Wat is de diepere betekenis van kerstmis?

Op kerstavond sprak Paramahamsa Vishwananda over de ware betekenis van Kerstmis en herinnert ons op een krachtige manier aan wie we werkelijk zijn.

Jai Gurudev,

Wat betekent Kerstmis eigenlijk?

Natuurlijk denken de mensen dat Kerstmis dat is, wat we aan de buitenkant zien. Maar dat is geen Kerstmis. Kerstmis is deze eenheid, als iedereen samenkomt. Dat is waar Kerstmis voor staat, nietwaar? In de oudheid kwamen mensen voor een viering samen, zelfs terwijl Christus niet op 25 december geboren is, want volgens de astrologische kaart vond die constellatie op 27 september plaats. Dus daar gaat het niet om, zie je. Het herinnert ons aan het belangrijkste in ons leven.

Heel vaak zie je dat mensen in deze tijd op een vreedzame manier bij elkaar komen, want ze worden natuurlijk herinnerd aan een kind dat 2000 jaar geleden is geboren en dat bepaalde veranderingen teweeg heeft gebracht. Maar als we naar het leven van dat kind kijken, is dat niet wat we vieren. Hij kwam om ons te herinneren aan Gods Liefde en toch werd Hij gekruisigd.

Toen we op pelgrimstocht in Israël waren, hebben we veel plaatsen gezien waar Jezus is geweest en waar Hij zoveel wonderen heeft verricht. Op de ene plek voedde Hij 5000 mensen, op een andere plek voedde Hij 4000 mensen. Meesters doen zulke dingen, weet je, maar hoeveel mensen waren er uiteindelijk dichtbij Hem? Twaalf. Toen Hij werd gekruisigd, was geen van hen er. Ze hadden Hem allemaal in de steek gelaten. Wie waren er? Drie vrouwen.

Weet je, vaak houden we van een idee dat ons een goed gevoel geeft. Maar zolang Jezus leefde, was Hij een bedreiging, nietwaar? Nadat Hij eenmaal weg was, ging je de herinnering aan Hem koesteren. Je houdt van die herinnering, omdat er niemand is die je vertelt dat je het mis hebt. Als er iemand zou zijn die je vertelt dat je het mis hebt, zou je Hem dan nog steeds volgen? Nee, dan zou je van die persoon moeten zien af te komen. Meestal willen de mensen niet luisteren. Ze willen de volledige controle houden via alle uiterlijke dingen.

De geest van Kerstmis die we nu zien is één grote consumptie beweging. Hoeveel mensen komen er samen? Ja, we zijn hier één familie, en we komen samen. Maar als we naar buiten kijken, dan is de geest van Kerstmis commercieel geworden. Het gaat er niet om dat je niets zou moeten schenken. Geven is een uitdrukking van liefde. Maar wat we echt zouden moeten geven, is die liefde van het ene hart naar het andere en die geest zijn de mensen vergeten; voor de duur van één dag Kerstmis, ja, dan zitten ze gezellig samen, maar de volgende dag maken ze allemaal weer ruzie. Toen dit kind kwam, kwam het als een herinnering aan de eenheid. Waar herinnerde het ons aan? Dat we allemaal vonken zijn van die Goddelijkheid, we zijn allemaal vonken van God. Hij kwam niet om te zeggen “Ja, volg mij.” Hij zei: “Volg, ik herinner je aan wie je bent.”

Wat we echt zouden moeten geven, is die liefde van het ene hart naar het andere en dat zijn de mensen vergeten.

Paramahamsa Vishwananda

Het doet me denken aan de Bhagavad Gita, hoofdstuk 14, vers 4, en wat Krishna zo mooi zei. Hij zei: “In verschillende baarmoeders komt alles door Prakriti, door de natuur, tot uiting, maar ik ben het zaad. Ik ben de vader van alles.” Als we dat vers bekijken en het analyseren, maakt het niet uit dat we allemaal verschillend zijn. Zelfs de dieren, de planten, iedereen is anders, maar toch zit er een vonkje in. Dit is het zaad van de Vader. Daarom zei Krishna: “Ik ben dat zaad, ik ben de Vader van alles.” Zonder dat zou er niets bestaan. Alles wordt door de natuur geschapen, maar er moet een kracht zijn die alles het vermogen geeft om te handelen, nietwaar? Als die kracht er niet was, hoe zou alles dan kunnen plaatsvinden? Zouden je ogen kunnen zien als die kracht er niet was? Zou je neus kunnen ruiken, zou je mond kunnen praten en eten, zouden je oren kunnen horen, zouden je handen iets kunnen doen? Nee, er zou geen energie zijn. Een lichaam bestaat uit mineralen. Als we er het leven uit halen, wat blijft er dan nog over? Mest. Je zou verrotten en een boom zou uit je groeien! Dat zal je worden en daar ben je van gemaakt. Dit fysieke lichaam is daarvan gemaakt. Of je het nu wilt of niet, daaruit is het opgebouwd.

Er is iets vanbinnen, die vonk, dat bewustzijn, dat de mind, het intellect, het lichaam kracht geeft om te handelen. En die vonk is een deel van het Goddelijke in ieder van ons. Christus is gekomen om ons daaraan te herinneren, weet je. Dat we die vonk zijn en wanneer zul je die vonk verwerkelijken? Alleen als je naar het ontwaken ervan verlangt. Veel mensen zeggen: “Ja, we hebben het Goddelijke in ons en we doen niets.” De hele wereld weet ervan. Iedereen, alle religies zullen je zeggen: “Ja, we zijn gemaakt naar het beeld van God. We hebben het Goddelijke in ons.” Maar waarom verwerkelijken slechts enkelen zich dat?

Het gaat niet alleen om deze viering. Het leven zelf is een feest. Elk moment van je leven is een feest. Op elk moment van je leven wordt die vonk steeds helderder, maar je moet jezelf eraan herinneren: zonder die vonk zou er niets zijn en dit is wie je bent. Dat is de geest van Kerstmis. Dat is wat eenheid brengt: als je beseft dat wat in je zit dezelfde Heer is die in elke schepping zit. Zonder Zijn aanwezigheid in elke schepping zou er geen leven zijn, zou er geen kracht zijn, zou er niets zijn. Daar komt het door. Daarom zei Hij: ‘Ik ben de Vader die die energie aan iedereen heeft gegeven.” Je mag dan wel een mooie auto hebben, maar als je er geen benzine in stopt (of elektriciteit voor elektrische auto’s, tegenwoordig) zal de motor niet werken.

Op die manier, wanneer je aan de geest van God in je herinnerd wordt, komt er een andere eenheid tot stand, een ander bewustzijn. Natuurlijk zul je dat niet verwerkelijken door er één dag aan te denken. Nee, je mind moet er voortdurend aan herinnerd worden. Net zoals je de hele tijd aan je problemen en je zorgen denkt en je eraan gehecht raakt. Dat wordt dan tot jouw realiteit, nietwaar? Het wordt groot. Hiervoor neem je  tijd om je op te concentreren! Als er een probleem is, wordt dat het middelpunt van alles. Als de mind negatief wordt, wordt dat middelpunt van alles.

Iemand vertelt je iets dat je niet wilt horen, en dat wordt dan het middelpunt van alles. Laten we zeggen dat iemand je vertelt dat je een ezel bent, weet je, hoe zou je dan reageren? Hè? Je rolt snel je mouwen op, bereid om die persoon een mep te geven!

Maar je beseft niet, dat je door het op jezelf te betrekken, door te accepteren wat die persoon tegen je gezegd heeft, de ezel bent geworden. Omdat je het persoonlijk hebt genomen, ben je de ezel geworden. Daarom wil je nu vechten. Voorheen wilde je dat niet. Maar als er tegen je wordt gezegd: “Nee, jij bent de ezel” en je neemt het persoonlijk, dan ben je al de ezel geworden. Je hebt dus altijd een keuze, zie je, om positief of negatief te zijn, in elke situatie van je leven. En die keuze heeft God je graag gegeven, maar je moet wel zo verstandig zijn om de juiste beslissing te nemen. Daarom wordt er gezegd dat je jezelf moet blijven herinneren aan wie je bent: ben je de ezel of ben je het Goddelijke? De wereld vertelt je dat je een ezel bent en je gelooft het: ‘Ja, ik ben een ezel’ en dan begin je te rennen.

Dus als je echt de geest van Kerstmis wilt voelen, is het deze eenheid; het is deze liefde die we allemaal delen als één. Dat is wat Hij in ons heeft gezet, weet je, Hij heeft Zichzelf in ons geopenbaard, want liefhebben op zich is Hij, het is een herinnering aan Hem in ons. Als het leven zonder liefde is, hoe saai zou het dan zijn? Hmm? Hoe is een leven zonder liefde? Ellendig.

Als je je sadhana doet, kom je dichter bij Hem en Hij openbaart Zich steeds meer… Kerstmis is vooral een ontwaken.

Paramahamsa Vishwananda

Het is dus een constante herinnering aan Zijn Liefde, een constante herinnering dat Hij altijd bij ons is, dat wij bij Hem horen en dat Hij bij ons hoort. Hij herinnerde Arjuna er constant aan, en niet alleen Arjuna, iedereen. Kerstmis is niet alleen nu. Het moet elk moment van je leven zijn, want Christus is niet alleen 2000 jaar geleden geboren. Hij wordt elke keer binnenin je geboren. Elke keer dat je de Goddelijke Naam chant, is het een herinnering. Elke keer dat je iets goeds doet, doet dat je aan Hem denken. Dat is waar Kerstmis voor staat. Elk moment van je leven is Kerstmis, want elk moment van je leven vier je Hem. Als je je sadhana doet, kom je dichter bij Hem en Hij onthult zich steeds meer. Dat is Kerstmis. En hoe meer Hij Zichzelf onthult, hoe beter je jezelf leert kennen. Kerstmis is dus vooral een ontwaken.

Weet je, wanneer de mensen ‘Stille Nacht’ zingen…, dat is zo’n mooi lied, omdat iedereen in een kalme stemming is. Iedereen is in een serene bui. Maar voor Jozef en Maria was het toen vast niet zo rustig! Stel je voor: ze moesten een plekje zoeken en iedereen weigerde hen. Maar maakt je stil, want als je vrede hebt met jezelf, heb je vrede met alles. Als je geen vrede hebt met jezelf, zul je met niemand of niets ooit vrede hebben. Dat is het dus. Als we het over stilte hebben, is het wanneer je vrede hebt met jezelf en wanneer je volledige acceptatie hebt bereikt. Als je dat hebt, wordt die nacht ‘stil’. Wat wordt er stil? Je mind en als je mind stil wordt, dan heb je het overzicht over de werkelijkheid. Als je mind niet stil is, zullen er altijd problemen zijn.

Ik wens jullie allemaal een vrolijk kerstfeest, en echt: laat het Goddelijke in jullie ontwaken. Laat je eraan herinneren dat je een deel van Hem bent, niet die grove dingen aan de buitenkant, maar dat wat je vandaag in leven houdt, wat elk deel van je uitmaakt; dat wat je mind doet denken, je verstand laat handelen, wat je lichaam doet lopen. Voor elke handeling is het die bewuste vonk. Zonder die vonk zou je hier niet zijn. Dat is het belangrijkste wat je moet onthouden. Die vonk die in je zit, die vonk van Goddelijkheid in je, dat is die vonk van God. Zonder die zou er niets zijn.

Jai Gurudev, iedereen!

Paramahamsa Vishwananda

KERSTVIERING IN DE ASHRAM
SHREE PEETHA NILAYA, 24 DECEMBER 2019