Tulsi Vivah viert het huwelijk van Tulsi Devi en de Allerhoogste Heer. Tulsi Devi staat voor onbaatzuchtige toewijding. Zij verschijnt in de vorm van een heilige basilicumplant. Haar toewijding is zo zuiver, dat een enkel blad dat met liefde wordt aangeboden de Heer tevreden zal stellen en Zijn zegeningen zal aanroepen.

Vrinda was een prinses die Maha Vishu met zo’n intense toewijding aanbad. Haar demonische echtgenoot, Jalandhar, werd hierdoor onverslaanbaar. De pleidooien van de goden leidden ertoe dat Maha Vishu zich als haar echtgenoot vermomde om haar gelofte van kuisheid te breken en haar echtgenoot kwetsbaar te maken. Na de dood van haar man werd het verraad onthuld. Ze was zo gekwetst door de hardvochtigheid van de Heer dat ze Hem vervloekte tot een steen. Maar toen Vrinda haar zus Maha Lakshmi’s pijn zag bij het verlies van haar eigen man, nam Vrinda onmiddellijk de vloek terug. Ter nagedachtenis aan haar onbaatzuchtigheid stemde Maha Vishnu ermee in om met haar te trouwen en beloofde aan haar voeten te blijven in de vorm van een Shaligram, waar ze zich ook manifesteert als de heilige basilicumplant.

Om tulsi devyai cha vidmahe
vishun priyayai dhimahi
tanno vrinda prachodayat