Op de openingsavond van Navaratri sprak Paramahamsa Vishwananda over de reden waarom we de Goddelijke Moeder aanbidden. Haar negen aspecten weerspiegelen de innerlijke transformatie die nodig is om je volledig over te geven en de Heer te bereiken. Wanneer je Haar oprecht om hulp bidt, zal Zij die geven.

Jai Gurudev, iedereen!

Welkom op dit Navaratri festival. Tijdens deze negen dagen prijzen we de Goddelijke Moeder. Eigenlijk is de moeder heel belangrijk. Zonder de moeder zouden we hier niet zijn. Zonder Shakti zou er dus geen schepping zijn. Dus als de Heer wil dat er dingen gebeuren, dan is het Zijn Shakti die dingen doet gebeuren, en die Shakti van de Heer Zelf wordt afgebeeld als Ma Bhagavati. Gedurende deze negen dagen worden negen aspecten aanbeden. Deze negen aspecten zijn een transformatie in jezelf. Ook al werkt het gebed aan de buitenkant, het gebeurt vanbinnen.

Gisteren stuurde iemand een boodschap naar een ander met de vraag: “Waarom wordt de Goddelijke Moeder aanbeden?”  Overal waar we kijken, in alle andere religies, zie je dat er een heel patriarchale energie is – zeer dominant, zeer krachtig, die alles onder controle wil hebben. ‘Ik moet alles onder controle hebben. Ik moet prominent aanwezig zijn.’ Maar als we bijvoorbeeld het hinduïsme nemen; dit is de enige religie waar Zij op de eerste plaats komt, vanwege dat wat Zij vertegenwoordigt. Als we naar het hele pantheon van de hindu-traditie kijken, zeggen we altijd ‘Gauri-Shankar’, Zij is altijd de eerste. We zeggen altijd ‘Radhe-Shyam’, ‘Lakshmi-Narayana’, ‘Sita-Ram’. De mannen komen niet op de eerste plaats. Het is dit vrouwelijke aspect dat we prijzen en op het Bhakti pad is Sriman Narayana de enige man, de rest is vrouwelijk. De schepping zelf is vrouwelijk. Daarom hebben we deze relatie met Hem. In een relatie is de ene positief en de andere negatief. Beiden kunnen er niet op hetzelfde moment zijn. Automatisch maak je deel uit van de natuur door Shakti Zelf, door de kracht van de Goddelijke Moeder, door de Wil van de Heer Zelf. Maar die Wil verlangt naar iets groots. Dit is waar bhakti in het spel komt. Bhakti is geen oppervlakkige verering of oppervlakkig zijn aan de buitenkant.

Je maakt deel uit van de natuur door Shakti Zelf, door de kracht van de Goddelijke Moeder, door de Wil van de Heer Zelf. Maar die Wil verlangt naar iets oppermachtigs, die Wil verlangt naar iets groots.

Gisteren vroeg iemand naar overgave. Om overgave te laten gebeuren moet je dat verlangen in jezelf hebben. Als je dat verlangen niet hebt, wordt overgave erg moeilijk. Dus wie verlangt er naar wie? Een magneet heeft twee polen, een positieve en een negatieve. De een trekt de ander aan. Ik heb het hier niet over het fysieke aspect van het feit of je man of vrouw bent. Ik heb het over je innerlijke potenties die aantrekken. Als Hij positief is, word jij automatisch de negatieve. Dat is Shakti. Alleen als er een fusie van deze twee is, kan er iets gebeuren. Dat verlangen is wat die samensmelting brengt.

Wat betreft Ma Bhagavati, als we Haar aspect bekijken; Zij vernietigt alle demonen, maar al deze demonen zijn geen uiterlijke demonen. Het zijn de innerlijke demonen, waarvan er zovelen in je zijn, dat je soms niet eens merkt dat ze er zijn. In andere religies zul je zien dat ze zeggen: “O, ja, dat zijn demonen”, maar mensen die op het Bhakti pad zijn, zien niet overal demonen. Jullie zijn geroepen om de Goddelijkheid waar te nemen. Maar demonen ontstaan op verschillende manieren in de mind.

Als we het over God hebben, Hij heeft veel kwaliteiten. Zo hebben de demonen ook bepaalde kwaliteiten. Als ze in je mind opkomen, ontstaan ze in de vorm van kwaliteiten. Ze doen zich voor en je ziet hoe je mind wordt uitgedaagd, hoe je mind negatief is en zo verder. Ma Bhagavati is daar verantwoordelijk voor, omdat Zij de leiding heeft over de Natuur. Met die leiding over de Natuur – in India oogsten ze in deze tijd en in de Oudheid zeiden de wijzen ook dat je je eetgewoonten moet veranderen. Daarom vasten mensen. Veranderingen kunnen alleen plaatsvinden als er ook een verandering binnenin jou plaatsvindt en wanneer je iets concreets in de buitenwereld doet: ‘Ja, ik wil vasten’, door dat vasten vinden er veranderingen plaats, maar die veranderingen vinden in de mind zelf plaats.

Daarom zeiden de wijzen dat deze negen dagen erg belangrijk zijn. Ook in astrologisch opzicht: de positie van een planeet in deze tijd, als je je mind gericht houdt op bidden, chanten en dit alles, zal dit goed voor je zijn, omdat je dan positief wordt. Door positief te zijn, zul je iets positiefs aantrekken. Ma Bhagavati zuivert elke dag een ander aspect van je mind, Ze transformeert je mind. Maar dat kan alleen gebeuren als je met Haar samenwerkt. Je kunt niet zeggen: “Ja, ik ben hier geweest.” Zo zijn er zoveel! “Het is zo mooi”….wat dan ook. Nee! Jouw betrokkenheid, jouw bereidheid om van negatief naar positief te transformeren, moet er ook zijn. Als Ze dat merkt: ‘Ja, ik wil iets veranderen’, dan heb je een bepaalde kracht binnenin je die Haar energie zal aantrekken. Zij is de Natuur zelf, en door die aantrekkingskracht van Haar energie, zal Zij komen. Zij zal je sterk maken; Zij zal jou die kracht geven, zodat je vooruit kunt komen.

Ma Bhagavati zuivert elke dag een ander aspect van je mind, Ze transformeert je mind. Maar dat kan alleen gebeuren als je met Haar samenwerkt.

Paramahamsa Vishwananda

Als er echter vanbinnen geen sprake is van samenwerking, ook al zit je hier, dan zal er niets gebeuren. Inzet is belangrijk. Ze zegt dat de inzet is, wanneer je de bereidheid toont om je mind te transformeren. Zeg niet alleen: “Ja, ik heb het geprobeerd, maar mijn mind is nog steeds sterk.” Nee! Het gaat over het observeren van jezelf. Elk aspect van Haar staat klaar om deze demon in je te vernietigen, Ze staat klaar om je te dragen. En in elk aspect, wanneer de Heer Zichzelf ook manifesteerde, bijvoorbeeld in de tijd van Rama, was Zij er ook. In de tijd van Krishna, je weet hoe Radharani en de gopi’s Katyayini aanbaden. Maar met welk doel? Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Als devotees tot de Moeder bidden of tot een ander aspect van het Goddelijke, dan is het niet voor iets stoffelijks, maar voor iets dat aan het stoffelijke voorbij gaat, omdat Zij de materiële dingen is. Als je echter alleen maar voor iets stoffelijks tot Haar bidt, dan krijg je ook alleen iets beperkts. Als je iets beperkts krijgt, zal er lijden op volgen.

Dus als je tot Haar bidt, vraag Haar dan: “Help me om dit verlangen te hebben.” Dat is wat de gopi’s aan Katyayini vroegen. Ze vroegen maar om één ding: ze wilden alleen maar Krishna. Maar Krishna is niet zomaar iemand. Krishna is de Allerhoogste Heer Zelf. Ze waren duidelijk over wat ze wilden. Zulke helderheid is belangrijk. Dan zal Zij je helpen.

We praten over Bhakti. De mensen zullen zeggen: “Ja, ik ben op het Bhakti-pad”, maar het Bhakti-pad is niet zomaar iets oppervlakkigs, zoals heel vaak wordt gedacht. Het pad van Bhakti kan niet worden bewandeld door mensen met een zwakke mind. Alleen als je heel sterk bent vanbinnen, dan kun je dat. Om een relatie met Hem te hebben, moet je die beperking die je jezelf hebt opgelegd, overstijgen. En Zij zal je helpen! Deze negen dagen herinnert Zij jullie eraan: “Ik ben hier om al jullie lijden weg te nemen, om al jullie zorgen weg te nemen, word als een kind, sta me toe jullie te dragen, sta me toe om voor jullie te zorgen.”

Als een moeder staat Ze klaar om Zich om je te bekommeren, om voor je te zorgen, maar je moet dat kind worden. Hoe gaat het met een kind? Een kind vertrouwt de moeder. Het maakt niet uit hoe moeilijk het is. Het kind maakt zich niet druk om de buitenkant. Het vertrouwt de moeder. Als het kind eenmaal op de schoot van de moeder zit, vindt het veiligheid en voelt het zich veilig, omdat de moeder zich om het kind bekommert en erom geeft. Er wordt geen taal gesproken, maar de moeder begrijpt het kind. En dat is de grootsheid van een moeder. Ze begrijpt je zonder dat je iets zegt. Als je veranderd moet worden, zal ze je veranderen. Als je voedsel nodig hebt, zal zij het weten. En nu hebben we het over de Goddelijke Moeder Zelf. Ze heeft iedereen geroepen als een herinnering aan deze transformatie en verandering, en Ze staat klaar om iedereen te dragen en te verzorgen. Het enige wat Ze zegt is, werk gewoon met Haar samen, probeer het gewoon. Ze zegt niet eens dat je het moet doen, maar probeer het tenminste. En dat is het mooie van deze negen dagen: voor hen die het proberen, komt de transformatie wel degelijk.

Jagadambe Mata ki…Jai!

Jai Gurudev!

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, 31 september

Navaratri 2019 Day 1 – Paramahamsa Vishwananda