheid, niet alleen in Hem, maar in ons allen. Hij helpt ons het contact met onze eigen, innerlijke Goddelijkheid weer te herstellen.”

Al met al waren het niet alleen de woorden die Swami Vishwaaniruddhaananda sprak, die indruk op ons maakten, maar vooral ook wie hij is en hoe hij de Liefde van Paramahamsa Vishwananda belichaamt. We kijken uit naar zijn komst op 18 maart.

Jonathan

Houd de kalender van deze website in de gaten voor meer informatie over dit bezoek aan Nederland door Swami Vishwaaniruddhaananda.