De toespraak is te beluisteren via onderstaande link.

Daar kleine Hanuman goddelijk van natuur was beeldde Hij zich in dat de zon een rijpe vrucht was om op te eten. Hij vloog eropaf en werd gadegeslagen door Rahu die daarop naar Swarga ging om Indra, koning van de goden, te informeren over een dreiging door een aap op de hemellichamen, de zon. Heel dicht bij de zon wordt Hanuman tegengehouden door een donderslag van Indra. Hanuman valt levenloos terug op aarde. Vayu, zijn vader (de wind), ontbrandt in woede en verlaat daarop de aarde en vertrekt. Het leven op aarde dreigt ten onder te gaan, omdat wij niet zonder lucht kunnen leven. Brahma en alle goden uit het rijk van Indra komen om de wind te smeken terug te keren, daar het leven op aarde verging. Vayu stemt toe. Hierop brengen zij Hanuman tot leven en voorzien Hem van uitzonderlijke goddelijke gaven en attributen. Goddelijke gaven zoals: oceaan van Wijsheid vanwege de bhakti die Hanuman bezit: de kracht van devotie en overgave. Hanuman plaagde de sadhu’s als ze aan het mediteren waren. De sadhu’s (wijzen) kwamen bijelkaar en zeiden: “Hanuman is een grote zegen voor iedereen, maar gaven Hem de zegen van het vergeten. Hierdoor zou Hanuman vergeten hoe sterk Hij feitelijk is. Er werd hierop 1 uitzondering gemaakt, als Hanuman door anderen aan Zijn kracht herinnerd wordt, zal Hij het weer weten. Toen Sita, de vrouw van Ram, werd gekidnapt, ging Hanuman in heel India naar haar op zoek. Hij wist dat Ram zou doodgaan, als Sita niet gevonden werd. Hanuman wilde Zichzelf doden, omdat Zijn leven dan niets meer waard zou zijn. Hij zat aan de zee en zag een kleine vogel, die water nam. Hij vroeg zich af wat die vogel daar deed. De vogel zei: “Ik probeer de zee leeg te drinken, zodat die opdroogt.” “Waarom?’ vroeg Hanuman. “Mijn nest is in de oceaan gevallen.” zei de vogel. Op dat moment herinnerde Hanuman waarom Hij geïncarneerd was en Zijn innerlijke kracht ontwaakte in Hem. Hij zei: “Deze kleine vogel is zo toegewijd en heeft zoveel kracht, terwijl zij zo klein is. Waarom ben ik zo ontmoedigd?” Hij werd door deze vogel aan Zijn kracht herinnerd en realiseerde Zich dat Hij zijn vertrouwen niet moest verliezen.  Hij herinnerde Zich de taak die Sri Ram aan Hem had gegeven: ‘voldoening bereiken.’ Als Ram Hem die opdracht had gegeven, dan zou Hij Hem ook nabij zijn. Hanuman symboliseert de bhakta, de kracht van de bhakta. Zijn gedachten zijn altijd vol van Ram. Zij, die hun toevlucht bij Hem nemen, zullen door Hanuman gezegend worden. Hanuman bedekte Zijn lichaam volledig met Sindoor (rode poeder). Normaal gesproken dragen mannen geen Sindoor. Hij beschouwde zichzelf niet alleen als de dienaar, maar ook als echtgenoot van Ram, de geliefde van Zijn ziel. Ram is voor Hem het Ultieme, er is niets of niemand anders. Hij dient Heer Rama eeuwig met de bhav van Sakhi (vrouw die volledig aan haar echtgenoot toegewijd is). Onze Atma heeft slechts 1 doel: de Ultieme volledig dienen. Hanuman blijft eeuwig hier op de aarde, omdat Ram Hem dit beval.

Herinner je je aan die bhakti van Hanuman. Moge jullie steeds dichterbij komen, in het dienen van Thakurji of Giridhari, dienen zoals Hanuman doet.

https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/videos/1549324428527029/