Paramahamsa zendt regelmatig tweets, waarin Hij uitleg geeft.

DE BRON VAN DE LIEFDE

Men groeit door liefde te ontvangen. Door liefde te geven, wordt men volwassen.
Jezelf toewijden aan ‘dienstbaar zijn’ en overgave aan God, betekent dat jij je de kleinschaligheid en de leegte van het leven realiseert. In een dergelijk leven is God het doel niet en Liefde niet het pad. Alleen werkelijk, intelligente mensen geven zich over. Ze treden in het vuur van de Liefde, dat alle illusies en banden en misverstanden van de realiteit verbrandt.

Liefde begrijpt, Liefde geeft altijd, oordeelt niet en ga zo maar door. Liefde is de bron van het leven en de natuur van de dingen schrijft ons voor dat zij die dorstig zijn, naar de waterbron komen om te drinken en niet andersom.
Misschien kunnen sommige goede en edele zielen ervoor zorgen dat dit liefdeswater vanuit de bron via het internet naar hun plek wordt gedistribueerd, maar het blijft hetzelfde principe.

De aanwezigheid van de Guru geeft een buitengewone en werkelijke kracht aan deze Liefde, omdat Liefde noch zwak is, noch sentimenteel. Liefde begrijpt, oordeelt niet en Liefde leert je ook de juiste weg, daar Liefde zelf het juiste pad is.

Paramahamsa Vishwananda
(originele tweet van 21 september 2017, Twitter.com/Vishwananda)